You Are Here: Home » Autori » Slobodan Milić Milodan

Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Poljance*, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i vode. Poljance se nalazi na brežuljkastom zemljištu Dreničke površi, a pripada džematskom dreničkom tipu ravničarskih sela. Rodovskih bašta ima u seoskim okućnicama, odnosno na ...

Read more

Poreklo prezimena, zaselak Poluža – selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva zaseoka Poluža – selo Poljance, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i postanak zaseoka. Kolonističko naselje zaselak Poluža pripada selu Novo Poljance, a nalazi se na pobrđu Dreničke površi. Osnovano je posve Prvog svetskog rata. Ovo nase ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petraštica (Štimlje)

Poreklo stanovništva sela Petraštica, opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj tip sela i vode. Petraštica se nalazi na brežuljkastom tlu, s obe strane seoskog potoka, a pripada džematskom tipu dreničkih sela, i ima četri džemata. Skoro svaka seoska kuća ima u svojoj okućni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poluža (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Poluža, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, vode i groblja. Poluža se nalazi na bregovitom tlu dreničkog pobrđa, a pripada dreničkom džematskom tipu sela, čije su mahale prilično razređene. Pokraj sela nalazi se sgarovremsko grob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poklek (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Poklek, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, vode i ostali podaci o selu. Poklek se nalazi na brežuljkastom tlu dreničke površi, u neposrednoj blizini reke Drenice. Poklek pripada džematskom tipu dreničkih sela, čije su mahale neš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Novo Čikatovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Novo Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak i položaj sela. Novo Čikatovo je kolonističko selo i nalazi se na brežuljkastom tlu dreničkog pobrđa. U novom Čikatovu postoji seoska crkva, koja je podignuta naporedo sa postankom ovog s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ovčarevo (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Ovčarevo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovčarevo pripada džematskom tipu sela, čiji su džemati raštrkani. Selo se nalazi pokraj Ovčarske reke, s njene obadve strane. Tu se nalaze i ostaci starog naselja u zidinama. Po naro ...

Read more

Poreklo prezimena, Novo Selo (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak i položaj sela. Novo Selo je kolonističko naselje, koje je nastalo posle Prvog svetskog rata. Selo je podignuto na brdašcu, koje drenički Arbanasi nazivaju imenom Kajvac, dok ga poarb ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nekovce (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Nekovce, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Nekovce se nalazi u podnožju glavica Grik i Sha! i pripada džematskom tipu, sa zgusnutim džematima. Ime sela. Prema narodnoj tradiciji selo je dobilo ime po „nekom Srbinu Neki, koji je tu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mirena (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Mirena, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip, naziv sela i vode. Mirena se nalazi u podnožju planine Goleša i Lipovice. Pripada džematskom tipu sela, a na sred sela se nalazi izvor koji se zove Vrela. Seljani se služe vodom za piće sa toga iz ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top