You Are Here: Home » Autori

Poreklo prezimena, selo Negobratina (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Negobratina, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.      Položaj sela i vode. Selo je u prostranoj uvali oblika slepe doline. U njoj su ogolićene vododržive dijabazrožnjačke stene, pa ovde–onde izbijaju izvori, od kojih su najvažniji: Studenac blizu Klisure i Vrslo kod Tavnika. ...

Read more

Toponimija Beograda (7)

BEOGRAD - VAROŠ I TVRĐAVA   Svi do sada obrađeni toponimi se nalaze po okolni istorijskog Beograda. Pod Beogradom se smatrala tvrđava i varoš oko nje unutar odbrambenog šanca. Geografski gledano, osovina oko koje je zasnovan Beograd je jedna greda koji se kao produžetak Vračarskog brda, za razliku od svih drugih ogranaka koji se postupno spuštaju prema rekama, produžava i iznad samog ušća Save u Dunav z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Kašić (Benkovac)

Donji Kašić je selo u Ravnim Kotarima (Dalmacija), istočno od Zadra i severozapadno od Benkovca. Pripada opštini Zemunik (Zadarska županija). Administrativno pripada gradu Benkovc (Zadarska županija). Reljef je kraški, sa malom nadmorskom visinom. Najviše tačka je Mandića glavica (192.6 m). Pravoslavna crkva Svetog Ilije podignuta je 1872. godine, na rubu sela, prema Islamu Grčkom. Srušena je u ratu 1993, ali ...

Read more

Toponimija Beograda (6)

VRAČAR       Na gornjoj mapi, iako nije detaljna i nema boje, lako se mogu uočiti dva veća šrafirana područja na jug od Beograda, i vodotok koji teče pravcem istok - zapad između njih. To su dva od tri (uz Torlak) najveća beogradska brda - Vračarsko brdo i Topčidersko brdo, i Mokroluški potok između njih. Eto, u trećoj deceniji 18. veka ovo su bila pusta brda nadomak Beograda. Da bismo shvatili k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Milovo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Milovo (po knjizi Milovo Polje), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i starine. Seoce na mestu gde sa glavnom spajaju još dve manje doline, kojima vode putevi. Naselje je na stranama i zaravnima iznad dolina. I Milovo Polje je staro naselje. Na kosi iznad Jama se vi ...

Read more

Naselja u vilajetu Crna Gora 1570. godine

Autor: Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs) Objavljeno: 14.7.2019. Uvod Defteri iz 1521. i 1523. godine za područje tadašnje Crne Gore su obrađeni u drugoj polovini prošlog veka u radovima Branislava Đurđeva, a uporedni podaci sa ta dva deftera koje je Đurđev prikupio su dostupni i u radu Mitra Pešikana. Međutim, defter Dukađinskog sandžaka iz 1570. godine nije detaljnije obrađivan, sem za pojedine nahije ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vukšići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Vukšići* (po knjizi Dupljaci-Leposavljevići), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i stari nazivi sela. Raniji naziv Leposavljevići dalazi po rodu koji je tu živeo pre seobe u doba Prvog ustanka. Kada je ovo stanovništvo iseljeno, naselili Dupljaci iz Lozne, po kojima je ...

Read more

Poreklo prezimena, Osmanbegovo Selo (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Osmanbegovo Selo, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i ime sela. Selo je dobido ime po Osmanbegu Ćoroviću koji je kupio čifluk za dve puške "sadelinke". Pre toga ono je imalo dva naziva (za dve mahale): Čolovska i Tepić-mahala, po rodovima koji su tu živeli. Selo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đalovići (Bijelo Polje)

Poreklo stanovništva sela Đalovići (Petrovići), opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje zauzima zgodan položaj na sastavcima suvih dolina kojima vode putevi prema Sjenici, Bihoru i Bistrici. Tip sela. Deli se u dve mahale, koje su na obodu prostrane vrtače i na stranama suve doline ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kalica (Berane)

Poreklo stanovništva sela Kalica, opština Berane – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje u Gornjem Bihoru na padinama Borovog brda i Sirove gore. Tip sela, zemlje i šume. Deli se na Komarsku i Vlašku Kalicu. Krajevi u Komarskoj Kalici su: Laništa, Medveđi do, Solila, Gojkovača, Galjsko brdo, Paljevine i V ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top