Аутор

Мацура - I1 Z63

ПАРДАЊ (данас МЕЂА)

По казивању старих људи, одувек је село било на истом месту. Најпре су постојала два дела села: Српски Пардањ и Тотовски Пардањ – који је био онде где је сад Немачки. Једни од Тотових су се из овог дела раселили, други помађарили, а неку у новије време и понемчили. Најстарији…

› више информација

Срби у Иванди (Мађарска)

ИВАНДА (мађ. Ivándárda) Порески обвезници – 1715. године Iván, Iván, Ivándárda, Baranya, Baranya Adózók neve (Име пореског обвезника): Uglcsa Kovacsovics; Radimor Sekulics; Milosan Vranosovacs; Luka Uglosovics; Todor Ivanovics; Vuk Milosovics; Joannes Bosаnacs; Joan Pussavacs; Stanivuk Miliksanlovics; Radivoj Gvozden; Radisoa Klaris http://mail3.folio.net/images/teka33/n78_33_053.jpg Извор: http://www.arcanum.hu/mol ИВАНДА – Land Census 1828. No 119…

› више информација

25. јануара 2015.

0

Срби у Борјаду (Мађарска)

БОРЈАД (мађ. Borjád) Порески обвезници – 1715. година: Borjád, Borjád, Borjád, Baranya, Baranya Adózók neve (Име пореског обвезника): Radasan Davidovics; Stojan Becsar; Mihalyló Petrovics; Pejak Vujnovics; Millivon Csojanvics; Sobota Vidics; Stipan Bielacs; Stojan Vukovics; Milosraw Juovics; Marin Gyukics; Dragics Rusikics; Radicsa Jovanovics; Stojko Markovics; Millin Ivanovics; Bolyo Joanovics; Dokovicsa; Stanko…

› више информација

19. јануара 2015.

1

Срби у Липови, Мађарска

(ЛИПОВИЦА, мађ. Lippó) Порески обвезници – 1715. година Lipova, Lipova, Lippó, Baranya, Baranya Adózók neve (Име пореског обвезника): Gabriel Lipovacs; Misko Dudas; Vidak Selakovics; Radivoj Petrovics; Radisa Milics; Joan Drenovács; Ladisan Hercsegovacs; Radusa Csoso; Rüsto Lacsanin; Simo Milosovics; Sava Lipovács; Gvozden Livcsa Изворни документ (дно прве и врх друге странице):…

› више информација

Попис становништва, место Батања (Battonya) – Бекеш жупанија, Мађарска

БАТАЊА (Battonya) 1720. година: 1. Pano judex 2. Jovan Jovanov 3. Petko Sugavi 4. Vranjesa Racz 5. Stipan Podina 6. Vlah Mavkin 7. Czerveni Milos 8. Dugaczki Jovan 9. Sztaracz Rado 10. Marco Budisin 11. Sztaracz Radosau 12. Suba Brkics 13. Milutin Csurosanin 14. Grujo Gyulinacz 15. Petko Ivaniczan 15….

› више информација

10. јануара 2015.

1

Попис пореских обвезника у Сомбору из 1715. године

СОМБОР Имена пореских обвезника – 1715. година: Groicza Zomborecz; Iván Palacsinyánin; Csira Zomborecz; Gavrilla Zomborecz; Zivka Zomborecz; Veszellin Zomborecz; Thodor Zomborécz; Juon Zomborécz; Thódor Szrimácz; Rádvicza Zomborecz; Mitter Gradinácz; Nikola Sztancsicsanyin; Péter Bosnyák; Jószip Zomborécz; Siván Merkovics; Gávrilla Szrimácz; Jószip Zomborecz; Málisa Szilbasecz; Kerszte Zomborecz; Hernyák Miliscsanyin; Dabb Szargyevácz; Mihájló…

› више информација

4. јануара 2015.

3

Попис становника села Сивац 1715. и 1720. године (општина Кула)

СИВАЦ (SZLIVACZ) POSSESIO SZLIVACZ – 1715. 1. Abraham Keracz – judex 2. Szivocsan Palko 3. Radoszav Szrimacz 4. Gruicza Teleszacz 5. Lazo Pacsanyin 6. Maksin Katyanin 7. Szava Verusicsanyin 8. Sztanimer Kalencsics 9. Jovan Szivcsanin 10. Zivko Tyurity 11. Damjan Kalaba 12. Raca Filipovics 13. Pavel Verusicsanyin 14. Szubuta Kuczuracz…

› више информација

3. јануара 2015.

0

Пописи становништва Челарева 1696, 1743. и 1828. године (Бачка Паланка)

ЧЕЛАРЕВО (некадашњи ЧЕБ / Cheb) 1696. година: 1. MILOSAU ROMI 2. VUICZA TARANACZ 3. KERSZTA VLAU 4. SIVAN SZVERACH 5. KOVACH RADOSAU 6. PEICZA SZLEPCHEVICH 7. GABRILO VLAU 8. BOIO SZREMACZ 9. DABA JADRAN 10. SAEKULA SZILLYAK 11. JACOB VLAU 12. SZUBOTHA GLAVATY 13. JOVICZA VLAU 14. OSZTOIA VLAU 15….

› више информација

Попис становништва села Силбаш (Бачка Паланка) из 1828.

СИЛБАШ – Land Census 1828. Szilbas, No. 89 LDS Microfilm #622,968 1. Francz Juhasz 2. Ressa. Mihajlov 3. Lucas Zsivanov 4. Georg Rainatz 5. Mich. Paits 6. Joannes Mihajlov 7. Steph. Rainatz 8. Joannes Zsivanov 9. Sofron. Jurisin 10. Joannes Csermak 11. Mich. Radisits 12. Steph. Csermak 13. Georg. Fontanyi…

› више информација

Попис становништва села Параге (Бачка Паланка) из 1715. и 1828. године

ПАРАГЕ – 1715. година Possessio Parag 1. Sivan Topollyanin judex 2. Sivko Paragjanin 3. Jovan Pacsirecz 4. Milovan Roglaticsanin 5. Damian Sebessicsanin 6. Abram Szent Ivanecz 7. Nikola Borocsanyin 8. Makszin Paragjanin 9. Sivko Plavnyann 10. Athanacsko Palancsanin 11. Sztanko Topllyanin 12. Milutin Morgasanin 13. Kuzman Topollyanin 14. Janko Bajacz…

› више информација