You Are Here: Home » Аутори » Слободан Милић Милодан (Page 6)

Порекло презимена, село Поткрајци (Бијело Поље)

Порекло становништва села Поткрајци, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села, земље, шуме, воде и старине. Један део села је на ободу бјелопољске равни, а други на обали Лима. Сеоски потеси су: Лађишта, Велике њиве, Водоплава, Подгоре. Селишта, Подселиште, Увале, Барци, Главице, Дужавице, ...

Read more

Порекло презимена, село Биједићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Биједићи (по књизи Биједиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у долини Крајтинског потока, који избија испод Крајетина и утиче у Лим код Вољавца. Насеље је у горњем току овога потока, са обе стране. Земље, шуме и старине у селу. Куће су везане за зар ...

Read more

Порекло презимена, село Родијеља (Бијело Поље)

Порекло становништва села Родијеља, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село у пространој равни Бистрице при њеном излазу из теснаца. Куће, које су на ободу равни у подножју стрмих сграна, угрожава наносима Грличии поток. Постанак села, старине и остали подаци о селу. У народу се мисл ...

Read more

Порекло презимена, село Пећарска (Бијело Поље)

Порекло становништва села Пећарска, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Село на падинама брда Градине и Љесковца у изворишту Пећарског потока. Куће су на малим заравнима измећу поточића и вододерине, па је насеље због тога разбијено у многобројне групице кућа. Земље и шуме. Сви ...

Read more

Порекло презимена, село Ботурићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Ботурићи (по књизи Ботуриће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и комуникације. Насеље на месту где Ботурићки поток утиче у Бистрицу. Ту се стекло неколико повољних услова: плодно земљшцте поред Бистрице и потока, благо побрђе и приступ шуми и испаши, а осим ...

Read more

Порекло презимена, село Жиљак (Бијело Поље)

Порекло становништва села Жиљак, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „ Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и воде. Насеље на тераси десне стране Бистрице. Једна група кућа је по тераси, а друга на паадинама страна. Кроз седо тече поток који истиче из јаког врела, чија се вода корист за наводњавање усева. Седам дана наводњ ...

Read more

Порекло презимена, село Шоља (Бијело Поље)

Порекло становништва села Шоља, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Сеоце у малој долини опкољено са три стране брдима. Насеље је на заравни у подножју страна. Земље, шуме и воде. Главни сеоски потеси под њивама и ливадама јесу: Луковац, Локва, Студенце, Грлетин до, Уневине, Тушине ба ...

Read more

Порекло презимена, село Миројевићи (Бијело Поље)

Порекло становништва села Миројевићи (по књизи Миројевиће), општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на ободу алувијалне равни Бистрице и странама долине Миројевићског потока. И поље и његов обод су врло повољни за земљорадњу и воћарство. Поље је добило особит значај откако је после 1 ...

Read more

Порекло презимена, село Радојева Глава (Бијело Поље)

Порекло становништва села Радојева Глава, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село на падинама између Јаблановског потока и долине Давреника испод брда Црвењаче. Падине које се спуштају према кориту Бистрице пресецају суве долине карсног типа. На странама била измећу долина су локализ ...

Read more

Порекло презимена, село Пожегиња (Бијело Поље)

Порекло становништва села Пожегиња, општина Бијело Поље – Црна Гора. Према књизи Милисава В. Лутовца „Бихор и Корита“, издање Београд 1967. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Насеље на високој заравни испод пештерско–сјеничке висоравни. Тип села, земље и шуме. Његов атар је поглавито под ливадама и њивама засејаним житима. Поједини потеси овог атара носе ове називе: Тураве, Дебељ, Чука ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top