You Are Here: Home » Autori (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Straža (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Straža, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Manje selo u podnožju Ljubotena. Kuće su poređane sa leve strane Kotlinske Reke na zaravnjenoj kosi preko koje vodi put iz Pologa za Kosovo. Vode. Stanovništvo dobija vodu sa izvora, nekoliko česama ...

Read more

Toponimija Beograda (8)

BEOGRADSKI DONJI SREM Ovde će biti obrađena toponimija jugoistočnog Srema, koji se naziva još i Donji Srem, a onaj njegov deo uz Savu i Podlužje, i to onog područja koje danas obuhvata teritorije beogradskih opština Zemun, Novi Beograd i Surčin.   Na mestu današnjeg Zemuna naselje se nalazilo još u neolitu (u vreme starčevačke i vinčanske kulture), i to na mestu današnjeg Gardoša. Naselje postoji i kroz ceo s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kotlina (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Kotlina, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži rastureno po zaravnjenim kosama koje se nalaze na levoj strani Kotlinski Reke. Na istočnom kraju naselja protiče manja rečica. Ona u proleće i u jesen naglo nadolazi i stanovnicima čini zn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivaja (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Ivaja, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u samom izvorišnom delu Ivajskog Potoka. Kuće su u proširenju dolinice zaklonjene od vetrova i leže na obema dolinskim stranama. Vode. Stanovništvo se služi izvorskom i bunarskom vodom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gajre (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Gajre, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi y neposrednoj blizini Kačanika sa desne strane Lepenca. Kuće su na terasi visokoj oko 644 m, koja je jezerskog postanka i dobro očuvana. Iznad kuća je ranija jezerska obala. Vode. Vo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štrbac (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Štrbac (po knjizi Štrpci), opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Štrpci se nahodi u ravnici na desnoj obali Trgoviškoga Timoka. Istočnim krajem sela prodire Živulićinski Potok. Vrlo je bujan, ali ne čini štete selu. Drugi omanji potok ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Kamenica (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Donja Kamenica, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donja Kamenica je udaljena skoro podjednako od G. Kamenice i Štrbaca, t. j. pola časa hoda. Nalazi se u dolini Trgoviškog Timoka, na njegovoj levoj obali (u osoju). Sa južne strane selo j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Kamenica (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Gornja Kamenica, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gornja Kamenica je na obalama Papratsko ili Repušničko Reke, više na desnoj obali, u prisoju. Istočno od sela nalazi se jedna kosa., koja je poznata pod imenima: Vranjanica, Vrla Čuka. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Papratna (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Papratna, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Papratna se nalazi na desnoj obali Repušnnčke Reke a neznatnim delom na levoj, te je selo u prisoju. Pruža se u dužinu, rečnim tokom. Kao u kakvom koritu, selo je sa jugoistočne strane zatv ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Repušnica (Knjaževac)

Poreklo stanovništva sela Repušnica, opština Knjaževac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka T. Stanojevića „Zaglavak“ – napisanoj prema prikupljenim podacima 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Maleno selo Repušnica, potpuno planinsko, nalazi se usred visokih planina, u jednoj sllopčini. Na severu je losa Drum; na istoku – Veselinova Čuka, a sa južne kosa Debela Lipa. Kroz selo p ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top