You Are Here: Home » Autori (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Lozna (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Lozna, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lozna, jedno od tri-četiri centralna sela u Bihoru, leži u dolini Lozanske reke, tamo gde u nju utiču dva potoka. Zbog ova tri toka, često ovu rečicu u Loznoj nazivaju i Tronoša. Na stavama potoka razvijena je mala al ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Srđevac (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Srđevac, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj, ime i tip sela. Ovo selo, čiji naziv sigurno potiče od ličnog imena negdašnjeg vlasnika, leži pri utoku Goduške reke u Lim. Deli se u dva dela: Sajkovac i Paločak. Sajkovac je na padinama brda Sajkovca, a Paločak na levoj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poda (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva, selo Poda, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, ime sela i vode. Selo je poglavito na terasama - podovima - Lima, po čemu je dobilo današnje ime. Atar sela se prostire od Lima do vrha brda Tremljinice. Zemljište, koje je sastavljeno od naslaga Lima i deluvijalnih nanosa sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bioča (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Bioča, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i komunikacije. Ovo selo zauzima osobit geografski položaj. Smešteno je na ušću Lješnice u Lim ispod Gradine na kojoj su ostaci starog grada Bihora. Tu se od glavnog limskog odvaja put uz Lješnicu  koji vodi u dolinu Ib ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prijelozi (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Prijelozi (po knjizi Prijeloge), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Prijelozi, selo u dolini Brzave, leve pritoke Lima, zauzima blage prisojne padine ogranaka Bjelasice. Naselja su mahom po stranama iznad potoka, gde su uslovi za zemljoradnju i voćarstvo povoljni. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brzava (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Brzava, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Središno naselje dela Bihora na levoj strani Lima. Naselje je na terasama Lima sa obe strane reke Brzave, po kojoj je i dobilo svoje ime. Zemlje i šume. Seoski potesi pod njivama, voćnjacima i livadama su: Stupovi ...

Read more

Toponimija Beograda (3)

  BEOGRADSKA POSAVINA     Rudmanovo (ili Rudman) je bilo selo na obali Save, u visini gornjeg (južnog) špica Ade Ciganlije. Selo je bilo na važnom putu koji vodi obalom Save na zapad. Na austrijskoj mapi Kraljevine Srbije iz 1718/19. godine[1], Rudmanovo je ucrtano na oko tri kilometra na sever od Železnika. Kasnije se selo više ne pominje, a danas u području Železnika postoji lokalitet Rudmanov ...

Read more

Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima)

Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) - 14930 duša Parohija Zadar (Kiril Žeželj) - 388 duša ZADAR – 367 parohijalna crkva Sv. Ilija, s kapelom Sv. Spiridon i kapelom Sv. Georgije BIOGRAD – 21 kapela Uspenje Bogorodice tutori: Mihail Katurić, Đorđe Obradović, Petar Petranović, Petar Lukić, Ni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Femića Krš (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Femića Krš (po knjizi Krš Femijića), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Nalazi ce na stranama koje se od Previjanskog brda spuštaju prema koritu Lima. Pored Lima js mada aluvijadia ravan i dve uske fluvigdacijalne terase, koje su ugdavnom pod livadama. Zemlje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Murovac (Berane)

Poreklo stanovništva sela Murovac, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kao i Javorova Murovac je na krečnjačkoj površi. Kuće su vezane za vrtače i male doline u kojima je zemljište povoljno za zemljoradnju. Vode. Na ogolićenim škriljcima ima izvorsks vode. Zemlje i šume. Livade Vilinice su na str ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top