You Are Here: Home » Autori » Milorad Bogdanović (Page 4)

Poreklo prezimena, parohije Gašica i Bijakovac (Gradiška, RS)

Poreklo stanovništva parohija Gašica i Bijakovac, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Gašica i Bijakovac, protoprezviterat gradiški Parohija Gašica sa 3 sela: 1.Gašica, kuća 78, duša 436 2.Bistrica, kuća 80, duša 538 3.Orahovo, kuća 20, duša 90. Paroh Ma ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Kukulje (Srbac, RS)

Poreklo stanovništva parohije Kukulje, opština Srbac. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Kukulje, protoprezviterat gradiški Parohija Kukulje sa 3 sela: 1. Kukulje, kuća 72, duša 370 2. Lilići,kuća 21, duša 104 3. Alajbegovac. kuća 6, duša 43 Paroh Nikola Kojić. Parohija nema crkvu. ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Podgradci (Gradiška, RS)

Poreklo stanovništva parohije Podgradci, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Podgradci, protoprezviterat gradiški Parohija sa 3 sela: 1. Podgradci Donji, kuća 72, duša 447 2. Podgradci Gornji, kuća 83, duša 608 3. Beraje, kuća 9, duša 59 Paroh Mikan Popović. Paro ...

Read more

Poreklo prezimena, parohije Romanovci i Mašići (Gradiška, RS)

Poreklo stanovništva parohija Romanovci i Mašići, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohije Romanovci i Mašići, protoprezviterat gradiški Parohija Romanovci sa 5 sela: 1. Romanovci, kuća 86, duša 590 2. Vilusi, kuća 66, duša 424 3. Miljevci, kuća 17, duša 97 4. Mrčevc ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Dragelja (Gradiška)

Poreklo stanovništva parohije Dragelja, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Dragelja, protoprezviterat gradiški Parohija sa 4 sela: 1. Dragelja, kuća 43, duša 185 2. Kijevci Doljni, kuća 53, duša 708 3. Kijevci Gornji, kuća 45, duša 300 4. Cerovljani, kuća 54, duša 2 ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Turjak (Gradiška, RS)

Poreklo stanovništva parohije Turjak, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Turjak, protoprezviterat gradiški Parohija sa Šiškinovcima ima kuća 165 i duša 1356. Paroh Vaso Hadžić. Parohija nema crkvu. Rodilo se 1883 godine, muški 23, ženski 15. Umrlo, muški 11, že ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Gradiška

Poreklo stanovništva parohije Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Gradiška, protoprezviterat gradiški Parohija Gradiška dijeli se na dvije polovine. Prvu polovinu čini 9 sela a drugu 3 sela. Prvu parohiju čine sela i naselje: 1.Gradiška, kuća 78, duša 598 2.Gaj, kuća 27 ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Piskavica (Banjaluka)

Poreklo stanovništva parohije Piskavica, grad Banjaluka. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Piskavica, protoprezviterat banjalučki Parohija sa dva sela: 1. Piskavica, kuća 40(?), duša 1529 2. Borkovići, kuća 50, duša 384 Služi jerej Luka Milošević i đak Đorđe Ožegović. Crkve nema ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Bočac (Banjaluka)

Poreklo stanovništva parohije Bočac, grad Banjaluka. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Bočac, protoprezviterat banjalučki Parohija sa 2 sela: 1. Bočac, kuća 92, duša 734 2. Agići, kuća 62, duša 700 Paroh Stevan Mlađenović. Crkve nema. Rodilo se 1883, muški 25, ženski 19. ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Krmine (Banjaluka)

Poreklo stanovništva parohije Krmine, grad Banjaluka. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Krmine, protoprezviterat banjalučki Paroh Stojan Popović. Crkva drvena, hram sv. Nikole. Ima 82 kuće i 781 duša. Rodilo se 1883. godine, muški 15, ženski 17. Umrlo, muški 9, ženski 5. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top