You Are Here: Home » Autori

Koje etničke pripadnosti cy bili mletački mornari „Albanesi“ 1626. godine

Naš istoričar Gligor Stanojević je 1967. godine objavio jedan zanimljiv spisak mletačkih mornara[1] na barkama koje su operisale uz istočnu jadransku obalu i vršile desante na balkansko kopno. Ostali su poznati po uspešnim borbama protiv Turaka i senjskih uskoka. Njihova aktivnost se vezuje za prvu polovinu 17. veka. Spisak je sačinjen 11. novembra 1626. godine i pisan je od strane italijanskih pisara, što u od ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Golinjevo (Livno)

Golinjevo je selo u Livanjskom polju, na sjevernoj strani Buškog jezera (Buškog blata), a južno od grada Livna. Golinjevo je arheološki značajno selo, jer su tu pronađeni tumuli iz bronzanog doba (Glasinačka kultura) i fibule tipa Golinjevo, nazvane upravo po lokaciji pronalaska. U Golinjevu je pred Drugi svjetski rat bilo 60 srpskih porodica, koje su zatrte od strane ustaša u dva dana 1941. godine, tako da nakon ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radujevac (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Radujevac, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Radujevac je jedno od manjih sela u Malom Kosovu. U današnjem obliku je formirano posle prvog svetskog rata, jer u njemu žive poglavito Srbi koji su se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Perane (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Perane, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Perane se nalazi severozapadno od Podujeva i od njega je udaljeno oko dva kilometra. Leži u aluvijalnoj ravni Bradaške reke, koja se prema zapadu usekla p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Penduha (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Penduha, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Penduhu čine dva mala sela: Donja i Gornja Penduha. Donja Penduha je selo na desnoj strani Laba i nju čini samo 9 kuća. Leži na aluvijalnoj ravni u bl ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Obrandža (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Obrandža, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Obrandža se nalazi zapadno od Podujeva, a od njega je udaljena oko jedan kilometar. Selo Obrandža pripada grupi većih sela u Malom Kosovu. Kuće ovog sela su sagr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mirovac (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Mirovac, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Mirovac se nalazi na istočnom obodu Malog Kosova. On pripada onoj grupi naselja koja leže na najvišim delovima istočnog kotlinskog oboda. Njegovi stanovn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Merdare (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Merdare, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Merdare se nalazi nešto južnije od najnižeg dela istočnog kotlinskog oboda, pominjanog kao merdarski prevoj. Preko tog prevoja je egejska grupa jezera na jugu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lužane (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Lužane, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Lužane se nalazi pored samog Laba. Deli se na dva, ne sasvim izdvojena dela. Pošto u Lužanu žive Albanci i Srbi, to su njihove kuće izdvojene. Srpske su s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lug (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Lug, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Lug se nalazi u južnom delu Malog Kosova. To je jedno od sela koje leži u najnižem delu kotline. Lab se tu račva u nekoliko manjih i starih korita, pa je i ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top