You Are Here: Home » Autori » Jovan Eror (Page 4)

Stanovništvo Rume prema popisu Srema iz 1736. godine

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak stanovnika Rume i mesta naselja Jelenci, Pavlovci, Donji Petrovci, Mali Radinci i Kraljevci, prema Popisu stanovništva u Sremu 1736. godine. Stanovništvo Rume – 1736. godina Nedelko Joerkovith, Judex - Nedeljko Jocković (Jerković?), sudija; Mischko Tadevith - Miško Tadević, Nicola Gruith - Nikola Gruić, Veselin Jacoblevith - Veselin Jakovljević, Radincko Nes ...

Read more

Žitelji Rume i okolnih mesta prema turskom defteru iz 1570. godine

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak stanovnika iz turskog deftera iz 1570. godine za naselja Ruma, Jelenci, Kudoš i Borkovac, koja su danas delovi Rume. Naselja Jelenci, Kudoš i Borkovac su se nalazila na istoimenim potocima. Ruma: Radica Vukić, Vukosav Stepan, Đurađ Ninčić, Draško Vuksan, Nikola – pop, Vujica Radoba, Petre – pop, Vukdrag Todorić, Vukić Marić, Đurađ Ljubić, Nikola Radosav, N ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rudopolje (Vrhovine)

Poreklo stanovništva sela Rudopolje, opština Vrhovine. Prema knjizi krštene dece za Parohiju Gornje Vrhovine iz 1856. godine. Hram crkve Svetog oca Nikolaja u Vrhovinama. Paroh Vasilije Mašić i kapelan Stefan Kukić Parohiju čine Vrhovine i Gornje Vrhovine (nekad Crna Vlast), Babin Potok (Donji i Gornji), Rudopolje i Turjanski. Priredio saradnik portala Poreklo Jovan Eror.    Rudopolje: Brkanović, Vlaisavljević, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Babin Potok (Vrhovine)

Poreklo stanovništva sela Babin Potok, opština Vrhovine. Prema knjizi krštene dece za Parohiju Gornje Vrhovine iz 1856. godine. Hram crkve Svetog oca Nikolaja u Vrhovinama. Paroh Vasilije Mašić i kapelan Stefan Kukić Parohiju čine Vrhovine i Gornje Vrhovine (nekad Crna Vlast), Babin Potok (Donji i Gornji), Rudopolje i Turjanski. Priredio saradnik portala Poreklo Jovan Eror.    Babin Potok: Biga, Borić, Vukmi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Turjanski (Vrhovine, Lika)

Poreklo stanovništva sela Turjanski, opština Vrhovine. Prema knjizi krštene dece za Parohiju Gornje Vrhovine iz 1856. godine. Hram crkve Svetog oca Nikolaja u Vrhovinama. Paroh Vasilije Mašić i kapelan Stefan Kukić Parohiju čine Vrhovine i Gornje Vrhovine (nekad Crna Vlast), Babin Potok (Donji i Gornji), Rudopolje i Turjanski. Priredio saradnik portala Poreklo Jovan Eror.    Turjanski: Aralica, Bobić, Božičk ...

Read more

Knjiga krštenih za parohiju Gornje Vrhovine iz 1856. godine

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak upisanih u knjigu krštenih iz parohije Gornje Vrhovine iz 1856. godine. Parohija Gornje Vrhovine - 1856. godina Hram crkve Svetog oca Nikolaja u Vrhovinama paroh Vasilije Mašić i kapelan Stefan Kukić Parohiju čine Vrhovine i Gornje Vrhovine (nekad Crna Vlast), Babin Potok (Donji i Gornji), Rudopolje i Turjanski Knjiga krštene dece za 1856. godinu Turjanski: Ara ...

Read more

Knjiga krštenih za parohiju Vojnić iz 1826. godine

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak upisanih u knjigu krštenih iz parohije Vojnić iz 1826. godine. Parohija Vojnić Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Vojniću Kapelan Mihajlo Gaćeša Knjiga krštenih za 1826. godinu Parohiju sačinjavaju mesta: Vojnić, Vojišnica, Knežević Kosa, Živković Kosa, Jurga, Kokirevo, Krivaja, Ključar, Kolarić, Radonja   (ime deteta, ime oca i majke, prezime, selo i k ...

Read more

Knjiga krštenih SPC za parohiju Krstinja (Kordun) iz 1832. godine i spisak stanovnika bivše opštine Krstinja na listama gubitaka Austrougarske vojske u Prvom Svetskom ratu

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak krštene dece, njihovih roditelja i kumova koji su 1832. godine upisani u knjigu krštenih Srpske Pravoslavne Crkve za parohiju Krstinja – Crkva Vavedenja presvete Bogorodice u Širokoj Rijeci. Krštenja je obavljao kapelan i administrator Jakov Živković   (datum rođenja, ime deteta, imena roditelja, mesto rođenja, kum)   1. januar 1832. Simeona, Marka i Pe ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klokoč (opština Vojnić)

Poreklo prezimena, selo Klokoč (opština Vojnić)   Prezimena u Klokoču 1725. godine - Naseljavanje vojnićko-slunjske oblasti (Podaci za 1725. godinu preuzeti su iz knjige „Karlovački generalat“ Vojina S. Dabića) Klokoč i zaseoci koji će se kasnije razviti u posebna sela (Dunjak, Kestenovac, Lipovac Krstinjski...): Barak Bunjevac Busović Vladić Vuinović (2) Vuković Vuletić Vučković (3) Grubić Guin = Gunj Deanovi ...

Read more

Knjiga krštenih, venčanih i umrlih SPC za parohiju Cetingrad (Kordun) iz 1827. godine; Srbi iz Cetingrada i okolnih sela na ratnim listama gubitaka austrougarske vojske u Prvom Svetskom ratu; Prezimena u opštinskom mestu Cetingrad na Kordunu, prema popisu stanovništva 1948. godine

Saradnik portala Poreklo Jovan Eror priredio je spisak krštene dece, njihovih roditelja i kumova koji su 1827. godine upisani u knjigu krštenih Srpske Pravoslavne Crkve za parohiju Cetingrad - Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Buhači. Krštenja je obavljao paroh Radosav Pajić ili kapelan Mihajlo Kijurina. Cetingrad se u to vreme zvao Vališ Selo po vojskovođi koji ga je oslobodio od Turaka. Radovica je bio naz ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top