You Are Here: Home » Articles posted by Slobodan Zrnić (Page 6)
Slobodan Zrnić

Number of Entries : 167

Poreklo prezimena, Zaton Obrovački (Obrovac)

Zaton Obrovački je selo u Dalmaciji, severno od Obrovca. Administrativno pripada opštini Jasenice (Zadarska županija). Selo se nalazi na južnoj strani planine Velebit, a teritorija naselja ae prostire od vrhova Velebita, pa sve do reke Zrmanje, odnosno samog grada Obrovca. Na popisu 1991. godine, Zaton Obrovački je imao 492 stanovnika, od čega 307 Srba (62,4%),  173 Hrvata (35,2%) i 12 ostalih.   Prezime ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podlug (Benkovac)

Podlug je selo u Dalmaciji, južno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, ispod kose (Krš), a pruža se pravolinijski u pravcu severozapad-jugoistok. Na popisu 1991. godine, Podlug je imao 340 stanovnika, od čega 283 Hrvata (83%),  56 Srba (16,5%) i jednog nepoznatog.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom sla ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Perušić Benkovački (Benkovac)

Perušić Benkovački je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, ispod izduženog brda Perušićka kosa (220 m). Na brdu se nalaze ostaci srednjovekovne tvrđave Perušić. Između Perušića  i Kolarine se nalazi pravoslavna crkva Svete Petke iz 1682. godine, sa grobljem. U samom selu se nalazi rimokatolička crkva Uznese ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kolarina (Benkovac)

Kolarina je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu kraškog polja, između izduženih brda. Najviši vrh je Stražbenica (253 m). Između Kolarine i Perušića  se nalazi pravoslavna crkva Svete Petke iz 1682. godine. Na popisu 1991. godine, Kolarina je imala 440 stanovnika, od čega 424 Srbina i 16 nepoznatih. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pristeg (Benkovac)

Pristeg je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), južno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Pristeg se nalazi u kraškom polju, izduženom u pravcu severozapad-jugoistok, između dva brda. Selo, pravolinijskog oblika, takođe se prostire u tom pravcu. U Pristegu su rimokatoličke crkve Bogorodice Marije i Svetog Frane na groblju, koja je srušena u ratu. Na popisu 1991. godine, Priste ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrana (Pakoštane, Dalmacija)

Vrana je selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), na severnoj strani Vranskog jezera, istočno od Biograda. Administrativno pripada opštini Pakoštane (Zadarska županija). Vrana se nalazi  na severnom obodu kraškog polja, koje se nastavlja prema Radašinovcima na jugoistoku. Između polja i Vranskog jezera je izduženo brdo Crnogorka, dok su kuće na severnoj strani polja, u podnožju brda/vrhova Veliki Bak (220 m), Debeljak, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radašinovci (Benkovac)

Radašinovci su selo u Dalmaciji (Ravni Kotari), južno od Benkovca, a istočno od Biograda, na severnoj strani Vranskog jezera. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Jedan period se selo zvalo Radašinovci, ali je 2015. godine vraćen stari naziv. Selo se nalazi u kraškom polju, izduženom u pravcu severozapad-jugoistok, paralelno sa Vranskim jezerom. U tom polju su takođe naselja Vrana (sev ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Prović (Benkovac)

Prović je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na južnom obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Kroz polje protiče povremeni tok Jaruga. Najviša tačka je vrh Smrikovac (184 m) iznad sela, dok je najniži teren u polju –  Donja bara (100 m). Na popisu 1991. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bulić (Benkovac)

Bulić je selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripada gradu Benkovcu (Zadarska županija). Selo se nalazi na obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Kroz polje protiče povremeni tok Jaruga. Najviše brdo je Gladuša (237,6 m), koje razdvaja Bulić od Lepura. Dalje od polja su Čatrnja (303 m) i Umac (273 m). Rimokatolič ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Lepuri (Benkovac)

Donji Lepuri su selo u Dalmaciji, jugoistočno od Benkovca. Administrativno pripadaju gradu Benkovcu (Zadarska županija). Gornji Lepuri se nalaze u sastavu naselja Donji Lepuri. Selo se nalazi na obodu velikog kraškog polja, izduženog u pravcu severozapad-jugoistok.  U njemu je nastalo više sela i grad Benkovac. Proz polje protiče povremeni tok Jaruga. Donji Lepuri se nalaze na severnom obodu polja, dok su Gornji Lepu ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top