You Are Here: Home » Autori » Milorad Bogdanović

Poreklo prezimena, parohija Dobrljin (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Dobrljin, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Dobrljin, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 5 sela: 1.Dobrljin, kuća 92, duša 536 2.Vodičevo, kuća 122, duša 844 3.Kuljani, kuća 26, duša 155 4.Prusci, kuća 74, duša 472 5.Ravn ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Čitluk (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Čitluk, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Čitluk, protoprezviterat dubički (Prepis)   Parohija sa 4 sela: 1.Čitluk, kuća 86, duša 608 2.Strigova, kuća 67, duša 453 3.Pobrđani, kuća 32, duša 239 4.Kalenderi, kuć ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Dvorište (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Dvorište, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Dvorište, protoprezviterat dubički (Prepis)   Parohija sa 4 sela: 1.Dvorište, kuća 82, duša 493 2.Murati, kuća 20, duša 124 3.Gradina, kuća 52, duša 308 4.Kriva Rijek ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Kostajnica (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Kostajnica, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Kostajnica, protoprezviterat dubički (Prepis)   Parohija sa 5 sela: 1.Kostajnica , 89 kuća, 519 duša 2.Mrakodol, 48 kuća, 295 duša 3.Petrinja, 64 kuće,411 duša 4.Babinac, 50 kuća ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Novi (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Novi, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Novi, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija. Parohijalna crkva hram sv. ap. Petra i Pavla. Ima kuća 56, duša 328. Rodilo se 1883. muški 8, ženski 5. Umrlo muški 4, ženski 3. Vjenčano ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Svodna (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Svodna, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Svodna, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 2 sela: 1.Svodna, kuća 83, duša 562 2.Devetaci, kuća 15, duša 120 Paroh Trivun Lazarević. Parohija crkve nema. Ima kuća 98, duša 682 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vedov(n)ica (Novi Grad, RS)

Poreklo stanovništva parohije Vedovnica, opština Novi Grad. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović. Parohija Vedovnica, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 7 sela: 1. Vedovnica, kuća 9, duša 91 2. Čađavica, kuća 113,duša 749 3. Adranovci, kuća 42, duša 213 4. Klade, kuća 6, duša 26 ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Agići (Prijedor)

Poreklo stanovništva parohije Agići, opština Prijedor. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Agići, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 7 sela: 1. Nova Varoš, kuća 56, duša 328 2. Crna Rijeka, kuća 17, duša 100 3. Maslovare, kuća 31, duša 182 4. Agići, kuća 90, du ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Brekinja (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Brekinja, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Brekinja, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija sa 8 sela: 1. Brekinja, kuća 28, duša 208 2. Čelebinci, kuća 24, duša 196 3. Jasenje, kuća 26, duša 181 4. Mrazovac, kuća ...

Read more

Poreklo prezimena, parohija Vlaškovci (Kozarska Dubica)

Poreklo stanovništva parohije Vlaškovci, opština Kozarska Dubica. Prepis iz crkvene knjige ŠEMATIZAM pravoslavne mitropolije i arhidijeceze dabro-bosanske za godinu 1882. Priredio saradnik portala Poreklo Milorad Bogdanović.   Parohija Vlaškovci, protoprezviterat dubički (Prepis) Parohija Vlaškovci, kuća 38, duša 251 (Na str. 146 piše: Parohija sa 7 sela, parohijalna crkva od drveta, hram Uspenija presv ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top