You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Marinković (Page 6)

Poreklo prezimena, selo Kljen (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Kljen kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Na visokoj zaravni između Dabarskog i Nevesinjskog Polja, 200-300 metara nad Nevesinjskim Poljem, sa pogledom otvorenim prema sjeveru. Snijeg pada po sjeveru obično o Miholju dne, a topi se oko Vaskrsenija. Seljaci većim dijelom ot ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bežđeđe (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Bežđeđe kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Od Kljena rastavljeno brdom Volujcem. Na goloj, krševitoj zaravni. Kuće razdijeljene na tri grupe (kod Vrbovika, pod Panduricom, u Doljem Polju), koje su međusobno udaljene od 15 do 20 minuta. U selu ima 30 kuća. O postanku seos ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mucalovići (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Mucalovići kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   U krševitoj uvali među brdima Kušljata, Križevca i Gloga, u zaravni među Nevesinjskim i Dabarskim Poljem, pored rijeke Zovodoke. Svaka kuća ima svoje gajeve, oko sela dosta šume. Seljaci kmetovi, age mostarski Muslomani, da ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Džinova Mahala (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Džinova Mahala kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   S desne strane ceste što ide iz Nevesinja u Stolac, u općini Zovi Do. S jugozapadne strane zatvara ga Žgonje Brdo, a s juga Boljevo Brdo. Snijeg počinje oko Aranđelovdana, a kopni oko Blagovijesti. Cijelo selo bilo na či ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bratač (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Bratač kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Na krševitoj, terasastoj zaravni istočne ivice Nevesinjskog Polja, lijevo od ulaza Zalomčice u Nevesinjsko Polje. Selo u prisoju, izduženo u pravcu SZ-JI, otvoreno sjevernim vjetrovima. Trećina seljaka potpuno slobodni, ostali d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ribalj Teg (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Ribalj Teg kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   U općini koleškoj, Nevesinjskoj Površi. Na stranama zaobljenog brda Siljevide, u prisoju visoko iznad desnog brijega rijeke Zalomčice. Zemlja za obrađivanje većinom udaljena od sela: na Sjeništima i u Kovačevom Dolu. Seoska ze ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rilji (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Rilji kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   U općini Koleško u Nevesinjskoj Površi, visoko uzdignuto nad desnim brijegom Zalomčice. Kuće jako raštrkane na seoskom udutu. Interesantne su zajedničke Kosanice koje se rade na ''prijestup''. Ima takih kosanica, na kojima se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Domrke (Gacko)

Poreklo stanovništva sela Domrke u Gatačkoj Površi. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Južno od Obješenika, na putu od Fojnice u Jugoviće, u zaravni sa više strana zaklonjenoj manjim kosama i glavicama. Zemlja u Domrkama od starine slobodna, samo su Turci nešto oteli, a u Sniježnicama Čengića, koja je dijel ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Obješenik (Gacko)

Poreklo stanovništva sela Obješenik u Gatačkoj Površi. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Na međi gatačkog i nevesinjskog kotara, među selima Bodežištima, Braićevićima, Domrkama i Jugovićima. Polovina zemlje otkupljeno, a polovina čitluk Rizvanbegovića (iz Stoca ?), kome sa zemlje iz gatačkog kotara plaćaju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tarajin Do (Gacko)

Poreklo stanovništva sela Tarajin Do u Gatačkoj Površi. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Sjeverno od Mrđanovića, a zapadno od Malenica, u jednj maloj pritoci Vranjače. Osim jednoga, svi su kmetovi, age su: Voloder iz Vratla, Muljanin iz Branilovića i Kovačine iz Metohije. Predanje kaže da je ovdje stanova ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top