You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Marinković (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Zajasen (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Zajasen kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   U maloj uvalici jugoistočno od Slata, na njenoj osojnoj i prisojnoj strani. Leži na visini od 1.100 metara. Malom jarugom komunicira sa Slatom. Sva je zemlja učitlučena, samo pogdjekoje porodice imaju po koju njivu kupljenu. K ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slato (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Slato kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Jedna od uvala kojom se Nevesinjsko Polje produžuje u pravcu jugo-istočnom je Slato, ravna dna, sa svih strana zatvoreno, samo ga je usko korito rijeke Jazine otvorilo prema Nevesinjskom Polju. Seoske kuće su po ivicama uvale. R ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Trusina (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Donja Trusina kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Selo je u uvali ravnoga dna na visino oko 1000 metara. Kroz uvalu teče rječica Košuta, koja dno češće plavi. Računa se da je tek desetina zemlje otkupljena, ali ima tako imućnih kmetova da daju siromašnijim seljacima poj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Džinov Do (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Džinov Do kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković.   Na vrlo krševitom terenu, sakrveno između pojedinih šumovitih rtova i glavica. U jednoj vrlo krševitoj, u obliku korita, izvučenoj uvali. Visina mu je 1200 metara. Gotovo svi seljani imaju svoju zemlju, samo su nekolike ku ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Udrežnje (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Udrežnje kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Zapadno od Biograda u jednoj uvali; većim dijelom krševito je, ali sa ravnijim dijelovima. Svaki domaćin ima svoje zemlje, a uz to drže i aginske, kao ''porci''. Selo ima 5 mahala: Kula, Zamršten, Mahala, Sabljača i Guberaš. ...

Read more

Poreklo prezimena, grad Ada (Bačka)

Prikaz istorije i stanovništva grada Ade u Bačkoj prema akademiku BRANISLAVU BUKUROVU. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Ada leži na dodiru Tisine aluvijalne ravni i nižeg lesnog platoa. Počev od malog poluostrva, koje je između doline rečice Budžaka i aluvijalne ravni, Ada se pruža prema severozapadu u obliku trougla. Duž puteva koji vezuju Adu s Molom, podignut je novi deo njen, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ranikuće (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Ranikuće kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   U ravnici na lijevom brijegu Zalomke, na visini oko 840 metara, na osojnoj strani Debelog Brda. Seljaci su dosta imućni i svi su slobodni. Kuće su dosta razbijene. Ne dijeli se na grupe. Prije se selo zvalo Tirovinom po mu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Božanovići (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Božanovići kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Istočno od Ranikuća, na istočnom brijegu Zovodoke, ukršu visokom oko 850 metara, na prisojnoj strani brda Gloga. Svi seljaci, izuzev Gutića, ućemisljeni kmetovi. Mnogi od njih su priorači u Mucalovićima. Kuće poredane uz G ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ključani (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Ključani kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Jugoistočno od Božanovića, na podnožju Gloga, u manjoj uvali, na obalama rijeke Zovodoke koja plavi zimi neke njive. Sva zemlja čitlučka, s koje plaćaju agama iz Mostara i Nevesinja trećinu ili ćesim. Ključani se dijele na Pris ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Piragići (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Piragići kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   I ovo je selo na jugozapadnoj strani Nevesinjskog Polja, u osoju, uzapadno od Mucalovića. Svi su seljaci kmetovi osim Gutića; age su Džinovići iz Džinove Mahale, Kolakovići iz Nevesinja i Rizvanbegovići iz Stoca. Seoske kuće ra ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top