You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Marinković

Rasprostranjenost mt-DNK haplogrupa u jugoistočnoj Evropi

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković  predstavlja jedno zanimljivo istraživanje o frekventnosti mt-DNK haplogrupa u jugoistočnoj Evropi. Podsetimo, za razliku od Y-DNK hromozoma koji se prenose isključivo sa osa na sina, preko mt-DNK može se pratiti poreklo po majci, pošto se DNK u mitohondrijama (mt-DNK) prenosi isključivo sa majke na dete, bez obzira na pol. Reč je o istraživanju iz 2003. godine ( ''F ...

Read more

Mitohondrijska DNK: mt-DNA H

PIŠE: Aleksandar Marinković Mitohondrijska DNK haplogrupa N je na prostoru bivše Jugoslavije najzastupljenija i najrasprostranjenija u odnosu na ostale. Takođe, ova haplogrupa je i prisutna u visokom postotku u čitavoj Evropi, a značajno je zastupljena i na Bliskom istoku i Kavkazu. Zanimljivo je da se za podgrupu N5 smatra da je nastala na prostoru Balkana, Anadolije ili Levanta (možda i Italije) pre 25-30.000 ...

Read more

Mitohondrijska DNK: mt-DNA HV0+V

PIŠE: Aleksandar Marinković Premda je mitohondrijska DNK haplogrupa HV0 proistekla iz skupine HV, njihova rasprostranjenost se ne poklapa. Naime, dok je roditeljska HV poreklom sa Bliskog istoka, HV0 + V skupine su na tom prostoru zanemarljive. Štaviše, HV0 + V su raširene po čitavoj Evropi u razmeru od 2-8% s nešto većim vrednostima na Baltiku, Iberiji i zemljama Magreba. Haplogrupa V se nalazi nizvodno od njoj ...

Read more

Mitohondrijska DNK (mtDNA)

PIŠE: Aleksandar Marinković Mitohondrijski genom je DNK u mitohondrijama (m-DNK) čija je ukupna količina daleko manja od količine jedarne DNK, ali nije zanemarljiva zato što sadrži gene važne za funkcionisanje ćelije. Danas je poznato više naslednih mitohondrijskih bolesti čiji uzrok je mutacija na m-DNK. MtDNK stiču od majke sva njena deca, i muška i ženska, ali se naravno prenosi isključivo preko žena. To znač ...

Read more

Srbi u Ivandi (Mađarska)

IVANDA (mađ. Ivándárda) Poreski obveznici - 1715. godine Iván, Iván, Ivándárda, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Uglcsa Kovacsovics; Radimor Sekulics; Milosan Vranosovacs; Luka Uglosovics; Todor Ivanovics; Vuk Milosovics; Joannes Bosanacs; Joan Pussavacs; Stanivuk Miliksanlovics; Radivoj Gvozden; Radisoa Klaris http://mail3.folio.net/images/teka33/n78_33_053.jpg Izvor: http://www.arcan ...

Read more

Srbi u Borjadu (Mađarska)

BORJAD (mađ. Borjád) Poreski obveznici - 1715. godina: Borjád, Borjád, Borjád, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Radasan Davidovics; Stojan Becsar; Mihalyló Petrovics; Pejak Vujnovics; Millivon Csojanvics; Sobota Vidics; Stipan Bielacs; Stojan Vukovics; Milosraw Juovics; Marin Gyukics; Dragics Rusikics; Radicsa Jovanovics; Stojko Markovics; Millin Ivanovics; Bolyo Joanovics; Dokovicsa; ...

Read more

Srbi u Lipovi, Mađarska

(LIPOVICA, mađ. Lippó) Poreski obveznici - 1715. godina Lipova, Lipova, Lippó, Baranya, Baranya Adózók neve (Ime poreskog obveznika): Gabriel Lipovacs; Misko Dudas; Vidak Selakovics; Radivoj Petrovics; Radisa Milics; Joan Drenovács; Ladisan Hercsegovacs; Radusa Csoso; Rüsto Lacsanin; Simo Milosovics; Sava Lipovács; Gvozden Livcsa Izvorni dokument (dno prve i vrh druge stranice): http://mail3.folio.net/image ...

Read more

Popis stanovništva, mesto Batanja (Battonya) – Bekeš županija, Mađarska

BATANJA (Battonya) 1720. godina: 1. Pano judex 2. Jovan Jovanov 3. Petko Sugavi 4. Vranjesa Racz 5. Stipan Podina 6. Vlah Mavkin 7. Czerveni Milos 8. Dugaczki Jovan 9. Sztaracz Rado 10. Marco Budisin 11. Sztaracz Radosau 12. Suba Brkics 13. Milutin Csurosanin 14. Grujo Gyulinacz 15. Petko Ivaniczan 15. Stojan Palinkas 16. Stanisav Sztojadinov 17. Janko Buzar 18. Milivoj Malatov 19. Vlah Petrov 20. Sztojan Na ...

Read more

Popis poreskih obveznika u Somboru iz 1715. godine

SOMBOR Imena poreskih obveznika - 1715. godina: Groicza Zomborecz; Iván Palacsinyánin; Csira Zomborecz; Gavrilla Zomborecz; Zivka Zomborecz; Veszellin Zomborecz; Thodor Zomborécz; Juon Zomborécz; Thódor Szrimácz; Rádvicza Zomborecz; Mitter Gradinácz; Nikola Sztancsicsanyin; Péter Bosnyák; Jószip Zomborécz; Siván Merkovics; Gávrilla Szrimácz; Jószip Zomborecz; Málisa Szilbasecz; Kerszte Zomborecz; Hernyák Mi ...

Read more

Popis stanovnika sela Sivac 1715. i 1720. godine (opština Kula)

SIVAC (SZLIVACZ) POSSESIO SZLIVACZ - 1715. 1. Abraham Keracz - judex 2. Szivocsan Palko 3. Radoszav Szrimacz 4. Gruicza Teleszacz 5. Lazo Pacsanyin 6. Maksin Katyanin 7. Szava Verusicsanyin 8. Sztanimer Kalencsics 9. Jovan Szivcsanin 10. Zivko Tyurity 11. Damjan Kalaba 12. Raca Filipovics 13. Pavel Verusicsanyin 14. Szubuta Kuczuracz 15. Radonya Bajacz 16. Vukoman Omorovcsanyin 17. Szivko Bikityanin 18. Vuj ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top