Autor

Vojislav Ananić

5. februara 2017.

3

Mita Kostić: Srpska naselja u Rusiji

U digitalnoj biblioteci portala Poreklo između ostalih vrednih knjiga, nalazi se i studija Srpska naselja u Rusiji, autora Mite Kostića. Knjiga je objavljena davne 1923, a njen prikaz uradio je saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Ovaj rad je u glavnom prilog istorijskoj etnografiji srpskog naroda i čini pokušaj da se u…

› više informacija

Poreklo stanovništva zmijanjskih sela Gornje i Donje Ratkovo i Stražice

Poreklo stanovništva sela Gornje i Donje Ratkovo i Stražica, opštine Ribnik i Banja Luka, prema studiji “Prilog proučavanju stanovništva Zmijanja” autora Miroslava Niškanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.      O PORIJEKLU STANOVNIŠTVA GORNJEG I DONJEG RATKOVA I STRAŽICA Zadatak ovog rada je da, pored opšteg pregleda etničkih kretanja na teritoriji…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Šljivovik (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Šljivovik, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA  ISPITIVANJA,  BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Položaj i tip.Selo leži pod vrhovima istočnog oboda: Pribovim Dolom, Malim i Velikim Zabelom. Ono zahvata međurečje između dubokih i uskih dolina: Pečnog Dola i…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Resnik (Babušnica)

Poreklo stanovništva sela Resnik, opština Babušnica. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Položaj i tip.U selu se služe vodom iz bunara, izvora i seoske česme. Izvor u selu zove se Rakoš.Granice Resnika i Bele Vode, u zajedničkom ataru,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Oreovac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Oreovac, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Položaj i tip.Selo leži u supodini Popovog Vrha. Opkoljavaju ga istaknuti vrhovi: Cerova Glava, Del m Čerenac. Postalo je na mestu gde na put Oreovac—Striževac…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Mokra (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Mokra, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 19 5 4. Priredio saradnik portala  Poreklo  Vojislav  Ananić. Položaj i tip. Selo leži pod Ravništem u podnožju Suve Planine i u dolini Mokranjske Reke. Smešteno je po kosama: Rosulji na istoku…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Divljana (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Divljana, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Položaj i tip. Selo se ranije nalazilo na mestu koje se zove Tešilovac. Docnije zbog „čume“ prešlo je na put koji vodi za Divljanski manastir,…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bela Voda (Babušnica)

Poreklo stanovništva sela Bela Voda, opština Babušnica. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.Položaj i tip.Bela Voda je drumski zaselak od 14 kuća na Prevali. Ranije je administrativno kao zaselak pripajana Resniku, dok je danas sedište mesnog odbora…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bežište (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Bežište, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Položaj i tip.Selo leži pod Vrelskim Ridom u podnožju Suve Planine a u dolini Bežiškog Potoka, koji ističe iz Vrela i čini jedan od izvorišnih…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Gornja Koritnica (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Gornja Koritnica, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA,    ANTROPOGEOGRAFSKA   ISPITIVANJA,  BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Položaj i tip.Selo leži na obema stranama Koritničke Reke neposredno ispred Ždrela, na mestu gde dolina Ludoga Dola ulazi u Koritničku Reku i ono ima…

› više informacija