You Are Here: Home » Autori » Jovan Eror

Poreklo prezimena, selo Cetinski Varoš (Cetingrad)

Prezimena u selu Cetinski Varoš (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Cetinski Varoš u razmeri 1:25000 Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Cetinski Varoš – izvor Wikipedia: God. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 29 57 441 549 216 216 255 353 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Žrvnica (Cetingrad)

Prezimena u selu Gornja Žrvnica (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Gornja Žrvnica u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti) Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Gornja Žrvnica – izvor Wikipedia: God. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kruškovača (Cetingrad)

Prezimena u selu Kruškovača (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Kruškovača u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti) Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Kruškovača – izvor Wikipedia: God. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 18 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Batnoga (Cetingrad)

Prezimena u selu Batnoga (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Batnoga u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti) Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Batnoga – izvor Wikipedia: god. 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011 broj 1550 1610 1566 5 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tatar Varoš (Cetingrad)

Prezimena u selu Tatar Varoš  (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Tatar Varoš u razmeri 1:25000 Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Tatar Varoš – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 81 167 262 262 366 384 404 466 404 35 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gnojnice (Cetingrad, Kordun)

Prezimena u selu Gnojnice (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine: Slika 1. Topografska mapa sela Gnojnice u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti) Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Gnojnice – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. br ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bilo (Cetingrad)

Prezimena u selu Bilo (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Bilo u razmeri 1:25000 Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Bilo – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 16 58 % % 144 163 213 229 % % % 282 526 % % 487 U 2001. nast ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ponor (Cetingrad)

Prezimena u selu Ponor (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Ponor u razmeri 1:25000 Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Ponor – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 78 123 159 206 288 323 345 372 345 263 284 303 323 252 24 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Komesarac (Cetingrad)

Prezimena u selu Komesarac (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Komesarac u razmeri 1:25000 Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Komesarac – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 155 182 308 294 343 457 394 479 675 606 642 8 ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podcetin (Cetingrad)

Prezimena u selu Podcetin (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Podcetin u razmeri 1:25000   Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Podcetin – izvor Wikipedia: god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857. broj 41 69 % % 222 217 253 277 297 275 267 316 ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top