You Are Here: Home » Autori » Milorad Bogdanović (Page 2)

Poreklo prezimena, parohija Moštanica (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Moštanica manastir, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Moštanica manastir, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 5 sela: 1.Koturovi, kuća 31, duša 157 2.Gornjoselci, kuća 33, duša 184 3.Bjelajci, kuća 21, duša 122 4. ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Božići (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Božići, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Božići, protoprezviterat dubički (Prepis)   Parohija sa 4 sela: 1.Božići, kuća 38, duša 244 2.Jelovac, kuća 37, duša 249 3.Ličani, kuća 18, duša 88 4.Sreplje, kuća 52, d ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Međeđa (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Međeđa, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Međeđa, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija , selo: 1.Međeđa, kuća 155, duša 843 Paroh Luka Ćurguzović, Marko Pavković, poslužuje privremeno. Parohija crkve nema. Izvod od r ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Demirovac (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Demirovac, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Demirovac, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 2 sela: 1.Demirovci, kuća 91, duša 506 2.Gradina, kuća 65, duša 370 Paroh Marko Pavković. Parohijalna crkva hram sv. pro ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Dubica (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Dubica, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 9 sela: 1.Dubica, kuća 120, duša 512 2.Maglajci, kuća 27, duša 140 3.Aginci, kuća 22, duša 131 4.Hodžinci, kuća 16, duša 86 5.Hadžibair, kuća 4, duša 25 ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Draksenić (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Draksenić, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Draksenić, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 4 sela: 1.Draksenić, kuća 135, duša 747 2.Klekovići, kuća 76, duša 459 3.Gunjevci, kuća 49, duša 258 4.Pucari, kuća 45, d ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Jelovac (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Palančište, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Jelovac, protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija sa 4 sela: 1.Jelovac gornji, kuća 74, duša 459 2.Jelovac donji, kuća 46, duša 351 3.Mirkovac, kuća 42, duša 299 4.Hajdarov ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Palančište (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Palančište, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Palančište, protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija sa 4 sela: 1. Palančište veliko, kuća 21, duša 323 2. Palančište malo, kuća 9, duša 150 3. Crna Dolina, kuća 14, duša 255 4. ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Kozarac (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Kozarac, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Kozarac, protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija sa 5 sela: 1. Kozarac, kuća 10, duša 91 2. Babić, kuća 26, duša 258 3. Jaruge (ili Balte), kuća 41, duša 365 4. Hadži Mehtić, kuća ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Ferići/Verići (Banjaluka)

Poreklo stanovništva parohije Ferići, opština Banjaluka. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Ferići, protoprezviterat prijedorski (Prepis) Parohija sa 2 sela: 1. Ferići, kuća 52, duša 497 2. Piskavice ( s/z dio), kuća 38, duša 346 Paroh Đorđe Zrnić. Parohija crkve nema. Rodilo se ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top