You Are Here: Home » Autori » Ninoslav Kuzmanović

Poreklo prezimena, selo Lipnica (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Lipnica, grad Čačak. Istraživanje Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljeno u Čačanskom glasu 8.aprila 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović. Beležimo najpre legendu o nazivu sela: Ikonija, supruga bana Milutina, imala je, kraj ovećeg izvora, letnjikovac, oko koga su bile zasađene divlje lipe. Kažu da je u vreme cvetanja lipa dovodila ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žaočani (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Žaočani, grad Čačak. Prema istraživanju Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljenom u Čačanskom glasu 1.aprila 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Legenda kaže da se ovo selo najpre zvalo Mala Banjska ili Mala Banica. Pripoveda se da je ovde došao ban Milutin sa suprugom, banicom Ikonijom, koja se okupala u nekakvoj mineraln ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brezovice (Čačak)

Poreklo stanovništva selo Brezovice (Brezovica), grad Čačak. Prema istraživanju Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljenom u Čačanskom glasu 1.februara 1980. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Koliko je nama poznato, niko studioznije nije proučavao poreklo stanovnika Brezovica, sela čačanske opštine koje se nalazi na samom vencu planine Jelice prema Dra ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Beljina (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Beljina, grad Čačak. Prema istraživanju Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljenom u Čačanskom glasu 25. marta 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Najnovija istraživanja ostataka materijalne kulture, neka pisana dokumenta i narodna predanja trajanje života na prostoru današnjeg sela i prigradske mesne zajednice Beljina odvode u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Premeća (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Premeća, grad Čačak. Prema istraživanju Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljenom u Čačanskom glasu 15. aprila 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Mada narodna predanja i retka sačuvana dokumenta trajanje života na prostoru današnje Premeće odvode u daleku prošlost, današnje stanovništvo sela u celini je doseljeničko. Najstari ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Baluga Trnavska (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Baluga, grad Čačak. Prema istraživanju Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljenom u Čačanskom glasu 18. marta 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Po svoj prilici, Baluga (Zablaćka) je staro naselje. Pominje se u turskim defterima iz 1476. i kasnijih godina kao Karača ili Karačica. Tek 1725. godine pominje se kao Baluga u kojo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petnica (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Petnica, grad Čačak. Prema istraživanju Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljenom u Čačanskom glasu 11. marta 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Prema proučavanjima Hazima Šabanovića, u turskim defterima selo Petnica prvi put se pominje 1476. godine sa 14 kuća u kojima je bilo 23 odrasle muške glave. Nalazilo se u knežini ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kukići (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Kukići, grad Čačak. Stanje iz 1989. Prema odlomcima iz istraživanja Radovana M. Marinkovića objavljeni u Čačanskom glasu od 24. avgusta do 7. septembra 1989. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Severno od puta Čačak – Slatina – Kraljevo, prema Zapadnoj Moravi, prostire se selo Kukići. Ono se sa severa graniči rekom Zapadnom Moravom (na čijoj su drugoj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Guberevci (Lučani, Gornje Dragačevo)

Poreklo stanovništva sela Guberevci, opština Lučani. Prema studiji Koste Jovanovića "Gornje Dragačevo" iz 1908. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Po narodnom pričanju najstarije su porodice u selu: Đurđići, slave Đurđic. Oni su se doselili iz Bijelog Polja krajem prve polovine 18. veka. Ćendići su se doselili iz Stare Srbije posle Đurđića. Slave Mratin-dan. Plazine su se tak ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rti (Lučani, Gornje Dragačevo)

Poreklo stanovništva sela Rti, opština Lučani. Prema studiji Koste Jovanovića "Gornje Dragačevo" iz 1908. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   U selu su najstarije porodice: Sretenovići, slave Jovanj-dan. Oni su starosedeoci, jer se ne zna da su doseljeni. O njima se samo priča, da je neki njihov predak uzeo devojku doseljenog Čikiriza, koja je rodila Sretena i koji je primio slav ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top