You Are Here: Home » Autori

Poreklo prezimena, selo Staro Čikatovo (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Staro Čikatovo, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Staro Čikatovo se nalazi na kosama i bilima dreničkog pobrđa, a pripada džematskom tipu dreničkih sela, čije su mahale razređene. Vode. Staro Čikatovo ima seosku meraju, kolek ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stankovce (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Stankovce (po knjizi Stankovac), opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Stankovac pripada džematskom tipu sela, čiji su džemati razređeni jedan od drugog, sa primesom razbijenosti. U starini selo se nalazilo na brežuljkastom zemljištu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Srednja Klina (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Srednja Klina, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i top sela. Srednja Klina – Klina e Mesme, nalazi se u dreničkoj ravnici, pored reke Kline i pripada džematskom tipu zbivenih dreničkih seoskih naselja. Pored sela nalazi se brdašce z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sedlare (Lipljan)

Poreklo stanovništva sela Sedlare, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Sedlare pripada džematskom zgusnutom tipu seoskih naselja u Drenici. Jedan džemat je udaljen od centralnih seoskih kuća oko 300 m. U tom prostoru nalazi se seosko groblje. Sedlare se nalaz ...

Read more

Poreklo prezimena, varoš Srbica

Poreklo stanovništva varoši Srbica, opština Srbica – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Srbica je jedino varoško naselje u predelu Drenici u današnje vreme, a nalazi se u neposrednoj blizini reke Kline, na domaku druma Kosovska Mitrovica — Peć. Postanak naselja. Kao kolonistič ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rezala (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Rezala (po knjizi Rezalo), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Rezalo se nalazi na brdovitim zaravnima i kosama dreničkog pobrđa, a pripada džematskom tipu dreničkih sela, sa razređenim mahalama. Rodovska gumna i bašte n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rakitnica (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Rakitnica, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Rakitnica se nalazi na brežuljkastom zemljištu dreničkog pobrđa, a pripada džematskom dreničkom tipu sela, čije su mahale razređene. Bašte i rodovska guma nalaze se u okućnic ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radiševo (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Radiševo, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Radiševo se nalazi u dolini Radiševske reke i po okolnim brdima pokraj reke. Pripada razbijenom visinskom tipu dreničkih sela, čiji je istodobno glavni predstavnik. U osnov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prelovac (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Prelovac (po knjizi Prelovce), opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela, groblja i vode. Prelovce se nalazi u ravnici dreničkoj i pripada ravničarskom tipu sela. Prelovce ima seosku meraju, seosko kolektivno plandište za domaću ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Poljance (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Poljance*, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj, tip sela i vode. Poljance se nalazi na brežuljkastom zemljištu Dreničke površi, a pripada džematskom dreničkom tipu ravničarskih sela. Rodovskih bašta ima u seoskim okućnicama, odnosno na ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top