You Are Here: Home » Autori (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Rakitnica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Rakitnica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Rakitnica se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, a pripada džematskom dreničkom tipu sela, čije su mahale razređene. Bašte i rodovska guma nalaze se u okućnic ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radiševo (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Radiševo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Radiševo se nalazi u dolini Radiševske reke i po okolnim brdima pokraj reke. Pripada razbijenom visinskom tipu dreničkih sela, čiji je istodobno glavni predstavnik. U osnov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prelovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Prelovac (po knjizi Prelovce), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, groblja i vode. Prelovce se nalazi u ravnici dreničkoj i pripada ravničarskom tipu sela. Prelovce ima seosku meraju, seosko kolektivno plandište za domaću ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Poljance*, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i vode. Poljance se nalazi na brežuljkastom zemljištu Dreničke površi, a pripada džematskom dreničkom tipu ravničarskih sela. Rodovskih bašta ima u seoskim okućnicama, odnosno na ...

Read more

Poreklo prezimena, zaselak Poluža – selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva zaseoka Poluža – selo Poljance, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i postanak zaseoka. Kolonističko naselje zaselak Poluža pripada selu Novo Poljance, a nalazi se na pobrđu Dreničke površi. Osnovano je posve Prvog svetskog rata. Ovo nase ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petraštica (Štimlje)

Poreklo stanovništva sela Petraštica, opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj tip sela i vode. Petraštica se nalazi na brežuljkastom tlu, s obe strane seoskog potoka, a pripada džematskom tipu dreničkih sela, i ima četri džemata. Skoro svaka seoska kuća ima u svojoj okućni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poluža (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Poluža, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, vode i groblja. Poluža se nalazi na bregovitom tlu dreničkog pobrđa, a pripada dreničkom džematskom tipu sela, čije su mahale prilično razređene. Pokraj sela nalazi se sgarovremsko grob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poklek (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Poklek, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, vode i ostali podaci o selu. Poklek se nalazi na brežuljkastom tlu dreničke površi, u neposrednoj blizini reke Drenice. Poklek pripada džematskom tipu dreničkih sela, čije su mahale neš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Novo Čikatovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Novo Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak i položaj sela. Novo Čikatovo je kolonističko selo i nalazi se na brežuljkastom tlu dreničkog pobrđa. U novom Čikatovu postoji seoska crkva, koja je podignuta naporedo sa postankom ovog s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ovčarevo (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Ovčarevo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovčarevo pripada džematskom tipu sela, čiji su džemati raštrkani. Selo se nalazi pokraj Ovčarske reke, s njene obadve strane. Tu se nalaze i ostaci starog naselja u zidinama. Po naro ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top