You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Marinković (Page 4)

Poreklo prezimena, selo Malo Polje (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Malo Polje, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   S desne strane izvora rijeke Bunice. Seoske su kuće na ivicama bregova Bunice koji bivaju plavljni. Većina seoske zemlje i sad je aginska. Muslomani seljaci imali su još odavno svoju zemlju, a neki hrišćani tokupii ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Blagaj s Podgrađem (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Blagaj s Podgrađem, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković.   Blagaj je na desnoj strani od izvora Bune, na ušću suve Blagajske Prodoli. Podgrađe je zapadnije od Blagaja pod odsjecima poljske ivice. Blagaj ima u mnogome još i sad karakter varoši, osobito što se ti ...

Read more

Poreklo prezimena, Podveležje (Mostar), dodatak

Poreklo stanovništva naselja u Podveležju kod Mostara. Prema studiji “PODVELEŽJE I PODVELEŠCI“, autora Tvrtka Kanaeta, objavljenoj 1955. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Prije nego što pređem na porijeklo Podveležaca moram učiniti neke napomene. Njihovo porijeklo ispitivao je Dedijer....Naveo je da nije ispitao selo Šipovac . To je, u stvari, zaseok G. Gnojnica, podeljen na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dračevice (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Dračevice, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Istočno od Gnojnica, na krečnjačkoj terasastoj zaravni. Starije porodice, obično Muslomani, maju od starina svoju zemlju. Dva pravoslavna i tri katolika su se otkupili. Agama se plaća trećina od žita, krtole i kup ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gnojnice (Mostar)

Poreklo stanovništva sela Gnojnice, u Bišću, kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Bišćem se naziva istočni dio Mostarskog Polja. Ime Mostarsko Polje vještačko je, mjesto toga naziva upotrijebićemo naziv Bišće za cijelo polje, s obje strane Neretve. Prvo selo na istoku od Mostara, 4 do 5 kilometar ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornje Gnojnice, Dobrč, Kokorina, Banj Do, Kružanj, Opine, Svinjarina, Kličanje i Do (Podveležje, Mostar)

Poreklo stanovništva naselja u Podveležju kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine, kao i prema studiji “PODVELEŽJE I PODVELEŠCI“, autora Tvrtka Kanaeta, objavljenoj 1955. godine.  Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Podveležjem se naziva karsna zaravan između Veleži, Bišća i Bijelog Polje. I ako su podveleška sela znatne apsolutne visi ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Zijemlja (Mostar)

Poreklo stanovništva naselja Zijemlja kod Mostara. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Karsno polje, izduženo u pravcu S-J, sastoji se iz tri dijela: Gladnog Polja ili Gornjih Zijemalja, Donjih Zijemalja i središnjeg višeg dijela među njima, koji ćemo zvati Golo Brdo. Najviše sela je na sjevernoj poljskoj ivici, u p ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Kljuni, Kovačići, Lakat, Presjeka, Rušta, Svilane i Sopilji (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela u sjevernom dijelu Neveinjskog Polja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Pošto ravne dijelove češće plave rijeke, sela su se pribila ili uz brda na ivicama poljskim ili na niže dijelove Ferizova Brda. Uz istočnu su ivicu ova sela: Presjeka i Kovačići. Uz zapadnu ivicu su Sopilji i L ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Žiljevo i Šurići (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Žiljevo i Šurići kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Žiljevo je na brdovitom dijelu Nevesinjskog Polja, uz njegovu zapadnu ivicu. Kuće su razbijene po pojedinim gajevima i glavičicama toka da kuće seoske čine tip jako razbijenog sela. U Žiljevu su kuće jako zbijene, a u Š ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rast (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Rast kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Seoska opština koja se sastoji iz više manjih sela. Po položaju razlikujemo tri dijela. Jedan je na višim partijama jugozapadne poljske ivice, sa visinom oko 880 metara; tu su sela: Zalužje i Čanje. Drugi dio čini selo Odžaci čij ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top