You Are Here: Home » Autori » Ivan Vukićević

Rod Vasojevića

  Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 7.4.2018. | Dopunjeno: 29.8.2018. Kratki opis roda Vasojevići su rod od koga je proisteklo istoimeno pleme u Brdima na području današnje Crne Gore. Naziv roda je patronistički, odnosno potiče od imena rodonačelnika Vasoja. Rodonačelnik Vasoje je prema predanju unuk Vukana Nemanjića, a u Lijevu Rijeku pod Komovima se sa porodicom doselio iz Herc ...

Read more

Rodovi slovenskog i germanskog porekla u Crnoj Gori

Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 19.11.2017. | Dopunjeno: 29.9.2018. Uvod Noviji sloj stanovništva u Crnoj Gori prevashodno čine pripadnici haplogrupa koje se vezuju za slovenske i germanske narode koji su naselili Balkan u ranom srednjem veku. Tako se I2a1a, N2 i R1a haplogrupe na prostoru Crne Gore mogu poistovetiti sa Srbima i drugim Slovenima koji su se doselili na Balkan sa Ka ...

Read more

Rodovi starobalkanskog porekla u Crnoj Gori

Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 19.11.2017. | Dopunjeno: 29.9.2018. Uvod Starobalkanski sloj stanovništva u Crnoj Gori čine potomci Vlaha, Ilira, Kelta, Tračana, Cincara i drugih naroda koji su u određenim periodima tokom istorije naseljavali ovaj deo Balkana. Za starobalkanske rodove se uopšteno smatraju svi rodovi koji po Y hromozomu, odnosno muškoj liniji, pripadaju haplogrupam ...

Read more

Genetska slika Crne Gore

Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 19.11.2017. | Dopunjeno: 21.10.2018. Genetsko poreklo stanovništva Istraživanje porekla stanovništva u Crnoj Gori je u velikoj meri olakšano zbog brojnih predanja koja su se vekovima prenosila sa kolena na koleno, kao i relativno malog broja vrlo razgranatih rodova u odnosu na broj stanovnika. Zahvaljujući DNK testiranjima po Y hromozomu, danas se lako ...

Read more

Vlastela u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 16.7.2017. | Dopunjeno: 21.10.2018. Pojam vlastele Srpske srednjovekovne države su imale feudalno društveno uređenje, kao i većina drugih evropskih zemalja u tom periodu. Vladari su svojim vojskovođama i drugim ljudima od poverenja dodeljivali na upravu određene oblasti, a često i u trajno vlasništvo. U našem narodu su feudalci nazivani vlastelom ili ple ...

Read more

Rodovi u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

  Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 29.6.2017. | Dopunjeno: 21.10.2018. Rodovsko društveno uređenje Začeci rodovskog društvenog uređenja na prostoru današnje Crne Gore ogledaju se u postojanju vlaških katuna u XIV veku. Pojedina bratstva koja su se pretežno bavila stočarstvom u planinskim oblastima su od srpske vlastele, a kasnije i od Turaka, dobijala povlastice u zamenu za osigu ...

Read more

Plemena u Crnoj Gori

Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 31.5.2017. | Dopunjeno: 26.9.2018. Pojam plemena Kada se govori o plemenima u Crnoj Gori, sam termin “pleme” se može odnositi na tri različita pojma: krvna zajednica (rod) teritorijalno-društvena zajednica jednog ili više rodova administrativna jedinica Pleme se u prvobitnom značenju odnosilo na rod, odnosno na krvnu zajednicu jednog ili više bratst ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top