You Are Here: Home » Autori » Milorad Bogdanović (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Bistrica (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Bistrica, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Bistrica, protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija sa 3 sela: 1. Bistrica, kuća 78, duša 699 2. Lamovica, kuća 52, duša 543 3. Ivanjska, kuća 52, duša 472 Paroh Petar Zrnić. Crkva ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Omarska (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Omarska, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Omaška (Omarska), protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija Omaška sa 2 sela: 1. Omaška, kuća 80, duša 530 2. Lamovice (Lamovita), kuća 68, duša 481 Paroh Ilija Pavlović (Babić), ka ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Jelićka (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Jelićka, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Jelići (Jelićka), protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija sa 4 sela: 1. Jelići, kuća 76, duša 627 2. Niševići, kuća 50, duša 367 3. Radosaoska, kuća 40, duša 337 4. Melina, kuća 5 ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Marićka (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Marićka, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Marićka, protoprezviterat prijedorski Parohija sa 3 sela: 1.Marićka, kuća 75, duša 552 2.Krivaja, kuća 44, duša 434 3.Sratinska, kuća 22, duša 186 Paroh Gavro Stojnić. Parohija, crkva hr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Busnovi (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Busnovi, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Busnovi, protoprezviterat prijedorski Parohija sa 4 sela: 1.Busnovi, kuća 87, duša 625 2.Tomašica, kuća 43, duša 395 3.Marići, kuća 31, duša 223 4.Krivaja, kuća 4, duša 43 Paroh Gavro Ko ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Rakelić (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Rakelić, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Rakelić, protoprezviterat prijedorski (Prepis)   Parohija sa 6 sela: 1.Rakelić, kuća 41, duša 400 2.Miljakovci, kuća 38, duđša 332 3.Gaćani Begini, kuća 12, duša 87 4.Gaćani D ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Prijedor

Poreklo stanovništva parohije Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Prijedor, protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija varoš sa 5 sela: 1. Prijedor, kuća 193, duša 1466 2. Čačkin Polje, kuća 25, duša 128 3. Orlovci, kuća 62, duša 345 4. Garajevci Doljni, kuća 35, duš ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Stapari (Gradiška, RS)

Poreklo stanovništva parohije Stapari (Glamočani), opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Stapari (Glamočani), protoprezviterat gradiški Parohiju čine 4 sela: 1. Glamočani: kuća 32, duša 200 2. Razboj, kuća 47,duša 313 3. Kladari, kuća 47, duša 253 4. Bainci, kuća ...

Read more

Poreklo prezimena, parohije Miloševo Brdo i Grbavci (Gradiška, RS)

Poreklo stanovništva parohija Miloševo Brdo i Grbavci, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohije Miloševo Brdo i Grbavci, protoprezviterat gradiški Parohija Miloševo Brdo čine 2 sela: 1. Miloševo Brdo, kuća 46, duša 350 2.Trijebovljani, kuća 49, duša 274 Paroh ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Januzovci (Gradiška, RS)

Poreklo stanovništva parohije Januzovci, opština Gradiška. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Januzovci, protoprezviterat gradiški Parohija sa 5 sela: 1. Januzovac, kuća 52, duša 336 2. Karaizovac, kuća 85, duša 519 3. Trošelj, kuća 27, duša 210 4. Seperovci, kuća 7, duša 48 Par ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top