You Are Here: Home » Autori (Page 424)

Poreklo prezimena Bojat

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ BOJATI (u Junča Dolu) Žarko Bećov Bojat došao je sa porodicom iz pivskog sela Bojati pedesetih godina 20. vijeka u Junča Do, selo kod Žabljaka, na zemlju koju je kupio od Danilovića. Bojati potiču od Boja Jaukovića koji se iz Pridvorice odselio na Pivsku planinu u selo koje se ...

Read more

Poreklo prezimena Bajčeta

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ BAJČETE  (u Zminici i. Njegovuđi) Vode porijeklo iz Zatarskog sela Kruševa kod Pljevalja, odakle se Radojica sa porodicom kao uskok 1875. godine doselio u Zminicu kod Bojovića. Njihovo daljnje porijeklo je od bratstva Miljanića iz Banjana, odakle su u Zatarje prešli u drugoj polovin ...

Read more

Poreklo prezimena Badnjar

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' BADNJARI (žive u Podgori) Badnjari potiču od Stojana Trepčanina, koji je imao nadimak Smoljan. Prezime Badnjar dobili su po svom pretku Raduloviću, koji je kao poznati majstor drvodjelja pravio i badnjeve. Međutim, B. Badnjar u pisanoj monografiji o Tepcima kazuje da su Badnjari por ...

Read more

Poreklo prezimena Baranin

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' BARCI I BARANI (žive u Tušinji i na Pitominama) Barani i Barci prema A. Luburiću vode porijeklo od Milana, sina vojvode Đurjana, koji se sa Pošćenja preselio na Tušinjske Bare pa njegovi potomci, po mjestu naseljenja, uzeše prezime Barci. O svojim daljim precima malo ili skoro ništ ...

Read more

Poreklo prezimena Borić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman Poreklo: Poreklo Borića je iz Raške i od bratstva su Bogunovića. Pripadaju takozvanoj trećoj, ličkoj grupi, gdje ih je bilo 6 kuća u tri naselja. Slave svetog Jovana Krstitelja. Rod Borića sa Zmijanja i iz Like u oblast Pounja naseljava 10 kuća u 6 naselja. Ovi Borići slave svetog Panteliju, ognjeni svetac. Prema šematizmu Dabrobosanske mitropolije rod Borića popisan je ...

Read more

Poreklo prezimena Ašanin

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ AŠANI (u Barama Sirovačkim) Ašani starinom potiču od bratstva Balevića sa Peleva Brijega od plemena Bratonožića. Njihov daleki predak je Pejo Stanojev, vojvoda Bratonožića, koji se pominje 1658. godine kao potpisnik jednog dokumenta kojim se crnogorski i brdski glavari obraćaj ...

Read more

Poreklo prezimena Andrijašević

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’   ADRIJAŠEVIĆI na Vilusima i Grahovu porijeklom su od Andrijaša, sina kneza Drakule Mandića, iz Drobnjaka iz sela Pridvorice, po kome su se i prozvali sadašnjim prezimenom. Poslije očeve smrti Andrijaš i Gojko se nasele u selu Mokrinama, kod Herceg Novog, gdje Gojko i ost ...

Read more

Poreklo prezimena Avramović

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ AVRAMOVIĆI (na Aluzi) Doselio se Milan Avramović, sredinom 19. vijeka, iz sela Bučja, iz Zatarja, u selo Alugu, u Šarancima. Godine 1945. odselili su se kao kolonisti u Kulu u Vojvodinu. Sada niko od ovog bratstva ne živi u Šarancima. Slavili su Nikoljdan. ___________________ ...

Read more

Poreklo prezimena Abazović

Prezime Abazović je, prema knjizi Velimira Mihajlovića "Srpski prezimenik" identično sa muslimanskim antroponimom Abaz u značenju lav. Abazovići se pojavljuju u Aradu u Rumuniji, sa istorijskom potvrdom iz 1755. godine.  Zabeleženo je još u Pounju, Glasincu, Zeti, u Paljusima kod Valjeva, gde su došli iz Drobnjaka posle 1827. godine. U Boleču kod Beograda priča se da su nastariji Abazovići vodili poreklo od nekog ...

Read more

Poreklo prezimena Lazović

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ LAZOVIĆI (na Kutnjoj Njivi) Porijeklom su od bratstva Juškovića iz Gornjeg polja kod Nikšića. Sadašnje prezime su dobili po Lazu Juškoviću, koga je njegova majka Grozdana, sestra Vuka Lopušine, dovela na Duži kada se preudala za Jakova Malova Slavujevića oko 1765. godine. Lazo na ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top