You Are Here: Home » Autori » Slobodan Milić Milodan (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Glavnik (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Glavnik, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Glavnik se nalazi u središnjem delu Malog Kosova. Međutim, on ne leži ceo u najnižem delu kotline, već se njegove neke mahale približuju nižim delovima z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Burince (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Burince, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić "Malo Kosovo", a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Selo Burince se, po svom geografskom položaju, razlikuje od svih ostalih koje smo u okviru Malog Kosova pominjali. To je jedno od najviših seoskih naselja na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bradaš (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Bradaš, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić "Malo Kosovo", a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Bradaš pripada grupi sela koja leže u najsevernijem delu kotline. Sa ogranaka Kopaonika prema istoku teče mala Bradaška reka u čijoj aluvijalnoj ravni, i po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Belo Polje (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Belo Polje, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“ a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Belo Polje se nalazi u južnom delu Malog Kosova. Najvećim delom je rasprostrto na dodiru između aluvijalne ravni reke Batlave i južnog kotlinskog oboda. Tip ...

Read more

Severnobanatski okrug

Ada: Ada, Mol, Sterijino (do 1959. godine Sterijino Selo), Obornjača i Utrine (do 1947. godine Nedićevo Naselje). Kanjiža: Adorjan (do 1978. godine Nadrljan), Velebit, Doline, Zimonjić, Kanjiža, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo (do 1978. godine deo Oroma), Orom, Totovo Selo (do 1955. godine Bački Gaj), Trešnjevac (1948-1978. godine Senćanski Trešnjevac; do 1946. godine Uzunovićevo ) i Horgoš. Kikinda: B ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Balovac (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Balovac, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi Dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“  – podaci prikupljani u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Balovac se pre može uvrstiti u sela razbijenog, nego u sela zbijenog tipa. Njegove mahale su dosta udaljene jedna od druge, pa zbog toga više podsećaju na ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bajčina (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Bajčina, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi Dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“  - podaci prikupljani u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Bajčina se nalazi u najsevernijem delu Malog Kosova. Pretežno leži u aluvijalnoj ravni Laba. Razvijeno je sa obe strane reke, tako da Lab protiče kroz samo selo. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prekonozi (Aleksinac)

Poreklo stanovništva sela Prekonozi, opština Aleksinac – Nišavski okrug. Prema knjizi Gojka Milovanovića „Poreklo stanovništva moravskog Golaka“ I deo. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Prekonozi se nalazi na južnim padinama Ozrena, u podnožju vrha Ravan (1116 m). Smešteno je oko potoka Bautovca, desne sastavnice Trnavske reke (Trnavice). Udaljeno je 2,2 km od regionalnog puta Sokobanja — ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Deveti maj (Palilula)

Poreklo stanovništva sela Deveti maj (po knjizi Novo Selo), Gradska opština Palilula – Nišavski okrug. Prema knjizi Gojka Milovanovića „Poreklo stanovništva moravskog Golaka“ I deo. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Novo Selo je smešteno u podnožju planine Device, na lokalnom putu koji spaja Golačka sela, Jezero i Popšicu, odnosno Sokobanjski i Dervenski put. Tip sela. Novo Selo je grupisano na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pirkovac (Svrljig)

Poreklo stanovništva sela Pirkovac, opština Svrljig – Nišavski okrug. Prema knjizi Gojka Milovanovića „Poreklo stanovništva moravskog Golaka“ I deo. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pirkovac je smešten na desnoj obali Bele reke, neposredno na jezerskoj terasi, ali se dobar deo naselja penje uz nju ka brdu Rail. Od regionalnog puta Aleksinac — Svrljig udaljeno je oko 1 km. Ovaj put vodi za Labukovo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top