You Are Here: Home » Autori (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Dubovo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Dubovo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. U Žičkoj povelji se ovo selo pominje kao Dubov Gaj. Naselje je u dolini Dubovske reke izmeću Osoja, Oporog i Golog brda. Kuće su na prisojnoj strani koja blago pada prema potoku. Na osojnoj strani, koja je pod livadama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kradenik (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Kradenik, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Kradenik je u dolini potoka koji potiče iz jakih vrela ispod Kamenjača. Naselje je vezano za blage zaravni u podnožju krečnjaipšh odseka. Na njegovu lokalizaciju utiče, pored plodnog zemljišta ispust i voda. Vre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivanje (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Ivanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela i zemlje. Selo je u dolini Ivanjske reke, izmeću Krša koji padaju sa Koritske visoravni, Gradine i Kulinske kose. Donje strane koje se spuštaju blago u malu rečnu ravan, plodne su i zaklonjene od vetrova, pa su prema tome ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crhalj (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Crhalj (po knjizi Crhalj i Vrbe), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Oba naselja su izmeću brda Palja, Oštrog vrha i Požara na padinama strana koje su raščlanili potoci. Crhaljski potok ističe iz vrela i protiče kroz Vrbu, koja ga delom koristi i za navodnjavanje. Na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radulići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Radulići (po knjizi Raduliće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje u lepoj i pitomoj dolini reke Crnče, izmeću šumovitih kosa Oraha i Breze, koje ga odvajaju od susednih seda Jagoča i Godijeva. U sastav Radulića ulazi i zaseok Stojanovići. Oba ova mesta ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crnča (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Crnča, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u donjem delu reke Crnče, pritoke Lima. Crnča je staro naselje jer se pominje u Žičkoj hrisovulji, ali je ona tada zahvatala i današnja naselja Raduliće i Stojanoviće. Današnja Crnča čini geografsku celinu, ali se po p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Godijevo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Godijevo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Godijevo je u izvornoj čedenci Godijevskog potoka, koji nastaje iz mnogobrojnih vreoca ispod krečnjačkih odseka. Dele ga od susednih sela kose: Grka, Orah, Kosa i Godijevski krši. Teren Godijeva je raščlanjen potoci ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Goduša (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Goduša, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u izvorninoj čelenci Goduške reke izmeću Sipanjskog brda, Rajeva dola, Mušnice i Bućkova krša i drugih kosa. Tip sela. Deli se na Donju i Gornju Godušu, a oba skupa na osojnu i prisojnu stranu. Naselja su na zaravn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jagoče (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva u selu Jagoče, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u dolini Goduške reke, između Konove glave, Breze i Mušnice. Naselje je poglavito na prisojnoj strani koja se od Konove glave postepeno spuštaju prema reci. Na osojnoj, levoj strani reke, sada su mahom livade. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trubine (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Trubine (po knjizi Trubina), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Malo naselje na zaravni koja se pruža u obliku prostraiog bila izmeću dolina Lješnice i Goduške reke. Zbog ovakvog položaja Trubina je izložena vetrovima, osobito u zimu. Vode. Ali ima i povoljnih us ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top