You Are Here: Home » Articles posted by Милодан (Page 6)
Милодан

Number of Entries : 1623

Порекло презимена, село Бањица (Глоговац)

Порекло становништва села Бањица (Доња Дреница), општина Глоговац – Косовски  округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Тип села и старине. Бањица, село y Доњој Дреници припада џематском типу села, а налазе се у дреничкој равници y подножју Космаче. У хатару овог насеља, на Космачи, налазе се трагови античке ...

Read more

Порекло презимена, село Бакс (Србица)

Порекло становништва села Бакс, општина Србица – Косовскомитровачка област. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово се сеоско насеље налази на брдовитом тлу дреничке терцијалне површи. Тип села. Бакс припада џематском или махалском типу села, чије су махале разређене. Сеоске куће су подигнуте на ...

Read more

Порекло презимена, село Дражмировац (Јагодина)

Порекло становништва села Дражмировац, Град Јагодина – Поморавски округ. Према књизи Станоја Мијатовића „Ресава“. Приредио сарадник портала Порекло Милодан. Положај села. Село је на обема странама Дражмировачког Потока. Воде. Главни су извори: Жужићски, Анђелицки, Маџићски и Горњомалски Кладенац. А изван села су: Слана Вода, Манојлов Кладенчић и Горњи Кладенчић. Земље и шуме. Делови су хатара: Страна, Циган ...

Read more

Порекло презимена, варошица Качаник

Порекло становништва насеља Качаник, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај насеља. Качаник лежи „у подножју огранака Шар-Планине и Скопске Црне Горе, на левој обали реке Неродимке, испред њеног ушћа у Лепенац“. Ту је варошица „на босанско–македонском путу", који западни део ...

Read more

Порекло презимена, село Боб (Качаник)

Порекло становништва села Боб, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село је на десној долинској страни Лепенца при његовом уласку у клисуру. Стога би се оно по свом положају могло сматрати и окрајком јужног Косова Поља. Већи број сеоских кућа поређан је на темену тер ...

Read more

Порекло презимена, село Ланиште (Качаник)

Порекло становништва села Ланиште, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села и воде. Малено село југоисточно и изнад варошице Качаника. Испод села, према Лепенцу, је извор Врањак, а око кућа по двориштима налазе се бунари (6). Земље и шуме. Око села су најпре њиве, а око њ ...

Read more

Порекло презимена, село Ђурђев Дол (Качаник)

Порекло становништва села Ђурђев Дол, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се налази на обема странама Ђурђевдолског Потока, леве притоке Лепенца. Куће су по мањим заравнима и косама. Између њих су долинице са повременим токовима. Воде. Становништво употребљава ...

Read more

Порекло презимена, село Паливоденица (Качаник)

Порекло становништва села Паливоденица, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село се налази на пространој тераси, високој око 550 м, са леве стране Лепенца. Теме терасе је на неколико места дисецирано плитким долинама. Једном таквом долиницом протиче поток који повре ...

Read more

Порекло презимена, село Вртомица (Качаник)

Порекло становништва села Вртомица, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Село лежи на уском језерском поду са леве стране Лепенца. Куће су груписане испод одсека и пружају се линијасто. Воде. Вода за пиће добија се из пет бунара, једне чесме (Стан) и једног извора (К ...

Read more

Порекло презимена, село Нећавце (Качаник)

Порекло становништва села Нећавце, општина Качаник – Косовски округ. Према књизи Јована Ф. Трифуноског „Качаничка Клисура“, (подаци прикупљени 1940. и 1948. године). Приредио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Мање село на језерској тераси високој око 670 до 700 м, очуваној са леве стране Лепенца. Тераса је овде уска, те су куће већином линијасто поређане испод обалске линије. Воде. Становници доносе в ...

Read more

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top