You Are Here: Home » Autori » Branko Todorović

Pet vekova istorije Srba u Potkarpatju (1404-1896)

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Pre tačno pedeset godina u izdanju Slovačkog instituta iz Bratislave, izašla je knjiga učenog slovačkog sveštenika Mihajla Lacka, pod nazivom „Unija u Užgorodu“. U našoj stručnoj javnosti to delo ostalo je nezapaženo do današnjih dana. A odatle zapravo počinje razmotavanje jednog srpskog povesnog klupka, dugog punih pet vekova... O čemu se dakle radi? Mihajlo Lacko ...

Read more

Poreklo stanovništva sela Kožuhe (Grad Doboj)

PIŠE: Dobrila Bjelić Porodice koje danas žive na području Kožuha, radi bolje preglednosti, daćemo azbučnim redom pri čemu ćemo iznijeti do sada zabilježena kazivanja o porijeklu, uz napomenu da sistematska istraživanja nisu vršena, a do sada dostupni pisani izvori su vrlo oskudni. Osnovni korišten izvor su dva Domovnika i jedna knjiga rođenih parohije Kožuha. Na žaost, do prvog Domovnika nismo uspjeli doći. Neke ...

Read more

Srbi u Bati (Mađarska)

Bata (mađ. Százhalombatta) je seosko naselje južno od Budima. Srbi su ga počeli naseljavati u doba osmanlijske vlasti, a pripadalo je Paša-sandžaku (Budimu). U XVII veku postojala je u Bati manja pravoslavna bogomolja, koju su opsluživali putujući kaluđeri i sveštenici iz budimskog Tabana. Izgleda da je naselje krajem XVII veka opustelo. Za vreme Velike seobe (1690) nekoliko srpskih porodica zaustavilo se u Bati, ...

Read more

Prezimena i krsne slave u Parohiji srpsko-grapskoj prema popisu domaćinstava iz 1911. godine

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Godine 1911. u Parohiji srpsko-grapskoj proveden je popis domaćinstava koji se u vidu Domovnika čuva i danas u službenim prostorijama Parohije srpsko-grapske u Grapskoj Donjoj kod Doboja (Republika Srpska, BiH). Parohija srpsko-grapska obuhvatala je tada sledeća sela: Bušletić, Srpska Grapska (danas Grapska Donja), Turska Grapska (danas Grapska Gornja), Kost ...

Read more

Srbi u Šiklošu (Mađarska)

Nije poznato kada su se Srbi počeli doseljavati u Šikloš, ali je izvesno da su u podgrađu i okolini živeli za vreme turske vladavine, kada su naselili i mnoga mesta u Baranji. Za vreme Velike seobe 1690. godine u Šikloš se doselilo nekoliko srpskih porodica. Među varošima u kojima ratni savet naređuje vojnim zapovednicima da 1690. sakupe Srbe vojnike nalazi se i Šikloš. Srbi iz Baranje pridružili su se glavnin ...

Read more

Ševaljevićev grbovnik

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Imenik grbova iz knjige, koja se čuva kod gospodina I. M. Ševaljevića, načelnika makarskoga. Nobilius Virorum Bosnensium Gentilitia Stemmata: Lux ab Exemplo Ragusino Favente Ill.mo D. Ca co Junio de Sargo ejusdem Civitatis patritio, in hunc libellum transtulit Clemens Grubissich Macarensis Ragusii, Anno Salutis 1748, Die 15 Maji. Ex monumento authentico F ...

Read more

Festetićev grbovnik

PRIPREMIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović U Biblioteci Matice srpske čuva se prepis Fojničkog grbovnika koji ne pominje A. Solovjev u svome radu: Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku. [1] A. Solovjev je istina opisujući Bečki – Skorojevićev grbovnik dozvolio mogućnost da postoji još jedan prepis Fojničkog grbovnika uz potrebne rezerve koje su u slučajevima kada neki od prepisa nisu poznati, i n ...

Read more

Poreklo prezimena Močić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Močići su pravoslavni Srbi poreklom iz Petrova kod Doboja. Na prostoru Bosne i Hercegovine ovo prezime je koncentrisano između reka Usore, Spreče i Bosne, koje se sastaju kod Doboja, a koje razdvajaju planine Ozren, Trebava, Krnjin i uslovno rečeno Borja. S obzirom da se ovo prezime ne javlja u drugim krajevima BiH, možemo pretpostaviti da se radi o jednom rodu, ...

Read more

Poreklo prezimena Šalajić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Šalajići su pravoslavni Srbi poreklom iz Baranje. Prvi put se spominju u Popisu koji je sprovela carica Marija Terezija 1767. godine, kada su u selu Jagodnjaku (mađ. Kácsfalu) popisana dvojica domaćina sa ovim prezimenom, a oni se zavhu Ninko Szalaits i Jovo Szalaits. Ovo prezime zabeleženo je na Popisu zemlje iz 1828. godine, kada je u istom mestu popisano šestor ...

Read more

Krsne slave baranjskih Srba

Baranja je istorijska i geografska oblast, smeštena između reka Drave i Dunava i planine Meček. Ovaj prostor Srbi naselili su još u Srednjem veku, povlačeći pred Osmanlijama nakon pada Srpske despotovine 1459. i pada Bosne 1463. godine. Daljim širenjem Osmanskog carstva i sama Baranja će doći u njegov sastav, u kome će ostati narednih 170 godina. Prve veće seobe Srba na ove prostore desiće se u vremenu nakon prop ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top