You Are Here: Home » Autori » Slobodan Milić Milodan (Page 225)

Poreklo prezimena, selo Banjani (Ub)

Poreklo stanovništva sela Banjani, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Banjani su neravnog izgleda, ali ne i brdovitog, u sredini oblasti sa nagibom ka istoku. Uzvišenija mesta su sa zapadne strane, a kuće rasturene na sve strane i opet primetno razređene u četiri kraja: Sređ jugozapadni deo do Tulara, Gornj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dokmir (Ub)

Poreklo stanovništva sela Dokmir, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Dokmir je na obema obalama rečice Uba, zapadno od slovačke Karaule, brdsko, neravno, šumovito i rastureno selo s kućama po brdašcima i njihovim stranama, a nikako po dilonama potoka. Najbogatija sela su s izvorima na dodirnoj zoni tamnav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrelo (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vrelo, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Vrelo je u sredini Tamnave, na levoj obali reke i do Banjana, neravno ali ne i brdovito selo, s kućama razmeštenim u poveće džemate, koje su na sve strane račva od glavnog seoskog izvora (vrela) Rašća. Seoski džemati su: Staro Vrelo, zapadn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vukona (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vukona, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Vukona je severozapadno od Banjana, do rečice Vukodraža, brežuljkastog i vrlo neravnog zemljišta. Kuće su rasturene na sve strane po plećima bregova, ali ne i po dolini Vukodraže. Selo je malo i nema džemata, smatra se kao zaseok Kožuhara. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gvozdenović (Ub)

Poreklo stanovništva sela Gvozdenović, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Gvozdenović je selo ispod slovačkog visa Karaule i pri izvoru rečice Kladnice, kolubarske pritoke, s kućama razređenim u porodične grupe pri izvorima pojedinih kladničkih potoka. Pop Kresta Đelmašević iz Gvozdenovića zapisuje, kako ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gunjevac (Ub)

Poreklo stanovništva sela Gunjevac, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Gunjevac je uz varošicu Ub s jugo-zapadne strane i na desnoj strani rečice Uba, neravno, vrlo stranovito, ali ne i brdovito selo s kućama po pojedinim pristancima, poređanim u pomanje porodične grupe. U Vukovim haračkim tefterima od 80 da ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nepričava (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Nepričava, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Graniči se sa istoka Rubribrezom, sa severa Rukladom, sa zapada Bajevcem, Stepanjem i Slovcem a sa juga Pridvoricom i Ratkovcem, selima ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stepanje (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Stepanje, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Graniči se na istoku Nepričavom, na severu Bajevcem, na zapadu Gvozdenovićem i na jugu sa Slovcem. Nastalo je kao raselica sela Bajevac, grupišući se oko crkve po kojoj je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Skobalj (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Skobalj, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Selo je nastalo kao reselica Malog Borka. Graniči se na istoku sa rekom Kolubarom, sa severa sa Malim Borkom, na zapadu sa Paljuvima i na j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rubribreza (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Rubribreza, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Graniči se sa istoka Lajkovcem i Selom Lajkovcem, na severu sa Rukladom, na zapadu sa Nepričavom i na jugu sa Pepeljevcem i Strmovom, od ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top