You Are Here: Home » Autori » Aleksandar Aksić Šarko

Poreklo prezimena, selo Radovnica (Trgovište)

Poreklo stanovništva sela Radovnica, opština Trgovište. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog, „Gornja Pčinja iz 1949 – 1950′“. Naselja i poreklo stanovništva knj. 38. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko.   Položaj i tip. Radovnica se prostire u gornjem delu doline Tripošnice i to desno, a manjim delom i levo od reke. Zemljište na kome leži selo je prostrano i raščlanjeno dolovima i kosama. U selu se pije izvo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oblička Sena (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Oblička Sena, grad Vranje. Prema knjizi dr. Jovana F. Trifunoskog, „Vranjska Kotlina stanje iz 1951 -1955″. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko   Položaj i tip. Selo je planinsko. Leži u blizini granice između Vranjske kotline i Poljanice. Severno od naselja diže se vrh Oblik (1310 m). Najbliža sela su: Bijin Del i Tesovište. Voda se pije sa izvora i iz bunara. Poznatiji izvori z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ajanovce (Kosovska Kamenica)

Poreklo stanovništva sela Ajanovce, opština Kosovska Kamenica. Prema knjizi Atanasija Uroševića, „Novobrdska Kriva Reka iz 1930. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko   Selo je na Krivoj Reci. Voda za piće se dobija iz bunara. Topografski su nazivi za njive: Ravan, Venjin Vr“, Baba-Anđin Potok, Glibarski Potok, Kozji Potok, Đalanački Potok, Tirinački Potok, Kriva Reka, Raunovac, Kalabićeva Voden ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Stajevac (Trgovište)

Poreklo stanovništva sela Gornji Stajevac, opština Trgovište. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog, „Gornja Pčinja iz 1949 – 1950″, Naselja i poreklo stanovništva knjiga 38. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Aksić.   Položaj i tip. Selo leži na levoj strani doline Tripošnice i to između D. Stajevca na jugozapadu i Radovnice na severoistoku. Od dolinskog dna kuće se penju visoko uza strane. Stanovnici ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Parteš (Gnjilane)

Poreklo stanovništva sela Parteš, opština Gnjilane. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik iz 1929. godine“. I prema knjizi Vladimira Stojanovića i Stanislava C. Kojića „Parteš i Partešani“ iz 2011. godine. Priredio saradnik portala Aleksandar Aksić.   - Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“iz 1929. godine. - Položaj sela. Selo je u ravnici, na južnoj strani druma Gnj ...

Read more

Poreklo stanovništva selo Bukovac (Despotovac)

Poreklo stanovništva selo, Bukovac, opština Despotovac. Prema knjizi Stanoja M. Mijatovića, izdanje iz 1930 godine. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko.   Položaj sela. Selo je u klisuri, s obe strane Resave. Više kuća ima na levoj no na desnoj strani reke. U selu se služe vodom sa Resave i sa izvora Kopilovca. Male. Selo se deli na Gornju (na desnoj) i Donju Malu (na levoj strani Resave). Ima oko 110 ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Sladaja (Despotovac)

Poreklo stanovništva, selo Sladaja, opština Despotovac. Prema knjizi Stanoja M. Mijatovića, izdanje iz 1930. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko.   Položaj sela. Selo je u klisuri između strmih kosa koje se pružaju od Beljanice. Kroz selo protiče potok Ošoj, koji se kao Gorunska Reka stiče u Resavu. Izvori. Izvori su Stublina i Brđanski Kladenac, – Delovi su hatara: Čukarica, Raskrsnica, Tršte ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Miliva (Despotovac)

Poreklo stanovništva, selo Miliva, opština Despotovac. Prema knjizi Stanoja M. Mijatovića, izdanje iz 1930. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko.   Položaj sela. Selo je na desnoj obali reke Resave. Kroz selo protiče reka Miliva. Izvori su Toplik, Stupa, Točurak i Srnovac. Poslednji je izvan sela i ima kiselu vodu. Selo se deli na: Mišićsku, Brđansku i Đukićsku Malu i Prnjavor. Ima 133 kuće a 9 ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Osipaonica (Smederevo)

Poreklo stanovništva sela Osipaonica, opština Smederevo. Prema knjizi Borivoja M. Drobnjakovića, izdanje iz 1925. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko.   Topografske prilike. Selo leži u moravskoj dolini, a između Jezave i pruge za Smederevo. Zemljište. Ziratne zemlje i livade su u Livadama, Brdnjaku, Adici, Zbegu i Stravi, zatim njiva ima naročito u Košutaru, Drenju i Gradini. Vinogradi su u Dobrod ...

Read more

Poreklo stanovništva, selo Dubravica (Požarevac)

Poreklo stanovništva sela Dubravica, opština Požarevac. Prema knjizi Mihajla J. Miladinovića. Izdanje iz 1928. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko.   Položaj sela. Dubravica se nalazi u ravnini pored Dunava a nedaleko od Morave, pri njenom ušću. Delovi atara zovu se Orašje (na kome je grad Kustar), Ugrina, „Dubravica“, Arsin Sprud, Visovi, Selište, Redare, Torovi i Križa. Više Orašja postojala ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top