You Are Here: Home » Autori (Page 437)

Poreklo prezimena Obradović

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' OBRADOVIĆI (žive u Tepcima, Kočadolu, Tepačkom Polju i Nadgori) Ovo bratstvo vodi porijeklo od Obrada, sina Stanišina, Tepčanina. Obrad se po ocu Staniši prezivao Stanišić, a docnije se njegovi potomci prozovu Obradovići. Oni su najbrojnije tepačko bratstvo. Zbog brojnosti i p ...

Read more

Poreklo prezimena Ostojić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga', Lole Ribara 48, Beograd  OSTOJIĆI (u Vrelima, Šumanovcu, Junča Dolu i Zarudinovači) Postoje dvije verzije u ovom bratstvu o porijeklu Ostojića. Po jednoj oni su od odive Jakšića, koja je bila udata negdje u Bjelopavlićima, gdje je rano ostala udovica, pa sa svojim maloljetni ...

Read more

Poreklo prezimena Novović

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ NOVOVIĆI Novovići su ogranak Vukovića, a prezime su dobili po Novu Vukoviću. Novo je imao sinove Janka i Joza. Oni su iz Šaranaca prešli u Prenćane i naselili se u Lazinama. Od Bojovića su kupili imanje 1878. godine. Od ovog bratstva bio je poznat Janko Novov koji je kao dvan ...

Read more

Poreklo prezimena Gogić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' GOGIĆI (žive u Virku) Gogići su ogranak Andesilića, od kojih su se odvojili sredinom 19. vijeka. Prezime su dobili po Ivanu Andesiliću koji je imao nadimak „Goga“, pa njegov sin Milutin po ocu Gogi uze prezime Gogić. Ivan je, osim Milutina, imao i Bela čiji se sin Rade sa sin ...

Read more

Poreklo prezimena Raković

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' RAKOVIĆI (žive u Bistrici kod Mojkovca) Rakovići iz sela Bistrice kod Mojkovca vode porijeklo od Raka Kurepa, koji je živio u Tušinji. Njegovi potomci su po njemu dobili prezime Rakovići. Odselili su se u Bistricu kod Mojkovca. IZVOR: Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i poro ...

Read more

Poreklo prezimena Milošević

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' MILOŠEVIĆI Oni su se, kad i ostali Novljani, doselili iz Banjana, i naselili drobnjačko selo Donju Bijegu, tj. jedan zaselak Donje Bijele, koji se po njima nazove Miloševići. Sudeći po veličini naseljenog zemljišta, izgleda da su bili brojno bratstvo. Danas se u Drobnjaku niko ne pre ...

Read more

Porijeklo prezimena Bijelić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' BIJELIĆI (žive na Previšu) Starina im je iz Rubeža, od plemena Nikšića. Krajem 18. vijeka Spasoje Bijelić se odselio u Gacko, gdje je kratko ostao, a odatle se, oko 1792. godine, Spasojev sin Lazar preseli na Previš. Lazar se oženi od Tomića. Imao je dva sina Spasoja i Joka. ...

Read more

Poreklo prezimena Tomić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' TOMIĆI (žive u Timaru i Borovcu) Kad je riječ o Srbljanovićima, rečeno je da su se razgranali na Tomiće i Saviće, od kojih su se vrlo davno odvojili Strunjaši. Ogranci Srbljanovića su još Sarići, Popovići, Raonići i Bogisavljevići. Sve ono što je rečeno o Srbljanovićima, odnosi s ...

Read more

Poreklo prezimena Pejović

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' PEJOVIĆI Pejovići vode porijeklo od Vukmira, sina vojvode Đurjana, a prezivali su se Vukmirovići do pred kraj 17. vijeka; tada se počnu prezivati Grdanovići, po Grguru Vukmiroviću koji je imao nadimak „Grdan“. Za njega se zna da je 1660. godine išao u Travnik s vojvodom Ilijo ...

Read more

Poreklo prezimena Petković

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' PETKOVIĆI (žive u Tepcima, Omarićima i Kočadolu) Petkovići vode porijeklo od Ninka, sina Staniše Tepčanina, pa se po njemu prezivaju prvo Ninkovići, a kasnije uzmu prezime Petković po Petku, sinu Milovana Ninkovića. Petko Ninković je bio jedno vrijeme tepački knez i poznata l ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top