You Are Here: Home » Аутори (Page 3)

Порекло презимена, село Црнча (Бијело Поље)

Порекло становништва село Црнча, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у доњем делу реке Црнче, притоке Лима. Црнча је старо насеље јер се помиње у Жичкој хрисовуљи, али је она тада захватала и данашња насеља Радулиће и Стојановиће. Данашња Црнча чини географску целину, али се по п ...

Read more

Порекло презимена, село Годијево (Бијело Поље)

Порекло становништва село Годијево, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Годијево је у изворној чеденци Годијевског потока, који настаје из многобројних вреоца испод кречњачких одсека. Деле га од суседних села косе: Грка, Орах, Коса и Годијевски крши. Терен Годијева је рашчлањен потоци ...

Read more

Порекло презимена, село Годуша (Бијело Поље)

Порекло становништва село Годуша, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у изворниној челенци Годушке реке измећу Сипањског брда, Рајева дола, Мушнице и Бућкова крша и других коса. Тип села. Дели се на Доњу и Горњу Годушу, а оба скупа на осојну и присојну страну. Насеља су на заравн ...

Read more

Порекло презимена, село Јагоче (Бијело Поље)

Порекло становништва у селу Јагоче, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у долини Годушке реке, између Конове главе, Брезе и Мушнице. Насеље је поглавито на присојној страни која се од Конове главе постепено спуштају према реци. На осојној, левој страни реке, сада су махом ливаде. ...

Read more

Порекло презимена, село Трубине (Бијело Поље)

Порекло становништва село Трубине (по књизи Трубина), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај села. Мало насеље на заравни која се пружа у облику простраиог била измећу долина Љешнице и Годушке реке. Због оваквог положаја Трубина је изложена ветровима, особито у зиму. Воде. Али има и повољних ус ...

Read more

Порекло презимена, село Скакавац (Беране)

Порекло становништва села Скакавац (по књизи Скакавац и Распоре), општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај, име села и воде. Два мала насеља која у ствари чине једно село. Скакавац је на мадој тераси Лимa испод окомитих страна. Распоре је у непосредној близини Скакавца на падинама Градине на којој је ...

Read more

Порекло презимена, село Црвљевине (Беране)

Порекло становништва села Црвљевине, општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље на пространој тераси Лима. Куће су поређане на додирној линији равни која је под кукурузом и ливадама, и страна под шумама и ливадама. Плодна раван се наводњава из Лапљачког потока. Земље и шуме. Сеоски потеси ...

Read more

Порекло презимена, село Штитари (Беране)

Порекло становништва села Штитари (по књизи Штитаре), општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Појмом Штитаре је обухваћено неколико мањих насеља на странама косе која пада према кориту Лима. На заравнима и благим падинама измећу поточића рећају се: Штитари у ужем смислу речи,  Бијорићи, ...

Read more

Порекло презимена, село Заград (Беране)

Порекло становништва села Заград, општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у додини Заградске ријеке коју сачињавају многобројни потоци чији су извори у подножју огранака Бјеласице и Вучјег брда (Дубоки Поток, Врелски и поток који долази испод Тефериџа). Ови и други мањи потоци рашчланили ...

Read more

Порекло презимена, село Рујишта (Беране)

Порекло становништва села Рујишта, општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и име села. Село, које је добило име по рују, заузима присојну страну Мале ријеке изворшшгог крака Брзаве. Поток тече Клисуром. На његовој десној страни, која је у горњем делу положита, развило се насеље, док је супротна стра ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top