You Are Here: Home » Articles posted by Milodan (Page 3)
Milodan

Number of Entries : 1699

Poreklo prezimena, selo Pasjača (Prokuplje)

Poreklo stanovništva, selo Pasjača, opština Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Topliica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Poreklo stanovništva. Stanovnici Pasjače poreklom su iz Crne Gore. Doselili su se posle oslobođenja Toplice od Turaka 1878. godine. -Boškovići su poreklom od Kadića. Ovo prezime dobili su ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rastovnica (Prokuplje)

Poreklo stanovništva, selo Rastovnica, opština Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudić „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Topliica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnika Porekla Milodan. Uvodna napomena. Rastovnica je tipičan primer seoskog naselja u Toplici, koje je posle oslobođenja od Turaka, 1878. godine, naseljeno stanovništvom iz Crne Gore. Poreklo stanovništva. Pr ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Planinica (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Planinica, grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi učitelja Marka M. Matejića. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je pored rečice istoga imena, koja izvire odmah više sela zapadno. Seoske su kuće na stranama, i to: polovina u prisojnoj a polovina u osojnoj strani; samo su mehana, škola i tri–četiri kuće na uzanoj ravnici pored rečice. Kuće su većinom na zemlj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lasovo (Zaječar)

Poreklo stanovništva sela Lasovo, grad Zaječar – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka Stanojevića „Crna Reka“ u okviru Zbornika Timočke krajine  - Izdanje Beograd 1931. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Lasovo nalazi se na zapadnom podnožju planine Tupižnice ili Topižnice ili Lasovskih plannna. Vode. Sredinom sela protiče Lasovska reka, koja, pre nego će ući u selo, prima s desn ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Podgorac (Boljevac)

Poreklo stanovništva sela Podgorac, opština Boljevac – Zaječarski okrug. Prema knjizi Marinka Stanojevića „Crna Reka“ u okviru Zbornika Timočke krajine  - Izdanje Beograd 1931. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži na podnožju planina Malinika i Kornjeta, na visoravni, nagnutoj sa severa k jugu, zatvoreno sa svih strana visokim brdima i brežuljcima, sem južne, koja je ravna i tako s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Levosoje (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Levosoje (po knjizi Leosaje), opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi u severnom delu oblasti na desnoj strani Južne Morave. Kuće su na temenu najniže terase i zaklonjene od vetrova. Vode. Stanovnic ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lučane (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Lučane, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo se nalazi na terasi s desne strane Južne Morave, neposredno pri njenom izlasku iz Končuljske Klisure. Vode. Sem planinskih potočića, stanovništvo upotrebljava vo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Oslare (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Oslare, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Sa leve strane Moravice nalazi se površ koja je ispresecana manjim dolinama. U jednoj takvoj dolini leži selo Oslare. Vode. Seosko stanovništvo služi se vodom iz bu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nesalce (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Nesalce, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Selo se nalazi na levoj strani Moravice, na visokoj zaravni, neposredno iznad odseka. Sredinom sela protiče Vrbanska Reka, koja preko leta presušuje. Pored ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrban (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Vrban, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Kumanovsko – Preševska Crna Gora“ a na osnovu prikupljenih podataka od 1940. do 1943. godine. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Selo se nalazi u gornjem delu Vrbanske Reke, na rečnoj zaravni. Reka protiče sredinom sela i leti voda y njoj presušuje. Po nekoliko meseci u godini presuš ju ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top