You Are Here: Home » Autori » Branko Todorović (Page 4)

Srbi u Vilanju (Mađarska)

Vilanj (mađ. Villány) je baranjsko selo na istočnim obroncima Vilanjskog brega, kraj istorijskog grada Šikloša. Naseljeno je srpskim življem u XVI veku.  Za vreme turske vladavine u Baranju su pristizali srpski doseljenici, pa je tada u celoj oblasti bilo mnogo srpskih sela koja su pripadala sandžaku Mohač - Sečuj. Među ovim selima je i Vilanj. Posle proterivanja Turaka iz Baranje 1687. godine i posle Velike seobe Srb ...

Read more

Srbi u Bremenu (Mađarska)

Bremen (mađ. Beremend) je baranjsko selo, smešteno jugozapadno od Šikloša. U starijim dokumentima sreće se pod nazivom Berenye ili Berement, dok ga na srpskom jeziku srećemo kao Breme ili Bremen. Nije poznato kada je naseljeno Srbima, ali je sasvim izvesno da ih je bilo u tursko doba, kao i da se za vreme Velike seobe u Bremenu zadržalo nekoliko srpskih porodica. Prema popisima stanovništva Ugarske iz 1715. i ...

Read more

Iz antroponimije srpskih naselja Južne Baranje

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović U drugom tomu Hrvatskog dijalektološkog zbornika iz 1966. godine, objavljen je rad Stjepana Sekereša «Antroponimija i toponimija Južne Baranje». Autor je u tom radu obuhvatio i osam srpskih naselja Južne Baranje. U nastavku donosimo odlomak koji govori o njima ... U srpskim naseljima u Baranji su također prezimena vrlo raznolika, jer su u Baranju doseljavali Srbi o ...

Read more

Poreklo prezimena Dugić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Prezime Dugić spada u red retkih prezimena. Nalazimo ga koncentrisanog u trima manjim i međusobno udaljenim geografskim i istorijskim celinama na prostoru bivše SFRJ. Jedan deo Dugića živi u Hrvatskoj, u okolini Zagreba; drugi u Bosni, u okolini Modriče; i treći u Šumadiji, uglavnom u okolini Kragujevca. Sve tri ove grupe Dugića su verski i nacionalno različite ...

Read more

Poreklo prezimena Dragojlov

Prezime Dragojlov srećemo kod pravoslavnih Srba u Baranji. Prvi put ovo prezime je zabeleženo u popisu koji je sprovela carica Marija Terezija 1767. godine, kada se u Kneževim Vinogradima spominju dva domaćinstva Dragojlovih, odnosno imena dvaju njihovih domaćina, Proka i Riszta Dragojlova. Neposredno posle ovog popisa u celoj Kraljevini Ugarskoj pravoslavna crkva počinje da uvodi crkvene matice, pa tako 1777. g ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top