You Are Here: Home » Autori » Jovan Eror (Page 3)

Poreklo prezimena, selo Vlasina (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Vlasina, opština Surdulica. Prema studiji "Vlasina i Krajište", Rista T. Nikolića iz 1912. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Jovan Eror.   Položaj i tip: Selo Vlasina nahodi se oko depresije Vlasinskoga Blata. Sastoji se iz 24 male (mahale), a ima blizu 500 kuća. Male (mahale) na istočnoj strani Blata („preko Blato“) jesu mahom po stranama dolina i na kosanjicama ispod ...

Read more

Naseljavanje vojnićko-slunjske oblasti (prezimena prvih Srba na Kordunu)

Podaci preuzeti iz knjige „Karlovački generalat“ Vojina S. Dabića. Više podataka može se naći u samoj knjizi (110 – 118 strana). Priredio saradnik portala Poreklo Jovan Eror. „Vojnićko-slunjska oblast bila je do početka Velikog bečkog rata (1683-1699) skoro potpuno pusta, jer su preko nje, kao ničije zemlje, uz austro – tursku granicu, stalno četovali turski krajišnici. Jedino je na levoj strani reke Korane, izm ...

Read more

Kordunaši u Srpskoj vojsci – Prvi Svetski rat

Spisak Kordunaša "Solunskih dobrovoljaca" tj. vojnika Srpske vojske u Prvom Svetskom ratu, preuzet iz knjige "Kotar Vojnić u NOR-u i socijalističkoj izgradnji" Historijskog arhiva Karlovac (Kordunaši su, kao i ostali Srbi sa teritorije Austro-ugarske monarhije u Srpsku vojsku dolazili uglavnom na dva načina: 1) ili su pre rata otišli "trbuhom za kruhom" mahom u SAD, pa su odatle brodovima dolazili kao dobrovolj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Široka Rijeka (Vojnić)

Prezimena u selu Široka Rijeka (opština Vojnić – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Baić 2 (1) Basara 14 (3), Jovandan Vergaš 35 (8), Nikoljdan Vučković 1 – Dejanović 34 (7), Aranđelovdan Živković 30 (7), 2 –, Đurđevdan Kalac 4 (1), verovatno pogrešno upisano prezime Tkalac Maćešić 12 (2) Mrkšić 8 (1), Nikoljdan Paić 15 (3), Nikoljdan Pajić 12 (4), 1 –, Nikoljdan Petrović 2 (1) Peurača ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Delić Poljana (Cetingrad)

Prezimena u selu Delić Poljana (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Delić Poljana u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti) Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Delić Poljana – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 18 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kuk (Cetingrad)

Prezimena u selu Kuk (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Kuk Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Kuk – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857 broj 2 7 % % 75 73 41 58 % % % 120 79 % % % Od 1857. do 1880. godine podaci sadržani u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ruševica (Cetingrad)

Prezimena u selu Ruševica (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Ruševica  je smeštena u dolini između brda Dugačka kosa na zapadu i brda Repušnjak (Lepušnjak) na istoku. Kroz dolinu, u smeru jug-sever protiče potok Ruševica koji se nedaleko od sela Jagrovac uliva u reku Glinu. Kuće se nalaze sa obe strane puta koji dolinom dugom oko 5 kilometara vodi od Cetingrada d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Polojski Varoš (Cetingrad)

Prezimena u selu Polojski Varoš (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Polojski Varoš (razmera 1:25 000) Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Polojski Varoš – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 42 50 - - 128 160 154 92 157 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gojkovac (Cetingrad)

Prezimena u selu Gojkovac (opština Cetingrad - Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:  Slika 1. Selo Gojkovac, topografska karta u razmeri 1:25000 Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Gojkovac – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 11 20 184 234 135 144 160 153 254 200 205 17 ...

Read more

Lički pop Stojan Šobat pre Dositeja Obradovića definisao pojam Srbin

 Kako je sveštenik iz Like Stojan Šobat još krajem 18. veka i pre Dositeja Obradovića definisao pojam Srbin. Priredio saradnik portala Poreklo Jovan Eror. Upravo iz Like potiče intrigantno svedočanstvo o starom i novom tumačenju srpstva koje se javlja na razmeđi epoha u drugoj polovini 18. veka. Naime, protoprezbiter krbavski (Korenički) Stojan Šobat sastavio je u Debelom Brdu kod Bunića 1772. veronaučni prir ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top