You Are Here: Home » Аутори (Page 3)

Порекло презимена, село Миројевићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Миројевићи (по књизи Миројевиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на ободу алувијалне равни Бистрице и странама долине Миројевићског потока. И поље и његов обод су врло повољни за земљорадњу и воћарство. Поље је добило особит значај откако је после 1 ...

Read more

Порекло презимена, село Радојева Глава (Бијело Поље)

Порекло становништва села Радојева Глава, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на падинама између Јаблановског потока и долине Давреника испод брда Црвењаче. Падине које се спуштају према кориту Бистрице пресецају суве долине карсног типа. На странама била измећу долина су локализ ...

Read more

Порекло презимена, село Пожегиња (Бијело Поље)

Порекло становништва села Пожегиња, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље на високој заравни испод пештерско–сјеничке висоравни. Тип села, земље и шуме. Његов атар је поглавито под ливадама и њивама засејаним житима. Поједини потеси овог атара носе ове називе: Тураве, Дебељ, Чука ...

Read more

Порекло презимена, село Мокри Луг (Бијело Поље)

Порекло становништва села Мокри Луг, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Мало насеље на падинама брда Тураве изнад реке Бистрицс. Земље, шуме, воде и старине у селу. Заравни долови плодни и изворском водом богати, повољии су за земљорадњу и воћарство. Томе треба додати шуму и испашу. ...

Read more

Порекло презимена, село Мојстир (Бијело Поље)

Порекло становништва села Мојстир, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на десној страни Бистрице. Стране, које доста стрмо падају са висоравни према реци. рашчлањене су многобројним водотоцима и изложене ерозији. Тип села, земље, шуме и воде. Групе кућа везане су за мале заравни ...

Read more

Порекло презимена, село Врх (Бијело Поље)

Порекло становништва села Врх, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село испод Коритске висоравни, на странама потока који ту извире из доста великог врела. Куће су на горњим положитијим стенама и заравнима. Земље и шуме. Око њих су ливаде са њивицама под јарим житима. Гдавни сеоски по ...

Read more

Порекло презимена, село Побретићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Побретићи (по књизи Побретиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. На падинама плећатог била које се постепено спушта до корита Бистрице. Страна је рашчлањена мањим водотоцима. Између њих, на заравнима, налазе се границе кућа окружене воћњацима (шљиве, јабук ...

Read more

Порекло презимена, село Долац (Бијело Поље)

Порекло становништва села Долац (по књизи Долац и Медише), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.    Положај села. Ова два насеља у ствари чине једно село. Оба леже у долиницама које су тесно повезане. Долац је у главној, а Медише у бочној долини. Ове долине заклоњенс од ветрова и врло плодне, спадају ...

Read more

Порекло презимена, село Костеница (Бијело Поље)

Порекло становништва села Костеница, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.                    Положај села. Село у долини Костеничке ријеке. Y њему се издвајају три дела: један на падинама Курила, други на странама Тураве, а трећи у речној равни. Земље, шуме и воде. Три важна услова су утицала на раз ...

Read more

Порекло презимена, село Растока (Бијело Поље)

Порекло становништва село Растока, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан                   Положај и име села. Село у сливу потока који сачињавају многобројни поточићи, по чему је названо Растока. Земље, шуме и воде. Долинице и заравни на којима су њиве, ливаде и воћњаци носе називе: Грагина, Царовице ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top