You Are Here: Home » Аутори » Слободан Милић Милодан (Page 7)

Порекло презимена, село Радичевац (Књажевац)

Порекло становништва села Радичевац (по књизи Радичевци), општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића Заглавак – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село Радичевци је у долини Радичовачке Реке, која постаје из Големо Реке и Мељишке Реке. Пружа cc дуж поменуто реке (правац и.–з.) од ушћа Леваче, која продире између Вл ...

Read more

Порекло презимена, село Шарбановац (Књажевац)

Порекло становништва села Шарбановац (по књизи Шарбановци), општина Књажевац – Зајечарски округ. Према књизи Маринка Т. Станојевића Заглавак – написаној према прикупљеним подацима 1903. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село Шарбановци се находи на три четврти часа хода испод Радичеваца, на Радичевачкој Реци, која се овде зове Голема Река. У средини села се стичу два потока: Паљевине ...

Read more

Порекло презимена, село Шиповицe (Бијело Поље)

Порекло становништва села Шиповице, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Мало насеље у пространој ували измећу шумовите косе Размиловца, Космаче и Врха, који га деле од суседни насеља. Воде. Увала је изжљебљена плитким вртачама и сувим долинама. Две такве долине којима повремено тече в ...

Read more

Порекло презимена, село Сипање (Бијело Поље)

Порекло становништва села Сипање, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље везано за низ малих долиница и увала у подножју брда Гвозда, Венца и других коса које га деле од Бихора. На другој, северној сграни, од суседних села га одваја вртачама ижљсбљена Остроноша. Воде. Иако је на к ...

Read more

Порекло презимена, село Негобратина (Бијело Поље)

Порекло становништва села Негобратина, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.      Положај села и воде. Село је у пространој ували облика слепе долине. У њој су оголићене вододрживе дијабазрожњачке стене, па овде–онде избијају извори, од којих су најважнији: Студенац близу Клисуре и Врсло код Тавника. ...

Read more

Порекло презимена, село Милово (Бијело Поље)

Порекло становништва села Милово (по књизи Милово Поље), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и старине. Сеоце на месту где са главном спајају још две мање долине, којима воде путеви. Насеље је на странама и заравнима изнад долина. И Милово Поље је старо насеље. На коси изнад Јама се ви ...

Read more

Порекло презимена, село Вукшићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Вукшићи* (по књизи Дупљаци-Лепосављевићи), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и стари називи села. Ранији назив Лепосављевићи далази по роду који је ту живео пре сеобе у доба Првог устанка. Када је ово становништво исељено, населили Дупљаци из Лозне, по којима је ...

Read more

Порекло презимена, Османбегово Село (Бијело Поље)

Порекло становништва села Османбегово Село, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и име села. Село је добидо име по Османбегу Ћоровићу који је купио чифлук за две пушке "саделинке". Пре тога оно је имало два назива (за две махале): Чоловска и Тепић-махала, по родовима који су ту живели. Село ...

Read more

Порекло презимена, село Ђаловићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Ђаловићи (Петровићи), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље заузима згодан положај на саставцима сувих долина којима воде путеви према Сјеници, Бихору и Бистрици. Тип села. Дели се у две махале, које су на ободу простране вртаче и на странама суве долине ...

Read more

Порекло презимена, село Калица (Беране)

Порекло становништва села Калица, општина Беране – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље у Горњем Бихору на падинама Боровог брда и Сирове горе. Тип села, земље и шуме. Дели се на Комарску и Влашку Калицу. Крајеви у Комарској Калици су: Ланишта, Медвеђи до, Солила, Гојковача, Гаљско брдо, Паљевине и В ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top