You Are Here: Home » Аутори » Слободан Милић Милодан

Порекло презимена, село Крушевац (Србица)

Порекло становништва села Крушевац, општина Србица – Косовскомитровачки округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај, тип села и воде. Крушевац се налази на брежуљкастом земљишту дреничког побрђа, на месту које се зове Кућиште. Крушевац припада дреничком типу џематских села. Скоро свака сеоска кућа има у ...

Read more

Порекло презимена, село Турићевац (Србица)

Порекло становништва села Турићевац и засеока Крст Брдо, општина Србица – Косовскомитровачки округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Турићевац се налази на брежуљкастом земљишту дреничког побрђа, а припада џематском типу села, Турићевац има сеоску мерају, као и заједнички сеоски бунар и ...

Read more

Порекло презимена, село Красимировац (Србица)

Порекло становништва села Красмировац (по књизи Красмировци), општина Србица – Косовскомитровачки округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај, воде и тип села. Красмировце се налази у подножју планине Чичавице, а припада џематском типу села. Водом са чесама и потока наводњавају се баште, њиве и ливаде. ...

Read more

Порекло презимена, село Красалић (Србица)

Порекло становништва села Красалић, општина Србица – Косовскомитровачки округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Красалић се налази у подножју Чичавице и џематског је типа, а чине га махале Красалић и Честа. Родовска гумна се налазе у окућницама. Воде и остали подаци о селу. Бунарска и из ...

Read more

Порекло презимена, село Крајмировце (Липљан)

Порекло становништва села Крајмировце (по књизи Крајмировци), општина Липљан – Косовски округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Тип села и старине. Крајмировци је село џематског типа села, а дели се на четири махале: Ризан, Метовић, Алуровић и Ћерић. Свака махала има и своје посебно гробље, тако да у селу п ...

Read more

Порекло презимена, село Крајково (Глоговац)

Порекло становништва села Крајково, општина Глоговац – Косовски округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Тип села и старине. Крајково је село џематског типа, а сачињавају га четири махале: Бузак, Подримчаку, Сенику и Хоџић. У Крајкову има неколико топонима, који су настали по имену цркава. Ево тих назива: Mu ...

Read more

Порекло презимена, село Которе (Србица)

Порекло становништва села Которе, општина Србица – Косовскомитровачки округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Тип села и старине. Которе се налази на брдовито — брежуљкастом земљишту дреничког побрђа, а припада дреничком џематском типу насеља. У атару овог насеља налазе се зидине древног насеља, зидине од к ...

Read more

Порекло презимена, село Карачица (Штимље)

Порекло становништва села Карачица (по књизи Корачица), општина Штимље – Косовски округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Корачица је сеоско насеље дреничког џематског типа, разбијених џемата на брдовитој заравни Rctvshi kodres. Кроз село иде пут који дели предео Дреницу од Метохије, а с ...

Read more

Порекло презимена, село Кожица (Србица)

Порекло становништва села Кожица, општина Србица – Косовскомитровачки округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај и тип села. Кожица се налази y подножју планине Чичевице, а припада џематском типу села, предела Дренице, са гомиластим махалама. Дели се на три махале: Горња, Средња и Доња махала. Воде иос ...

Read more

Порекло презимена, село Клечка (Липљан)

Порекло становништва села Клечка, општина Липљан – Косовски округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан Положај и тип села. Клечка се налази на ободу брда Троје, и припада разређеном џематском типу дреничких села. У раније време Клечка је била феудални посед некога Сулејмана спахије из Ђаковице. Старине и име се ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top