You Are Here: Home » Аутори » Александар Маринковић (Page 4)

Порекло презимена, село Мало Поље (Мостар)

Порекло становништва села Мало Поље, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   С десне стране извора ријеке Бунице. Сеоске су куће на ивицама брегова Бунице који бивају плављни. Већина сеоске земље и сад је агинска. Мусломани сељаци имали су још одавно своју земљу, а неки хришћани токупии ...

Read more

Порекло презимена, село Благај с Подграђем (Мостар)

Порекло становништва села Благај с Подграђем, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић.   Благај је на десној страни од извора Буне, на ушћу суве Благајске Продоли. Подграђе је западније од Благаја под одсјецима пољске ивице. Благај има у многоме још и сад карактер вароши, особито што се ти ...

Read more

Порекло презимена, Подвележје (Мостар), додатак

Порекло становништва насеља у Подвележју код Мостара. Према студији “ПОДВЕЛЕЖЈЕ И ПОДВЕЛЕШЦИ“, аутора Твртка Канаета, објављеноj 1955. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Прије него што пређем на поријекло Подвележаца морам учинити неке напомене. Њихово поријекло испитивао је Дедијер....Навео је да није испитао село Шиповац . То је, у ствари, засеок Г. Гнојница, подељен на ...

Read more

Порекло презимена, село Драчевице (Мостар)

Порекло становништва села Драчевице, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Источно од Гнојница, на кречњачкој терасастој заравни. Старије породице, обично Мусломани, мају од старина своју земљу. Два православна и три католика су се откупили. Агама се плаћа трећина од жита, кртоле и куп ...

Read more

Порекло презимена, село Гнојнице (Мостар)

Порекло становништва села Гнојнице, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Бишћем се назива источни дио Мостарског Поља. Име Мостарско Поље вјештачко је, мјесто тога назива употријебићемо назив Бишће за цијело поље, с обје стране Неретве. Прво село на истоку од Мостара, 4 до 5 километар ...

Read more

Порекло презимена, села Горње Гнојнице, Добрч, Кокорина, Бањ До, Кружањ, Опине, Свињарина, Кличање и До (Подвележје, Мостар)

Порекло становништва насеља у Подвележју код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године, као и према студији “ПОДВЕЛЕЖЈЕ И ПОДВЕЛЕШЦИ“, аутора Твртка Канаета, објављеноj 1955. године.  Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Подвележјем се назива карсна зараван између Вележи, Бишћа и Бијелог Поље. И ако су подвелешка села знатне апсолутне виси ...

Read more

Порекло презимена, насеље Зијемља (Мостар)

Порекло становништва насеља Зијемља код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Карсно поље, издужено у правцу С-Ј, састоји се из три дијела: Гладног Поља или Горњих Зијемаља, Доњих Зијемаља и средишњег вишег дијела међу њима, који ћемо звати Голо Брдо. Највише села је на сјеверној пољској ивици, у п ...

Read more

Порекло презимена, села Кљуни, Ковачићи, Лакат, Пресјека, Рушта, Свилане и Сопиљи (Невесиње)

Порекло становништва села у сјеверном дијелу Невеињског Поља. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Пошто равне дијелове чешће плаве ријеке, села су се прибила или уз брда на ивицама пољским или на ниже дијелове Феризова Брда. Уз источну су ивицу ова села: Пресјека и Ковачићи. Уз западну ивицу су Сопиљи и Л ...

Read more

Порекло презимена, села Жиљево и Шурићи (Невесиње)

Порекло становништва села Жиљево и Шурићи код Невесиња. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Жиљево је на брдовитом дијелу Невесињског Поља, уз његову западну ивицу. Куће су разбијене по појединим гајевима и главичицама тока да куће сеоске чине тип јако разбијеног села. У Жиљеву су куће јако збијене, а у Ш ...

Read more

Порекло презимена, село Раст (Невесиње)

Порекло становништва села Раст код Невесиња. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Сеоска општина која се састоји из више мањих села. По положају разликујемо три дијела. Један је на вишим партијама југозападне пољске ивице, са висином око 880 метара; ту су села: Залужје и Чање. Други дио чини село Оџаци чиј ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top