You Are Here: Home » Autori » Goran Komar

Novo izdanje knjige Gorana Komara „Ćirilični natpisi Stare Hercegovine“

Zbornik Gorana Komara "Ćirilični natpisi Stare Hercegovine" (sa pregledom krstova), Podgorica 2016, predstavlja treće znatno dopunjeno i izmenjeno izdanje u odnosu na prethodna dva. Knjigu vrednog saradnika portala Poreklo objavila je Književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta u Podgorici. Na 635 stranica velikog formata donosi faksimile preko 350 ćiriličkih natpisa na prostoru Stare Hercegovine i značajnih de ...

Read more

Nije „krstača“ i nije „antropomorfna“

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Goran Ž. Komar Ovim člankom želim ukazati na duboku pogrešnost dva termina obično upotrebljena u naučnoj literaturi od vremena kada su započinjala istraživanja srednjovjekovnih grobnih spomenika Bosne i Hercegovine. To su termini: „antropomorfni“, upotrebljen za stećak u formi krsta ili klesanu predstavu Krsta na starom grobnom spomeniku bilo kog oblika (i stupovi) i „krstača“, upo ...

Read more

Kratka istorija Herceg Novog (do pada Mletačke republike)

PIŠE: Saradnik portala Poreklo dr Goran Ž. Komar   Bokokotorski zaliv, nastao potapanjem niza sinklinalnih depresija, bio je pre desetak hiljada godina, sa tridesetak metara nižim morskim nivoom nego danas. U to vreme dovršavano je poslednje veliko ledeno doba poznato kao Virm. Uzane aluvijalne uvale uz obalu, poneće geonomično zemljište koje će pružiti uslov za zasnivanje naselja, kao i viša flišna zemljišta ...

Read more

Dr Goran Ž. Komar: Deklaracija o stećku

Doktor Goran Ž. Komar, predsednik Društva za arhive i povjesnicu hercegnovsku i jedan od najplodotvornijih istraživača starina u Boki Kotorskoj i Bosni i Hercegovini, ponudio je stručnoj i ostaloj zainteresovanoj javnosti tekst Deklaracije o stećku. Portalu Poreklo pripala je čast da bude prvi koji će u celini objaviti ovaj značajni dokument našeg saradnika. Na temelju brojnih neposrednih uvida širom istorij ...

Read more

Dr Goran Komar: Raški popovi u Herceg Novom 1647. godine

PIŠE: Saradnik portala Poreklo dr Goran Komar   Godine 1647, kao i sljedeće, u Novome je harala kuga. Odnijela je mnogo života. O kretanju bolesti, dubrovačku vladu obavještavao je Dubrovčanin nastanjen na Toploj (Savini) koji je radio u turskoj kapetaniji u gradu. Godine 2012, u jednoj velikoj zbirci ćiriličnih dokumenata Državnog Arhiva Dubrovnik objavio sam sva njegova mnogobrojna pisma i ona čini okosn ...

Read more

Pismo mitropolita crnogorskog Save Petrovića Dubrovačkoj republici 1771. godine

PIŠE: Goran Ž. Komar PISMO MITROPOLITA CRNOGORSKOG SAVE PETROVIĆA DUBROVAČKOJ REPUBLICI (ili: Kako je vladika Sava Petrović „vrijeđao“ Dubrovnik?) Shodno svome opredjeljenju za pružanje što većeg broja arhivskih dokumenata što je moguće širom krugu čitalaca, uvjereni da je najkorisniji cilj istorijske nauke da istorijsku istinu pruži narodu, naše Društvo za arhive i povjesnicu hercegnovsku i ovom prilikom čitao ...

Read more

Bajkove Kruševice kod Novoga i pravoslavne svetinje bilećko-trebinjske

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Goran Ž. Komar Kruševice su planinsko selo kod Novog koje je poslije mletačko-osmanskog razgraničenja 1701. godine pripalo osmanskoj imperiji. U ovome selu živi rod Ćeklića koji je u prošlosti Pravoslavnoj crkvi davao kaluđere i o tome se zna blagodareći podacima igumana dobrićevskog Leontija Ninkovića. Otac Leontije ukazao je svojom knjigom o manastiru na čitulju kruševičkih Ćek ...

Read more

Savinski jeromonah Venijamin Vujnović Savinac i Dalmatinac

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Goran Ž. Komar U Knjizi od sarandara manastira Savina, ustrojenoj tokom 18. i prve polovine 19. vijeka, leže zapisi o upokojenju niza savinskih igumana i kaluđera. Pored Novljana i Paštrovića, najveći dio ovoga niza časnih narodnih pregalaca pripada Dalmaciji. Odmah se vidi da je prisustvo dalmatinskih Srba u Savini nešto što nije vezano za vladikovanje preosvećenog episkopa Geras ...

Read more

Crkva Lazarica na Vidovom vrhu

PIŠU: Goran Ž. Komar i Nebojša Rašo     Ova crkva leži na krečnjačkom grebenu u blizini hercegnovskog sela Mokrine, na predjelu koji ovo planinsko naselje razdvaja od aluvijalne ravni Sutorine. Nedavno je obnovljena sredstvima mještanina Dušana Radovića. Kada je započeta obnova crkve Sv. Kneza Lazara na Vidovom vrhu, javila se potreba da se načini knjižica kojom bi se i obnovitelji i širi krug čitalaca iz N ...

Read more

Goran Ž. Komar: O knjizi prof. dr Darka Tanaskovića „Neoosmanizam. Povratak Turske na Balkan“

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Goran Ž. Komar   GOVOR NA PREDSTAVLJANJU KNJIGE PROF. DARKA TANASKOVIĆA – POVODOM NEDAVNIH IZJAVA TURSKOG ZVANIČNIKA NA KOSOVU POLJU D. Tanasković, Neoosmanizam. Povratak Turske na Balkan, Beograd, 2010. (23. septembar 2010., Muzej Hercegovine – Trebinje)   Dosta davno, govorio sam prijateljima zainteresovanim za starinu središnje balkanske zemlje, kako bih želio da u budućn ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top