You Are Here: Home » Articles posted by Slobodan Zrnić (Page 16)
Slobodan Zrnić

Number of Entries : 161

Poreklo prezimena, selo Mratovo (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Mratovo, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Mratovo je selo severozapadno od Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se između reke Krke i planine Promine. U selu je stara rimokatolička crkva Svetog Martina. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena ĐOMLIJA/ĐUMLIJA (81) – Sveti Stefan (prisutni ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bogatić (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Bogatić, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Bogatić je selo severozapadno od Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se na levoj obali reke Krke. S druge strane reke je manastir Krka. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena POPOVIĆ (72) – Sveti Kozma i Damjan-Vrači (prisutni u 18. veku) Hrvat ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radošić (Lećevica)

Poreklo stanovništva u selu Radošić, opština Lećevica (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Radošić je selo Dalmatinske Zagore, u blizini Splita. Pripada opštini Lećevica. Smešten je severno od planine Kozjak, u zaleđu Kaštela. U Radošiću se nalazi rimokatolička crkva Svetog Jure. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena GALIĆ (12) – Sveti ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lećevica (Dalmacija)

Poreklo stanovništva u selu Lećevica, opština Lećevica (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Lećevica je selo Dalmatinske Zagore, u blizini Splita. Pripada istoimenoj opštini. Smeštena je severno od planine Kozjak, u zaleđu Kaštela. U Lećevici se nalazi rimokatolička crkva Svetog Martina. Srbi žive u zaselku Uble (Ubli), koji se nalazi između Lećevice u užem smislu i Radošića. Ranij ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Razvođe (Promina, Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Razvođe, opština Promina (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Razvođe je selo severozapadno od Drniša. Pripada opštini Promina. Nalazi se na zapadnim obrancima planine Promine i delimično na ravnoj kraškoj površi. Pravoslavna crkva Svete Nedjelje je podignuta 1970. godine.  Postoji i starija rimokatolička crkva Svih Svetih. Prezimena 1948. godine, sa broj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tepljuh (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Tepljuh, Grad Drniš. Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Tepljuh je selo na obodu Petrovog polja, u podnožju planine Promine. Pripada gradu Drnišu. Pravoslavna crkva Svetog Petra i Pavla postojala je početkom 18. veka. Na prostoru Tepljuha se nalazio antički grad Promona. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom Srpska prezimena ĐAPIĆ (17) – S ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Štikovo (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Štikovo, Grad Drniš (Dalmacija). Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.  Štikovo je selo u Dalmaciji, između Drniša i Vrlike. Pripada gradu Drnišu. Selo je izolovano, pošto se nalazi u malom polju između planina Svilaje i Kozjaka. U Štikovu se nalaze dve crkve Svetog Luke. Jedna je pravoslavna, a druga rimokatolička. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i ...

Read more

Stojan Trnokopović

Stojan Trnokopović (1877-1936) bio je major srpske vojske u Prvom svetskom ratu, rođen u Pirotu. Vojnu akademiju je upisao sa 19 godina i nakon tri godine dobio čin potporučnika. Učestvovao je u proboju Solunskog fronta, da bi potom predvodio srpsku vojsku prilikom svečanog ulaska u Split, novembra 1918. godine. Od 1929. godine, bio je žandarmerijski brigadni general, a pred kraj života, i sudija Vrhovnog v ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Miočić (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Miočić, Grad Drniš. Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić.   Miočić je selo na obodu Petrovog polja, u podnožju planine Svilaje. Pravoslavna crkva Svetog  Jovana (na slici) podignuta je 1934. godine. Miočić je u prošlosti bio etnički čisto srpsko selo. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom slavom: Srpska prezimena BELJAN (26) – Sveti Jovan (pr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Biočić (Drniš)

Poreklo stanovništva u selu Biočić, Grad Drniš. Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić. Biočić je selo na obodu Petrovog polja, u podnožju planine Svilaje. Pripada gradu Drnišu. Pravoslavna crkva Svetog Petra i Pavla zajednička je za Tepljuh i Biočić, a postojala je početkom 18. veka. Biočić je u prošlosti bio etnički čisto srpsko selo. Prezimena 1948. godine, sa brojem osoba (u zagradi) i krsnom sl ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top