You Are Here: Home » Autori (Page 2)

Poreklo prezimena, selo Turićevac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Turićevac i zaseoka Krst Brdo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Turićevac se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, a pripada džematskom tipu sela, Turićevac ima seosku meraju, kao i zajednički seoski bunar i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krasimirovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Krasmirovac (po knjizi Krasmirovci), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, vode i tip sela. Krasmirovce se nalazi u podnožju planine Čičavice, a pripada džematskom tipu sela. Vodom sa česama i potoka navodnjavaju se bašte, njive i livade. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krasalić (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Krasalić, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Krasalić se nalazi u podnožju Čičavice i džematskog je tipa, a čine ga mahale Krasalić i Česta. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama. Vode i ostali podaci o selu. Bunarska i iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krajmirovce (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Krajmirovce (po knjizi Krajmirovci), opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i starine. Krajmirovci je selo džematskog tipa sela, a deli se na četiri mahale: Rizan, Metović, Alurović i Ćerić. Svaka mahala ima i svoje posebno groblje, tako da u selu p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krajkovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Krajkovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i starine. Krajkovo je selo džematskog tipa, a sačinjavaju ga četiri mahale: Buzak, Podrimčaku, Seniku i Hodžić. U Krajkovu ima nekoliko toponima, koji su nastali po imenu crkava. Evo tih naziva: Mu ...

Read more

Poreklo prezimena Kršaritović

Vrlo retko prezime Kršaritović potiče iz Srema (Obrež i Bežanija). Na popisu graničara Bežanije iz 1848. godine evidentirani su Lazar, Vićentije i Živko Kršaritović. Godine 1883. na biračkom spisku se nalazi Svetozar Kršaritović (rođ. 1850), a 1904. evidentiran je Radovan Kršaritović (4 člana domaćinstva). Krsta Kršaritović Svetozarev iz Obreža bio je srpski dobrovoljac u Prvom svetskom ratu (1914-1918). Njeg ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kotore (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Kotore, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Tip sela i starine. Kotore se nalazi na brdovito — brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, a pripada dreničkom džematskom tipu naselja. U ataru ovog naselja nalaze se zidine drevnog naselja, zidine od k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Karačica (Štimlje)

Poreklo stanovništva sela Karačica (po knjizi Koračica), opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Koračica je seosko naselje dreničkog džematskog tipa, razbijenih džemata na brdovitoj zaravni Rctvshi kodres. Kroz selo ide put koji deli predeo Drenicu od Metohije, a s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kožica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Kožica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Kožica se nalazi y podnožju planine Čičevice, a pripada džematskom tipu sela, predela Drenice, sa gomilastim mahalama. Deli se na tri mahale: Gornja, Srednja i Donja mahala. Vode ios ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klečka (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Klečka, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj i tip sela. Klečka se nalazi na obodu brda Troje, i pripada razređenom džematskom tipu dreničkih sela. U ranije vreme Klečka je bila feudalni posed nekoga Sulejmana spahije iz Đakovice. Starine i ime se ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top