You Are Here: Home » Autori

Poreklo prezimena, selo Smilčić (Benkovac)

Smilčić je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), severozapadno od Benkovca i istočno od Zadra. Administrativno pripada gradu Benkovcu. Teritoriju sela odlikuje nizak kraški reljef, sa najvišom tačkom od 208 m. Smilčić se nalazi između Biljana Gornjih i Donjeg Kašića. U Smilčiću se nalazi pravoslavna crkva Sv. Arhangela Mihaila iz 1984. godine i rimokatolička crkva Gospe od zdravlja iz 1869. godine. Na popisu 1991. go ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zrze (Orahovac)

Poreklo stanovništva sela Zrze, opština Orahovac – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Zrze ili Zrzevo, kako se pominje u hrisovulji kralja Dečanskog, leži u izvorištu Zrzevskog Potoka na sgrani brda Rudine. Zemlje i šume. Krajevi oko sela su: Rudine (pašnjak), Šulan (njive), Culjan, Špat (njive, šume i pašnjaci), Kljušes ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zaplužje (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Zaplužje, Grad Prizren – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Ovo selo se pominje u hrisovulji Sv. Aranđela pod imenom Zaplužana. Leži na blagim stranama i zaravnima u izvorištu Reke. Tip sela i vode. Naselje se deli u tri dela, koji su jedan od drugoga udaljeni 300-500 m. To su „Mahala“, Tum ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brodosavce (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Brodosavce, Grad Prizren – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo je na obodu polja, na mestu gde se sastaju dva potoka koji dolaze ispod vrha Šar–Planine. Naselje je na nanosima reke, koja ponekad plavi jedan deo sela. Vode, istorijat  i starine u selu. Iznad sela se izdižu planinske st ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šainovac (Prizren)

Poreklo stanovništva sela Šainovac (po knjizi Šainovac - Sokolovac), Grad Prizren – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Ovo selo je u Gori, ali se ono u etničkom pogledu razlikuje od goranskih sela; naseljeno je Albancima. Šainovac nije pod ovim imenom postojao u Srednjem veku. Ovo se vidi iz toga što je njegov atar ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornji Krstac i Donji Krstac (Gora)

Poreklo stanovništva sela Gornji Krstac i Donji Krstac* (po knjizi Mali i Veliki Krstac), opština Gora – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Mali i Veliki Krstac su dva naselja na zaravnima ispodKoritnika. Oba se pominju kao jedno selo u hrisovulji Sv. Arhanđela. Mali Krstac. Selo je grupisano naselje oko vrela koje e y ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornja Rapča i Donja Rapča (Gora)

Poreklo stanovništva sela Gornja Rapča i Donja Rapča (po knjizi Rapča), opština Gora – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Rapča je u dolini Rapčanske Reke, koja ističe iz Koritnika i uliva se u Reku. Ima vrlo povoljan položaj: ca jedne strane je šumoviti Koritnik, a ca druge, prilično široka od vetrova zaklonjena, do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bačka (Gora)

Poreklo stanovništva sela Bačka (po knjizi Baćka), opština Gora – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela. Selo je zbijeno na maloj zaravni s leve sgrane Brodske Reke, oko 300 m iznad njenog korita. Postanak sela. Sudeći po tome što se ne pominje u Arhanđelskoj hrisovulji, izgleda da je Baćka postala nešto kasnije. Zemlje ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Brod (Gora)

Poreklo stanovništva naselja Brod, opština Gora – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj naselja. Brod je najveće naselje u Gori. Godine 1913, kada je proglašen za varošicu, imao je 500 kuća. Leži u proširenju na stavama planinskik potoka Bućkovice i Leve Reke i opkoljen je sa svih sgrana visokim planinama. Čoveka iznenadi kad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rastelica (Gora)

Poreklo stanovništva sela Rastelica, opština Gora – Prizrenski okrug. Prema knjizi „Gora i Opolje“ Milisava Lutovca, izdanje 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Položaj sela, zemlje i šume. Restelica je jedno od najviših sela u Gori. Leži u izvorišnom delu Resgeličke Reke oko 1.400 m nadmorske visine. Okružena je sa svih strana prostranim planinama za koje narod ima posebna imena: Crni Kamen, Donji i ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top