You Are Here: Home » Autori » Branko Todorović (Page 2)

Srbi u Belom Manastiru (Baranja)

Naselje Beli Manastir razvilo se na rudini Sarkanju, između šuma Haljevo i Adice, na blagim padinama Banske kose. Mesto se u izvornoj građi spominje početkom XVIII veka. Svi nazivi – toponimi su u vezi sa manastirima koji su postojali u ovom mestu. Prema podacima iz 1751. godine, naselje je imalo 73 porodice pravosalvne vere, a 1922. godine dobija naziv Beli Manastir. Godine 1924. u Belom Manastiru živi 425 Srba ...

Read more

Srbi u Jagodnjaku (Baranja)

Naselje Jagodnjak nalazi se na saobraćajnici Baranjsko Petrovo Selo - Darda. Današnji službeni naziv mesto dobija 1922. godine po jednoj rudini, koja i danas postoji u ataru, a zove se Jagodnjak. Pored ovog službenog naziva još uvek je u upotrebi, kod starnije stanovništva, ugalvnom starosedelaca, kaziv Kačvala. Ovaj naziv nastao je od mađarskog službenog naziva Kacsfalu (Pačje Selo). Prvi put se pominje 1323. go ...

Read more

Srbi u Popovcu (Baranja)

Naselje Popovac se spominje još u rimsko doba pod imenom Antianae, pa i danas na jednom delu atara se iskopavaju ostaci kamenih građevina i stari predmeti, poput novca, grnčarije i sl. U 6. veku dolaze Sloveni i grade naselje Ban, u blizini današnjeg sela Popovca, a danas se taj deo atara naziva Selište. Srbi su tu bili već u 15. veku, a za vreme seoba 1690. godine doseljava se još dvadeset srpskih porodica. Oko ...

Read more

Srbi u Bolmanu (Baranja)

Bolman (mađ. Bolmány) je smešten u zapadnom delu baranjskog trougla. Mesto se prvi put pominje u 14. veku pod nazivom Obulma. U 15. veku mesto je u vlasništvu Petra od Abolme i pominje se kao Abolma. Naziv Bolman mesto dobija tokom turske vladavine, kad ga naseljavaju Srbi. Naselje je prvobitno bilo smešteno bliže reci Dravi, a time i potpuno okruženo močvarama i barama. Prvi popis stanovništva, koji posedujemo, ...

Read more

Srbi u Dardi (Baranja)

Naselje Darda je za vreme Rimljana bilo vrlo važna strateška tačka na Dunavu, kojim je prolazila saobraćajnica od Osijeka do Budimpešte. Postojao je kameni most, koji su podigli Rimljani, a koji je povezivao Mursu (Osijek) i Tardu, kako se Darda nazivala zbog stajaće vode (lat. tarda aqua 'spora voda'). Prvi pisani dokument u kome se spominje Darda potiče iz 1410. godine, u vreme kada je bila u psoedu Ladislava ...

Read more

Prezimena i krsne slave u Crnči (Derventa, Republika Srpska)

Crnča je selo u Opštini Derventa u Republici Srpskoj. Smeštena je na obroncima planine Krnjin i spada u vrstu sela razbijenog tipa. Crnča se deli na četiri zaseoka: Banicu, Bučane, Brezičane i Donjane. Kada se pogledaju podaci iz crkvenih matica Parohije druge osinjske, videćemo da porodice u Crnči slave sledeće slave: Ignjatijevdan: Ćudići Stefandan: Pijetlović, Kojadinović, Jović, Šogorović, Lazarević, Pejić, ...

Read more

Srbi u Kneževim Vinogradima (Baranja)

Kneževi Vinogradi (mađ. Herczegszöllös) su varošica i središte istoimene opštine u Baranji, Hrvatska. Do nove teritorijalne organizacije u Hrvatskoj, područje Kneževih Vinograda nalazilo se u okviru opštine Beli Manastir. Danas je opština Kneževi Vinogradi jedinica lokalne samouprave u sastavu Osječko-baranjske županije i predstavlja prostor od 248,77 km², što čini 6% ukupne površine županije. Geografski polož ...

Read more

Žrtve fašističkog terora u Baranji (1941-1945)

Kotar Batina: 1. Balatinac Marko, rođen 1922. u Gajiću, 29. XVIII 1941. prisilno mobilisan u mađarsku vojsku, a ubijen 3. XI 1941. u Pečuju. 2. Banac Mato, rođen 1917. u Branjinom Vrhu, zavičajan u Branjinom Vrhu, učesnik NOP-a, uhapšen 1941. u Branjinom Vrhu i osuđen na jednu i po godinu robije. Kaznu je izdržavao u Pečuju, a krajem 1942. poslan je na prisilni rad na istočni front, gde je i poginuo početkom 1 ...

Read more

Poreklo prezimena Tovjanin

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Tovjani su pravoslavni Srbi iz Baranje. Svi današnji Tovjani vode poreklo iz Šumberka, nekada srpskog sela iz okoline Mohača u Mađarskoj. Nije poznato kada su se tamo doselili i tačno odakle, ali se pretpostavlja da je to bilo u drugoj polovini XVII veka, kada su taj prostor naselili žumberački uskoci Sa sigurnošću možemo reći da se Tovjani u Šumberku (mađ. Sombe ...

Read more

Žrtve komunista u Kragujevačkom okrugu

U prilogu se nalazi nepotpun spisak žrtava komunista iz Kragujevca i okoline koji je tokom svog dugogodišnjeg istraživanja sastavio Miloslav Samardžić na osnovu različitih izvora koji se navode u tekstu. Spisak čini lista osoba ubijenih od strane komunista u Kragujevačkom okrugu bez suda ili bez pravno valjane presude za vreme trajanja Drugog svetskog rata i godina previranja neposredno posle rata. 1. Bogoljub Nik ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top