You Are Here: Home » Autori (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Crnča (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Crnča, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u donjem delu reke Crnče, pritoke Lima. Crnča je staro naselje jer se pominje u Žičkoj hrisovulji, ali je ona tada zahvatala i današnja naselja Raduliće i Stojanoviće. Današnja Crnča čini geografsku celinu, ali se po p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Godijevo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Godijevo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Godijevo je u izvornoj čedenci Godijevskog potoka, koji nastaje iz mnogobrojnih vreoca ispod krečnjačkih odseka. Dele ga od susednih sela kose: Grka, Orah, Kosa i Godijevski krši. Teren Godijeva je raščlanjen potoci ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Goduša (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Goduša, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u izvorninoj čelenci Goduške reke izmeću Sipanjskog brda, Rajeva dola, Mušnice i Bućkova krša i drugih kosa. Tip sela. Deli se na Donju i Gornju Godušu, a oba skupa na osojnu i prisojnu stranu. Naselja su na zaravn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jagoče (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva u selu Jagoče, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u dolini Goduške reke, između Konove glave, Breze i Mušnice. Naselje je poglavito na prisojnoj strani koja se od Konove glave postepeno spuštaju prema reci. Na osojnoj, levoj strani reke, sada su mahom livade. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trubine (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Trubine (po knjizi Trubina), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Malo naselje na zaravni koja se pruža u obliku prostraiog bila izmeću dolina Lješnice i Goduške reke. Zbog ovakvog položaja Trubina je izložena vetrovima, osobito u zimu. Vode. Ali ima i povoljnih us ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Skakavac (Berane)

Poreklo stanovništva sela Skakavac (po knjizi Skakavac i Raspore), opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, ime sela i vode. Dva mala naselja koja u stvari čine jedno selo. Skakavac je na madoj terasi Lima ispod okomitih strana. Raspore je u neposrednoj blizini Skakavca na padinama Gradine na kojoj je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crvljevine (Berane)

Poreklo stanovništva sela Crvljevine, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje na prostranoj terasi Lima. Kuće su poređane na dodirnoj liniji ravni koja je pod kukuruzom i livadama, i strana pod šumama i livadama. Plodna ravan se navodnjava iz Lapljačkog potoka. Zemlje i šume. Seoski potesi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štitari (Berane)

Poreklo stanovništva sela Štitari (po knjizi Štitare), opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Pojmom Štitare je obuhvaćeno nekoliko manjih naselja na stranama kose koja pada prema koritu Lima. Na zaravnima i blagim padinama izmeću potočića rećaju se: Štitari u užem smislu reči,  Bijorići, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zagrad (Berane)

Poreklo stanovništva sela Zagrad, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u dodini Zagradske rijeke koju sačinjavaju mnogobrojni potoci čiji su izvori u podnožju ogranaka Bjelasice i Vučjeg brda (Duboki Potok, Vrelski i potok koji dolazi ispod Teferidža). Ovi i drugi manji potoci raščlanili ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rujišta (Berane)

Poreklo stanovništva sela Rujišta, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Selo, koje je dobilo ime po ruju, zauzima prisojnu stranu Male rijeke izvorššgog kraka Brzave. Potok teče Klisurom. Na njegovoj desnoj strani, koja je u gornjem delu položita, razvilo se naselje, dok je suprotna stra ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top