You Are Here: Home » Autori » Dragiša Gile Živković

Poreklo prezimena, naselje Lipljan (KiM)

Poreklo stanovništva naselja Lipljan prema popisu Kosova i Metohije iz 1912. Priredio saradnik portala Poreklo Dragiša Gile Živković. Izveštaj učitelja Janićija Đurđevića: U stanovnike ovog naselja, pošto se nalazilo pored same železničke pruge Skoplje - Mitrovica i imalo svoju stanicu, uračunati su i oni koji su živeli u stanici. Domaćinstava je bilo ukupno: srpskih 60, cincarsko-grčkih 5, makedonskih 2 i alban ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Čelopek (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Čelopek, Lipljan (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Čelopek je zaselak sela Marevca. Leži u ravnici, u podnožju planine Žegovca, oko 4 km jugoistočno od Lipljana. Razbijenog je tipa. Ima dva dela na međusobnom rastojanju oko 300 m. Delovi zaseoka nemaju imena. Čelopek se do sredine 19. veka računao ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slivovo (Priština)

Poreklo stanovništva sela Slivovo (na Gračanki), grad Priština (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na zapadnoj padini Koznice pred ulazom Gračanke u svoju klisuru. Razbijenog je tipa. Deli se u četiri mahale: Slivovo (na zapadnoj padini Koznice), Mukatu (pred ulazom Gračanke u klisuru) Golinu (između Slivova i Muk ...

Read more

Poreklo prezimena, Novo Selo na Gračanki (Priština)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo (na Gračanki), grad Priština (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na potoku zvanom Babina vrata, koji se s desna uliva u Gračanku, u sredini njene klisure, preko puta ušća Androvačke reke. Leži uvučeno u potok za čitav kilometar od Gračanke, odnosno od druma Priština-Gnjilane, koji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Labljane (Novo Brdo, KiM)

Poreklo stanovništva sela Labljane, opština Novo Brdo (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je niže povije (824 m) u udolini Gračanke i Brasaljske reke. Seoski delovi su u dolinama potoka koji obrazuju Gračanku. Razbijenog je tipa. Srbi i Arbanasi muhadžiri žive u delovima sela na desnoj (istočnoj) strani Gračankine doline, a po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Konjuh (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Konjuh, opština Lipljan (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je u ravnici, s desne strane reke Janjevke, na 2 km severoistočno od Lipljana. Zbijenog je tipa. Na mahale se ne deli. Selo je postojalo za vreme knjeginje Milice i zvalo se istim imenom. Obnovljeno je sredinom 18. veka, te će biti da je o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Gušterica (Lipljan, KiM)

Poreklo stanovništva sela Gornja Gušterica, opština Lipljan (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je u ravnici, u podnožju planine Žegovca, na sastavu Janjevske i Oklapske reke. Do 1930. delilo se na Gornju i Donju mahalu, koje je delio slovinjski put (put za Slovinje). Od pomenute godine, izmeštanjem zbog poplava, koje vrše i Janjevk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dragovac (Priština)

Poreklo stanovništva sela Dragovac, grad Priština. Prema studiji Atanasija Uroševića "Kosovo"   Selo Dragovac je na zapadnoj padini Koznice između visova Krstića (1006 m), Veljeg Rida (1035) i Kukuljevice (910) sa svojim glavnim delom nešto južnije od dva poslednja visa. Selo ima šest grupa kuća ili mahala. To su: Baljići, Perovići, Milovići, Rainovac, Vlaisevci i Staro Selo. Prve tri mahale nose nazive po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Livađe (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Livađe,  opština Lipljan (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo je u ravnici, na Sušičkoj reci, koja u svom delu kroz polje presušuje u leto. Kroz selo prolazi stari put Priština-Kačanik. Zbijenog je tipa. Deli se na Donju mahalu i G ornju mahalu. Iz predanja se zna da je selo ranije bilo delom u Šumici i ...

Read more

Poreklo prezimena, Donja Gušterica (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Donja Gušterica, opština Lipljan (Kosovo i Metohija). Prema studiji „Kosovo“ Atanasija Uroševića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je u ravnici, na Oklapskoj reci, oko 5 km severoistočno od Lipljana. Kroz selo prolazi stari put Priština-Kačanik. Zbijenog je tipa. Deli se na Gornju mahalu, Donju mahalu, Jaz i Sokače. Gornja mahala je na istočnoj, Donja na zapa ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top