You Are Here: Home » Autori (Page 420)

Poreklo prezimena Gašić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ G AŠIĆI (na Godijeljima) Prema njihovom porodičnom predanju, rod su sa Cerovićima. Ne znaju tačno da li su se u Crkvičko Polje u Pivi doselili iz Cerovice iz Banjana, dok su Cerovići u njoj živjeli, ili pak iz Tušinje. Zna se da su na Planini pivskoj dugo živjeli, u Crkvičkom Polju, ...

Read more

Poreklo prezimena Vrga

PREZIME VRGA PREMA POPISU SR HRVATSKE (1948. godina) 1. Borovo Naselje, opština Vukovar - 1 kuća, 2 osobe 2. Bukovica, opština Vrginmost (Banija) - 1 kuća, 4 osobe 3. Čemernica, opština Vrginmost (Banija) - 1 osoba bez svoje kuće 4. Dalj, opština Osijek - 1 osoba bez svoje kuće 5. Donja Pastuša, opština Petrinja (Banija) - 2 kuće, 8 osoba 6. Drbovac, opština Nova Gradiška - 1 kuća, 1 osoba 7. Glina (Banija) - 1 ...

Read more

Poreklo prezimena Vučinić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' VUČINIĆI Vučinići su ogranak Miloševića. Ne zna se kada su se odvojili od glavnog stabla. Vjerovatno je to bilo veoma davno. Živjeli su u Donjoj Bijeloj i u Miloševićima, gdje su ostavili traga u nazivima „Vučinića gora“, „Vučinića njive“ i „Vučinići“. Oko 1730. godine Perko V ...

Read more

Poreklo prezimena Vujičić

VUJČIĆI - VUJIČIĆI (Avramije, 5-4 k), doseljeni od Nevesinja, u Hercegovini. Doselila se braća Vujica i Damjan (od Damjan su Damjanovići i Popovići, u Zminjaku). Vujičića takođe ima u Zminjaku i Skrađanima, jedan su rod. Kraće vreme su boravili u Semberiji, a zatim se nastanili u Kitogu, u Mačvi. IZVOR: macva.awardspace.com ____________________ Prezime Vujičić, kako piše naš vredni saradnik Slavko Vujčić, ima o ...

Read more

Poreklo prezimena Vujačić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ VUJAČIĆI (žive na Strugu) Vujačići potiču od Trebjese, gdje su se tako i prezivali još dok su živjeli u Trebjesi. Poslije razure Trebjese od strane nikšićkih Turaka, 1789. godine, Vujačići s ostalim trebješkim bratstvima pređu u Bjelopavliće, a odatle, nakon dvije godine, na ...

Read more

Poreklo prezimena Vemić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' VEMIĆI (žive u Donjoj Bukovici) Vemići su ogranak Miloševića. Sadašnje prezime su dobili po udovici Vemiji, koja je bila rodom od bratstva Đerića, iz sela Zagulja. Ne zna se kako se taj njihov predak zvao, niti kako je završio život. Ostala su mu četiri sina: Petar, Mijailo, Živ ...

Read more

Poreklo prezimena Bojat

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ BOJATI (u Junča Dolu) Žarko Bećov Bojat došao je sa porodicom iz pivskog sela Bojati pedesetih godina 20. vijeka u Junča Do, selo kod Žabljaka, na zemlju koju je kupio od Danilovića. Bojati potiču od Boja Jaukovića koji se iz Pridvorice odselio na Pivsku planinu u selo koje se ...

Read more

Poreklo prezimena Bajčeta

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ BAJČETE  (u Zminici i. Njegovuđi) Vode porijeklo iz Zatarskog sela Kruševa kod Pljevalja, odakle se Radojica sa porodicom kao uskok 1875. godine doselio u Zminicu kod Bojovića. Njihovo daljnje porijeklo je od bratstva Miljanića iz Banjana, odakle su u Zatarje prešli u drugoj polovin ...

Read more

Poreklo prezimena Badnjar

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' BADNJARI (žive u Podgori) Badnjari potiču od Stojana Trepčanina, koji je imao nadimak Smoljan. Prezime Badnjar dobili su po svom pretku Raduloviću, koji je kao poznati majstor drvodjelja pravio i badnjeve. Međutim, B. Badnjar u pisanoj monografiji o Tepcima kazuje da su Badnjari por ...

Read more

Poreklo prezimena Baranin

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' BARCI I BARANI (žive u Tušinji i na Pitominama) Barani i Barci prema A. Luburiću vode porijeklo od Milana, sina vojvode Đurjana, koji se sa Pošćenja preselio na Tušinjske Bare pa njegovi potomci, po mjestu naseljenja, uzeše prezime Barci. O svojim daljim precima malo ili skoro ništ ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top