You Are Here: Home » Autori » Nebojša Mićić

Mokrogorski kontumac

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Mićić   Ovih dana je aktuelna tema karantina. Mera zadržavanja potencijalnih prenosilaca zaraznih bolesti u izolaciji postoji odavno, ali sada se o njoj daleko više govori. Pojačani medicinski nadzor i samoizolacija u svako doba se nalažu putnicima koji ulaze u Srbiju, a dolaze iz zemalja u rizičnim područjima za razvoj nekih bolesti. Koje su to zemlje, i koje bolesti ...

Read more

Objavljena knjiga „Karaklije“ našeg saradnika Nebojše Mićića

U izdanju Društva srpskih rodoslovaca "Poreklo" izašla je iz štampe porodična hronika "Karaklije", novo delo našeg člana i saradnika Nebojše Mićića (autor knjige "Borina - prošlost i poreklo stanovništva"). Središnja tema knjige je prošlost i rodoslov Karaklića iz Zaovina na planini Tari, te ogranaka ove familije u Buaru kod Užica, Beserovini pod Tarom, Brasini na Gučevu, i svugde po svetu. Obrađen je, takođe, ...

Read more

Priča o Delfi Ivanić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Mićić           Postoji sklonost da se opširno i nekritički piše o „velikim“ ličnostima iz naše istorije - onima koji su zauzimali visoke položaje – uzdižući njihov rad i uspehe, a skrivajući i umanjujući mane, greške i neuspehe. Pri tom se često zaboravlja da te „velike“ ličnosti po svojim moralnim osobinama nisu bile nimalo različite od današnjih političara. S druge stra ...

Read more

Poreklo prezimena Kerković

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Nebojša Mićić Prezime Kerković je jedno u nizu neobičnih na području planina Tare i Zlatibora. Ovaj kraj je poznat po čudnovatim i karakterističnim prezimenima koja nisu patronimi ili matronima, tj. nisu izvedena od ličnog imena. Kerkovići su poreklom iz sela Mokra Gora, a danas je ovo prezime izuzetno retko. U telefonskom imeniku Srbije nalaze se samo tri domaćinstva Kerković ...

Read more

Poreklo prezimena Karkalić

Prezime Karkalić spada u grupu karakterističnih prezimena, jer nije izvedeno od ličnog imena, što olakšava praćenje njihovog porekla. Može se pouzdano tvrditi da su svi Karkalići u međusobnom srodstvu. Ovo prezime je zastupljeno kod Srba u okolini Višegrada i na planini Tari, dakle s obe strane suve granice između Bosne i Srbije. Mada je veoma slično prezimenu Karaklić (radi se samo o permutaciji dva slova), i ...

Read more

Poreklo prezimena Karaklić

Prezime Karaklić prisutno je kod Srba u zapadnoj Srbiji. Lep prilog o ovom prezimenu poslao je naš saradnik Nebojša Mićić:    Karaklići Familija Karaklića je deo velikog bratstva Karaklaja koje je, verovatno početkom XVIII veka, prešlo iz brdskog plemena Kuča (današnja Crna Gora) u selo Šarenik kod Ivanjice. Ubrzo je odatle jedan deo bratstva preselio i nastanio se u selu Zaovine na Tari. Sve porodice ov ...

Read more

Metodologija istraživanja porekla stanovništva

Nebojša Mićić, autor knjige "Borina - prošlost i poreklo stanovništva", koja je početkom 2014. godine izašla iz štampe, priredio je za čitaoce portala Poreklo svojevrsno upustvo kako da pristupe sličnim poduhvatima poput njegovog. Mićićevu metodologiju istraživanja porekla stanovništva, možete da pročitate ukoliko kliknete na sledeći link: Nebojša Mićić - Metodologija istraživanja porekla stanovništva Zahvaljuje ...

Read more

Objavljena knjiga „Borina – prošlost i poreklo stanovništva“

Iz štampe je izašla knjiga “Borina – prošlost i poreklo stanovništva” autora Nebojše Mićića. Knjiga obuhvata istoriju Donje i Gornje Borine u svim razdobljima, a pojavljuje se u susret jubileju šest vekova od prvog spominjanja Bohorine u pisanim izvorima, 1415 – 2015. Kroz dva dela i deset poglavlja, obuhvaćene su sledeće tematske celine: Ostaci starina – poglavlje u kome se govori o izgubljenom blagu Borine, srednjove ...

Read more

Poreklo prezimena Šikoparija

Šikoparija spada u red neobičnih prezimena. Zastupljeno je kod Srba u Bačkoj. Prema Rečniku prezimena Šajkaške (Novi Sad, 1983) tokom XVIII i XIX veka javlja se u mestima Đurđevo, Žabalj, Kać i Čenej. U Vojvodini se takođe javljaju slična prezimena Šikoparin i Šikoparina, dok u drugim srpskim krajevima nema prezimena tog korena. Smatra se da reč šikoparija označava hajdučkog, odnosno razbojničkog jataka. Neki i ...

Read more

Poreklo prezimena Čečarić

Piše: Saradnik portala Poreklo Nebojša Mićić Familija Čečarić vodi poreklo iz sela Mokra Gora na planini Tari i slavi Sv. Jovana. Čečarić spada u red neobičnih prezimena, koje nije izvedeno od ličnog imena. Takva prezimena su česta pojava na području planina Tare i Zlatibora, a uvek su zanimljiva za rodoslovno istraživanje. Prezime je sasvim sigurno nastalo od reči čečara, što označava šikaru, neprohodno žbunj ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top