You Are Here: Home » Articles posted by Slobodan Zrnić (Page 16)
Slobodan Zrnić

Number of Entries : 167

Poreklo prezimena, selo Sičane (Dicmo)

Poreklo stanovništva u selu Sičane, opština Dicmo (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Sičane ili Sičani su selo u opštini Dicmo kod Sinja (Dalmacija). Istorijska oblast Dicmo se sastoji od više sela istoimenog polja i njegove okoline, a Srbi su koncentrisani u Sušcima i Sičanima (Nerlovići). Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom   Srpska prezimena ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sušci (Dicmo)

Poreklo stanovništva u selu Sušci, opština Dicmo (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.   Sušci ili Šušci su selo u opštini Dicmo kod Sinja  (Dalmacija). Istorijska oblast Dicmo se sastoji od više sela istoimenog polja. U Sušcima se nalazi pravoslavna crkva Uspenja Presvete Bogorodice iz 1784. godine. Izdvojeni zaseoci su Korita (Radoši) i Radinje (Beškeri), gde je rimokatolička crk ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zelovo (Muć)

Poreklo stanovništva u selu Zelovo, opština Muć (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Zelovo je malo selo u opštini Muć (Dalmacija), ranije poznato kao Zelovo Sutinsko. U selu žive Srbi, koji su tu od davnina imali zemlju, ali se trajno naseljavaju tek u 19. veku. Pravoslavna crkva Svetog Ilije podignuta je 1884. godine. Postoji i veće selo Zelovo koje pripada Gradu Sinju i naseljeno je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bobodol (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Bobodol, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Bobodol je selo severozapadno od  Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se između planine Promine i reke Krke. Bobodol je od davnina naseljen Srbima, dok su Hrvati u zaselku Marasovine, blizu Krke, koji danas pripada Bobodolu. Ranije su to bila zasebna naselja. Prezimena 1948. godine, sa broje ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lukar (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Lukar, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Lukar je selo severozapadno od  Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se na zapadnim obroncima planine Promine i delimično na ravnoj kraškoj površi.   Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom   Srpska prezimena   MEDIĆ  (21) – Sveti Stefan  (prisutni u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Suknovci (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Suknovci, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Suknovci su selo severozapadno od Drniša. Pripadaju opštini Promina. Nalaze se između reke Krke i planine Promine. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena KOVAČEVIĆ (31) – Sveti Stefan (prisutni u 18. veku) Hrvatska prezimena AGIĆ (21) – (prisutni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mratovo (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Mratovo, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Mratovo je selo severozapadno od Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se između reke Krke i planine Promine. U selu je stara rimokatolička crkva Svetog Martina. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena ĐOMLIJA/ĐUMLIJA (81) – Sveti Stefan (prisutni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogatić (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Bogatić, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Bogatić je selo severozapadno od Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se na levoj obali reke Krke. S druge strane reke je manastir Krka. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena POPOVIĆ (72) – Sveti Kozma i Damjan-Vrači (prisutni u 18. veku) Hrvat ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radošić (Lećevica)

Poreklo stanovništva u selu Radošić, opština Lećevica (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Radošić je selo Dalmatinske Zagore, u blizini Splita. Pripada opštini Lećevica. Smešten je severno od planine Kozjak, u zaleđu Kaštela. U Radošiću se nalazi rimokatolička crkva Svetog Jure. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena GALIĆ (12) – Sveti ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lećevica (Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Lećevica, opština Lećevica (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Lećevica je selo Dalmatinske Zagore, u blizini Splita. Pripada istoimenoj opštini. Smeštena je severno od planine Kozjak, u zaleđu Kaštela. U Lećevici se nalazi rimokatolička crkva Svetog Martina. Srbi žive u zaselku Uble (Ubli), koji se nalazi između Lećevice u užem smislu i Radošića. Ranij ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top