You Are Here: Home » Autori (Page 420)

Poreklo prezimena Laušević

Lauševići su većinom iz Crne Gore odnosno sa Žabljaka (Durmitora - mjesto Tepca, kasnije se spuštaju sa planine u  Tepačko polje, koje je takođe opština Žabljak). U Tepačkom polju postoje mnoge kuće Lauševića, koje danas nisu stalno naseljene jer su ljudi odselili u veće gradove - dio po Crnoj Gori, a manji broj po Vojvodini. POZNATI: Žarko Laušević KRSNA SLAVA: Đurđevdan _______________ Stojan Karadžić, Vuk Šibali ...

Read more

Poreklo prezimena Lalović

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ LALOVIĆI Lalovići su porijeklom od bratstva Miljanića iz Banjana. Priča se da su se u Banjanima prezivali Lalovići i da su rod sa Tošićima i Bajčetama, sa kojima su se zajedno preselili u Zatarje, poslije napada Turaka na njih i njihovog velikog stradanja i pokolja. Po dolasku u Za ...

Read more

Poreklo prezimena Kotarac

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’   KOTARCI i KOTARČEVIĆI iz Užičke Požege i Valjeva porijeklom su od Balotića sa Previša, odakle su se veoma davno odselili. Razlog njihovog iseljenja nije poznat. U selu Previšu se poznaju ostaci njihove kuće.   IZVOR: Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i porodice u D ...

Read more

Poreklo prezimena Kasalica

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' KASALICE (žive u Komarnici i Virku) Zna se da ova porodica potiče iz Hercegovine, od bratstva Kasavica, koje je živjelo u mjestu Lazarići kod Gacka. Na dan svetog Tripuna, njihovu krsnu slavu, banu i dva Turčina kao nezvani gosti. Pošto su se Turci ponapili, počeše ostale gos ...

Read more

Poreklo prezimena Kujundžić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga', Lole Ribara 48, Beograd KUJUNDŽIĆI (žive na Previšu i u Gornjoj Bukovici) Kujundžići su ogranak bratstva Lazarevića, a sadašnje prezime su dobili po Gašu Lazareviću-Kujundžiji, Lazarevići su se razgranali, pored Kujundžića, i na Grkojeviće i Radovanoviće. Od ovih Lazarevića je i ...

Read more

Poreklo prezimena Krstajić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' KRSTIĆI - KRSTAJIĆI (žive na Pašinoj Vodi, Javorju, Motičkom Gaju i Žabljaku) Vode porijeklo od Popovića, a sadašnje prezime su dobili po Krstu Popoviću. Porodično predanje o ovom bratstvu kazuje da su Popovići jedna od najstarijih porodica u Drobnjaku. U Drobnjak su došli iz Banj ...

Read more

Poreklo prezimena Kovačević

Prezime Kovačević je kod nas i u svetu jedno od najraširenijih prezimena nastalo po zanimanju rodonačelnika ili porodice, u ovom slučaju kovačkom zanatu (ruski - Kuznjecov, francuski - Lefevr, jermenski - Nalbantijan, portugalski - Pereira, engleski - Smit, španski - Herera, nemački - Šmit, italijanski - Fabri). Kako piše Miroslav Niškanović u knjizi "Srpska prezimena", svi Kovačevići nisu istog porekla i nisu ...

Read more

Poreklo prezimena Kosorić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' KOSORIĆI Ovo je jedno od najznamenitijih drobnjačkih bratstava sa dugom tradicijom o pojedinim ličnostima, od njihovog doseljenja u ove krajeve. Prema porodičnoj tradiciji, prezime Kosorić je vrlo staro i oni su ga donijeli kad su naselili ove krajeve. Pripadaju plemenu Novljana, ...

Read more

Poreklo prezimena Karadžić

KARADŽIĆI (žive u Petnjici, G. Bukovici, Malinsku, Šavniku, Kovčici, Paležu i Žabljaku) Po predanju, Karadžići su još u 14. vijeku živjeli u oblastima ispod planine Karadžice u Makedoniji. Ove oblasti su se tada nalazile u sastavu Nemanjića države. Ne zna se da li su Karadžići svoje prezime dobili po ilanini Karadžici, ili se planina po njima tako nazvala. Nema nikakvih pisanih dokumenata iz kojih bi se vidjelo kada ...

Read more

Poreklo prezimena Kalabić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' KALABIĆI Kalabići su se doselili iz mjesta Trepača, iz Nikšićkih rudina, u Drobnjak, kad i ostali Novljani. U Drobnjaku su naselili selo Mokro s okolinom. Poslije kratkog vremena razdvoje se u dvije grupe. Jedna grupa ostane u Mokrom, a druga se naseli u Tepačkom kraju, u Jezer ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top