You Are Here: Home » Autori (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Đurđev Dol (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Đurđev Dol, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi na obema stranama Đurđevdolskog Potoka, leve pritoke Lepenca. Kuće su po manjim zaravnima i kosama. Između njih su dolinice sa povremenim tokovima. Vode. Stanovništvo upotrebljava ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Palivodenica (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Palivodenica, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi na prostranoj terasi, visokoj oko 550 m, sa leve strane Lepenca. Teme terase je na nekoliko mesta disecirano plitkim dolinama. Jednom takvom dolinicom protiče potok koji povre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrtomica (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Vrtomica, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na uskom jezerskom podu sa leve strane Lepenca. Kuće su grupisane ispod odseka i pružaju se linijasto. Vode. Voda za piće dobija se iz pet bunara, jedne česme (Stan) i jednog izvora (K ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nećavce (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Nećavce, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Manje selo na jezerskoj terasi visokoj oko 670 do 700 m, očuvanoj sa leve strane Lepenca. Terasa je ovde uska, te su kuće većinom linijasto poređane ispod obalske linije. Vode. Stanovnici donose v ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dimce (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Dimce, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je malo i leži sa leve strane Lepenca na uskoj terasi visokoj oko 500 m. Vode. Stanovništvo dobija vodu iz jedne rečice, iz izvora Kroni Katundat (Seoski Izvor) i jedne česme. Od pre nekoliko ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Đeneral Janković (Kačanik)

Poreklo stanovništva naselja Đeneral Janković, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, vode, zemlje i tip naselja. Položaj i tip. Naselje se nalazi pored železničke pruge s leve strane Lepenca na njegovoj najnižoj terasi. Oko naselja su plodne njive. Stanovnici piju vodu iz bunara ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sečište (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Sečište, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u donjem delu Krvenske Reke, u dolinskom proširenju. Sa istoka naselje je zaklonjeno planinskom kosom. Vode. Stanovništvo dobija vodu iz većeg broja bunara i nekoliko izvora. Nazivi iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krivenik (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Krivenik (po knjizi Krvenik), opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u izvorišnoj čelenci Krvenske Reke, desne pritoke Lepenca. Čelenka je okrenuta prema istoku i stoga su kuće zaklonjene od zapadnog vetra. Vode. Stanovnici dobija ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Režance (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Režance, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u gornjem delu Ortice, desne pritoke Lepenca. Kuće su poređane na zaravnima sa obadve strane reke. Vode. Stanovništvo dobija vodu iz 11 bunara, koje se nalaze po dvorištima, i nekol ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gorance (Kačanik)

Poreklo stanovništva sela Gorance, opština Kačanik – Kosovski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kačanička Klisura“, (podaci prikupljeni 1940. i 1948. godine). Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je na visokoj jezerskoj površi (oko 700 m), koja je oko sela vrlo izrazita. Na zapadnoj strani u površ se usekla Goranska Reka, leva pritoka Vardara. Vode. Stanovništvo dobija vodu sa česama ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top