Autor

Petar Demić

Demići, Gornji Klasnić/Glina/Banija, krsna slava Đurđevdan

Banijski rodovi iz Brubna kod Gline

Matični rodovi u Brubnu kod GlineBirači (Birač), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava NikoljdanBrkići (Brkić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijekuDizdarevići (Dizdar/Dizdarević), Srbi, prisutni u XVIII vijeku, izumrliJanuzi (Januz/Janus), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava NikoljdanJovići (Jović), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku,…

› više informacija

Banijski rodovi iz Brezovog Polja kod Gline

Matični rodovi u Brezovom Polju kod GlineBrkići (Brkić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava JovanjdanGrive (Griva), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava Časne verigeLitre (Litra), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava NikoljdanMarići (Marić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku,…

› više informacija

Banijski rodovi iz Dabrine kod Gline

  Matični rodovi u Dabrini kod GlineBadrići (Badrić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava ĐurđevdanBulati (Bulat), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava MitrovdanGavrilovići (Gavrilović), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava JovanjdanDevići (Dević), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, krsna slava…

› više informacija

Banijski rodovi iz Klasnića kod Gline

 Matični rodovi u Klasniću kod GlineAnđelići (Anđelić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, slave JovanjdanAdžići (Adžić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, slave ĐurđevdanBajići (Bajić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, slave NikoljdanBijelići (Bijelić), Srbi, prisutni u XVIII i u XX vijeku, slave MitrovdanBjelani…

› više informacija

11. decembra 2017.

4

Crkvene knjige sa područja Banije (stanje iz 1905. godine)

U crkvenom smislu, područje Banije bilo je podijeljeno na Kirinsko-glinski i Kostajnički protoprezviterat. Grubo rečeno, prvom je pripadao najveći dio područja Vrginmosta i Gline, dok je drugom pripadao najveći dio područja Dvora, Kostajnice (sa Jasenovcem) i Petrinje.Crkvene knjige na području Banije počinju se ozbiljnije voditi uglavnom od 1777. godine. Nažalost,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Dodoši (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Dodoši, opština Petrinja (1948)…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Tremušnjak (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Tremušnjak, opština Petrinja (1948)…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Jabukovac (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Jabukovac, opština Petrinja (1948)…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Begovići (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Begovići, opština Petrinja (1948)…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Pastuša (Petrinja)

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka. Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.Pastuša Gornja, opština Petrinja…

› više informacija