Аутор

Слободан Зрнић

Порекло презимена, село Пољица (Задар)

Пољица је село у Далмацији (Равни Котари), северно од Задра. Административно припада општини Врси (Задарска жупанија). Заступљен је крашки рељеф са изразито ниском надморском висином. Највиша тачка је брдо Градина (66 м), на крајњем југу села. Православна црква Рођења Пресвете Богородице, подигнута је 1868. године, а римокатоличка црква Светог Миховила…

› више информација

Порекло презимена, село Црно (Задар)

Црно је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра, удаљено само 5 км од центра града. Административно припада граду Задру (Задарска жупанија). Село је праволинијско и пружа се у правцу северозапад-југоисток. Брдо Мусапстан је добило име по презимену Мусап. Православна црква Светог Петра подигнута је на југоисточном крају села…

› више информација

Порекло презимена, село Смоковић (Задар)

Смоковић је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра. Припада општини Земуник (Задарска жупанија). Рељеф је крашки, са малом надморском висином. Највише тачке су Зидине (119,7 м), Сјенице(117 м) и Тишварова главица (112,7 м). Православна црква Светог Георгија подигнута је 1567. године. Смоковић је етнички хомогено српско село, на…

› више информација

Порекло презимена, село Земуник Доњи (Задар)

Земуник Доњи је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра. Припада општини Земуник (Задарска жупанија). Рељеф је крашки, са малом надморском висином. Највиша тачка је Градина (111 м). Село се праволинијски протеже у правцу северозапад-југоисток. На северозападу су засеоци Смрдељ и Сењ, а на југоистоку Мостар. На територији Земуника…

› више информација

Порекло презимена, село Земуник Горњи (Задар)

Земуник Горњи је село у Далмацији (Равни Котари), источно од Задра. Припада општини Земуник (Задарска жупанија). Рељеф је крашки, са малом надморском висином. Највиша тачка је врх Сјећа (142,5 м) на Коси, испод којег се налази каменолом. Делови села су Поткоса, Голеш и Исток. Српске куће се налазе у Поткоси…

› више информација

Порекло презимена, село Морполача (Станковци, Задар)

Морполача је село у Далмацији, југоисточно од Бенковца (између Бенковца и Скрадина), у области Равни Котари. Припада општини Станковци (Задарска жупанија). Морполача се налази на ободу крашког поља, кроз којег протиче река Брибишница. Село је праволинијског облика и протеже се у правцу северозапад-југоисток. Један део села налази се на брдовитом…

› више информација

Порекло презимена, село Островица (Бенковац)

Остгровица је село у Далмацији, југоисточно од Бенковца (између Бенковца и Скрадина), у области Буковица. Припада општини Лишане Островичке (Задарска жупанија). Село је настало испод брда (Градина, 318 м), на којем се налазе остаци средњовековне тврђаве Островице, срушене у млетачко-турским ратовима (друга половина 17.века). Јужно од Островице се пружа крашко…

› више информација

Порекло презимена, село Добропољци (Бенковац)

Добропољци су село у Далмацији, источно од Бенковца (између Кистања и Бенковца), у области Буковица. Припадају општини Лишане Островичке (Задарска жупанија). Село је смештено у два издужена крашка поља, правца северозапад-југоисток. Јужније поље (заселак Добрићи), наставља се према Гошићу и Ђеврскама, док је северније читаво на територији Добропољаца. Брдо Јарув…

› више информација

Порекло презимена, село Ивошевци (Кистање)

Ивошевци су село у Далмацији (област Буковица), северно од Кистања. Припадају општини Кистање (Шибенско-книнска жупанија). Село се налази на крашкој површи, с десне стране реке Крке, односно њеног кањона. На подручју села је водопад и језеро Брљан, као и хидроелектрана Манојловац низводније. Највиша тачка је брдо Велико сљеме (320 м)…

› више информација

Порекло презимена, село Нунић (Кистање)

Нунић је село у Далмацији (област Буковица), северозападно од Кистања. Припада општини Кистање (Шибенско-книнска жупанија). Село је разбијеног типа, са много издвојених заселака. Јужна страна је изразито брдовита (Нунићка коса, Дебело брдо). У Нунићу се налази стара римокатоличка црква Светог Анте и то је једино насеље општине Кистање, које је…

› више информација