You Are Here: Home » Autori » Ilija Šikman

Poreklo prezimena Žiga (Žigić)

Poreklo: Žigići su poreklom iz Zete (Crna Gora), odakle oko 1600. godine odlaze u Vojnu krajinu, u Liku. Javljaju se u vojnim knjigama Austrije oko 1690. godine na području Korenice i Vrhovina. Milan Radeka u "Gornjoj Krajini", beleži Žigiće/Žige kao srpske, pravoslavne porodice koje slave Đurđevdan i Nikoljdan. Neke porodice Žigića su sa retkom slavom Sveti Marko, ali se u Bosni ova slava sreće samo oko Ključa, ...

Read more

Poreklo prezimena Gojić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman Poreklo: Prezime Gojić upućuje na poreklo iz okoline Dečana sa Kosova već u 14. veku. Pored Dečana, prezime Gojić se evidentira u Raškoj pa i u današnjoj severnoj Albaniji. Ne isključuje se ni prepostavka da su Gojoći iz Crne Gore od Bjelopavlovića ili sa Tare. U okolini Dubrovnika, prezime Gojak se spominje 1372. godine. Kasnije, 1415. godine spominje se hercegovačka ...

Read more

Poreklo prezimena Vukelić

Piše: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman Poreklo roda Vukelić je iz okoline Prilepa u Makedoniji. Iz Makedonije u seobu kreću oko 1522. godine. U 16. veku evidentirani su u Herceg Novom u današnjoj Crnoj Gori od roda Bjelopavlovića. Iz Herceg Novoga su se iselili. Dalje se raseljavaju po Hercegovini, Bosni, kreću se prema Dalmaciji i preko Like dolaze sve do Gorskog Kotara. Uglavnom iz Like prelaze u Bosans ...

Read more

Poreklo prezimena Veselica

Piše: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman Veselice vode poreklo od Sekulića, čiji su koreni iz današnje Crne Gore. Ogranak su grupe rodova Lalić-Prica-Šijan. U Bosansku Krajinu su se doselili iz Korenice (Lika). Od ove grupe rodova izvedena su prezimenima: Sekulići, Veselice, Šijani, Baslaći, Vujinovići, Miljkovići, Zubovići, Srijemci, Lalići. Svi slave Svetog Arhanđela, ali nisu povezani sa velikom grupom ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Bukovica i Krndija (Cazin, BiH)

Poreklo stanovništva sela Bukovica i Krndija (Cazin, Bosna i Hercegovina). Priredio saradnik portala Poreklo Ilija Šikman.    Poreklo stanovništva Bosanske Krajine istraživao je etnograf Milan Karanović. Njegovim istraživanjem obuhvaćena su i sela Bukovica i Krndija u opštini Cazin u njegovom delu "Pounje u Bosanskoj Krajini". Na terenu Krajine boravi i obilazi u vremenu od 1904. do 1922. godine, uz određe ...

Read more

Poreklo prezimena Dakić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman   Poreklo: Većina raseljenih Dakića sačuvala je predanje da su poreklom iz Crne Gore i da su njihovi preci napustili Crnu Goru bežeći od Turaka. Dakići su starinska grupa rodova sa velikim brojem krsnih slava. Evidentirani su sa 11 slava: Sveti Jovan Krstitelj (Jovanjdan), Sveti Nikolaj Čudotvorac (Nikoljdan), Sveti prepododni Kirijak Otšelnik (Miholjdan), Sveti Geo ...

Read more

Poreklo prezimena Šikman

O poreklu porodice i prezimena Šikman vredan prilog napisao je saradnik portala Poreklo Ilija Šikman: Poreklo: Iz dostupnih podataka, može se zaključiti da su prvobitna postojbina Šikmana Visoki Dečani i planina Goleš na Kosovu. Nejasno je kojim su pravcem Šikmani došli u okolinu Jajca, na područje Gerzova-Medne-Pecke. Raspoloživi podaci ne potvrđuju da su se našli u migracijama preko Hercegovine, severne Da ...

Read more

Poreklo prezimena Ugrica

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman Poreklo: Poreklo Ugrica je današnji prostor Crne Gore. Preko severne Dalmacije stižu u Liku. Verovatno da su za velike seobe 1690. godine stigli na prostor Panonije sve do Mađarske, a jedan ogranak na područje Slavonije. Indentično prezime Ugricama u Crnoj Gori je prezime Ugrin kod Nikšića i pojavljuje se 1411. godine, a kod Risna Ugrinovići 1692. godine, doselili s ...

Read more

Poreklo prezimena Dobrojević

Piše: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman POREKLO PORODICE I PREZIMENA DOBROJEVIĆ / DOBRIJEVIĆ Poreklo: Dobrojevići/Dobrijevići su poreklom iz Hercegovine. Slave Svetog Stevana, ali se misli da su nekada slavili Đurđevdan. U Dalmaciju i Liku su došli iz Bosne, preko Glamoča, dok je jedan ogranak došao u te krajeve preko Mostara i Knina. Dobrojevići slave Arhiđakona Stevana. Postoji priča kako su neke poro ...

Read more

Poreklo prezimena Bogunović

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Ilija Šikman Poreklo: Porodica Bogunović potiče iz nekadašnje srednjovekovne Raške države iz perioda kada je ova obuhvatala Hercegovinu i polovinu sadašnje Crne Gore. Bogunovići su jedina poznata porodica, koja „po muškoj liniji“ vodi direktno poreklo od Nemanjića. Mada se nesporno radi o bratstvu poniklom iz vodeće srpske plemićke porodice, neki autori nazivaju isto "plemenom" i ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top