You Are Here: Home » Autori (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Jasen (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Jasen, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoce u izvorištu Dubovskog potoka. Šumovite kose ga odvajaju od Ivanja i Zmijinca. Zemlje, šume i vode. Potesi pod njivama i livadama: Belice, Balev laz i Okutnjice (postale su u krčevinama). Okolo su šume i utrine: Jaz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žurena (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Žurena (po knjizi Žurene), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo na padinama kose Galečara koja se spušta prema. Limu. Grupe kuća su na malim zaravnima, koje imaju posebne nazive: Ornice, Ledenjača, Velika i Starčeva livada, Bačevište, Strmoglavica, Ko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Laholo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Laholo (po knjizi Lahole), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Seoce na zaravni iznad potoka koji ga deli od Brankovika. Uslovi za zemljoradnju su povoljni. Zemlje i šume. Sem toga, naselje okružuju  šume i utrine: Aluge, Rosulje i Bogaz. Potesi pod njivama i livadam ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kostići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Kostići (po knjizi Kostiće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pod ovim nazivom su obuhvaćena dva glavna kraja sela: Kostiće i Raklja. Kostići su u gornjem, a Raklja u donjem delu prisojne strane koja postepeno pada prema koritu Dubovičke rijeke. Kostiće je dobi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dubovo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Dubovo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. U Žičkoj povelji se ovo selo pominje kao Dubov Gaj. Naselje je u dolini Dubovske reke izmeću Osoja, Oporog i Golog brda. Kuće su na prisojnoj strani koja blago pada prema potoku. Na osojnoj strani, koja je pod livadama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kradenik (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Kradenik, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Kradenik je u dolini potoka koji potiče iz jakih vrela ispod Kamenjača. Naselje je vezano za blage zaravni u podnožju krečnjaipšh odseka. Na njegovu lokalizaciju utiče, pored plodnog zemljišta ispust i voda. Vre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ivanje (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Ivanje, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela i zemlje. Selo je u dolini Ivanjske reke, izmeću Krša koji padaju sa Koritske visoravni, Gradine i Kulinske kose. Donje strane koje se spuštaju blago u malu rečnu ravan, plodne su i zaklonjene od vetrova, pa su prema tome ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crhalj (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Crhalj (po knjizi Crhalj i Vrbe), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Oba naselja su izmeću brda Palja, Oštrog vrha i Požara na padinama strana koje su raščlanili potoci. Crhaljski potok ističe iz vrela i protiče kroz Vrbu, koja ga delom koristi i za navodnjavanje. Na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radulići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Radulići (po knjizi Raduliće), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje u lepoj i pitomoj dolini reke Crnče, izmeću šumovitih kosa Oraha i Breze, koje ga odvajaju od susednih seda Jagoča i Godijeva. U sastav Radulića ulazi i zaseok Stojanovići. Oba ova mesta ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crnča (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva selo Crnča, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo u donjem delu reke Crnče, pritoke Lima. Crnča je staro naselje jer se pominje u Žičkoj hrisovulji, ali je ona tada zahvatala i današnja naselja Raduliće i Stojanoviće. Današnja Crnča čini geografsku celinu, ali se po p ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top