You Are Here: Home » Autori (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Levosoje (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Levosoje (po knjizi Leosaje), opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u severnom delu oblasti na desnoj strani Južne Morave. Kuće su na temenu najniže terase i zaklonjene od vetrova. Vode. Stanovnic ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lučane (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Lučane, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi na terasi s desne strane Južne Morave, neposredno pri njenom izlasku iz Končuljske Klisure. Vode. Sem planinskih potočića, stanovništvo upotrebljava vo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oslare (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Oslare, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sa leve strane Moravice nalazi se površ koja je ispresecana manjim dolinama. U jednoj takvoj dolini leži selo Oslare. Vode. Seosko stanovništvo služi se vodom iz bu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nesalce (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Nesalce, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Selo se nalazi na levoj strani Moravice, na visokoj zaravni, neposredno iznad odseka. Sredinom sela protiče Vrbanska Reka, koja preko leta presušuje. Pored ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrban (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Vrban, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Selo se nalazi u gornjem delu Vrbanske Reke, na rečnoj zaravni. Reka protiče sredinom sela i leti voda y njoj presušuje. Po nekoliko meseci u godini presuš ju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gramada (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Gramada, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u srednjem delu doline Drenske Reke, leve pritoke Moravice. Kuće su podignute na levoj, dolinskoj strani, izuzev dve koje su iznad glavnog seoskog d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Berčevac (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Berčevac, opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Polo.žaj sela. Selo se nalazi u izvorištu levog kraka Gospoinske Reke. Vode. Voda za piće dobija se iz česama. i kladenaca. Zemlje i šume. Na seoskom ataru ima dosta šuma. One se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gare (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Gare*, opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u izvorištu Gospoinsve Reke. Tu su kuće podignute na planinskim kosama što leže na granici prema Gornjoj Moravi. Vode. Voda se pije iz česama, izvora i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Letovica (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Letovica (po knjizi Letevica), opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Celo leži u supodini Crne Gore, severno od Crnotinca; kuće su eksponirane prema istoku i zaklonjene od vetrova. Vode. Voda za piće dobija se i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rajince (Preševo)

Poreklo stanovništva sela Rajince (po knjizi Malo i Veliko Rajince), opština Preševo – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Malo Rajince: Položaj naselja. Selo se nalazi južno od Velikog Rajinca., od koga je odvojeno manjom planinskom kosom. Seoske kuće su po dnu i na st ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top