You Are Here: Home » Articles posted by Milodan (Page 168)
Milodan

Number of Entries : 1699

Poreklo prezimena, selo Nevade (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Nevade, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo leži većinom po kosama među rečicama Despotovicom i Glogovcem ili Rečicom, ali su pojedini zaseoci i preko tih rečica. Ovi zaseoci su novijeg vremena, kao što su iz novijeg vremena (od pre 70 godina) i kuće u polju, oko Divljake, gd ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Svračkovci (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Svračkovci, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo se razvilo delom u polju oko Despotovice a delom visoko ispod Gradine (909 m), ogranka Rudnika. U seoskom ataru ima mnogo neplodne goleti a po visovima i stranama mnogo šume. Plodne zemlje ima uglavnom u polju pa i stoga i domaći ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Majdan (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Majdan, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Ovo veoma prostrano naselje razvilo se u podgorini Rudnika, oko Majdanske i Rudničke Reke, koje, pošto se sastave, čine Despotovicu. Atar je brdovit i zaseoci su većinom po kosama i stranama; i u novom zaseoku Polju kuće su pri strani, i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Velereč (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Velereč (pominje se i kao Velereči i Veleriječi), opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Naselje je srazmerno veoma prostrano i izduženo u pravcu sever-jug. Zaseoci ili „krajevi“ su mahom po kosama, manje po polju, ustvari po širokim terasama. Doline Rečice i drugih potoka su duboke, a ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klatičevo (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Klatičevo, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo je između brda Tetrebuše (450 m) na severuistoku, Crnog Vrha (554 m) na jugi i Glavice (529 m) na zapadu. „Krajevi“, odnosno kuće leže po kosama i stranama. Kroz selo teče Rijeka ili Srčanička Rijeka, koja dolazi iz Ljutovnice, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kalimanići (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Kalimanići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo je raspoređeno amfiteatralno po kosama i stranama rečice Kaludre, koja dolazi iz Ljutovnice ispod Tripovca. Sa obe strane rečice su široke, niske kose. Pokraj same rečice nema kuća. Vode. Osim mnogih bunara u selu se služe i vo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ljutovnica (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Ljutovnica, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo leži po blagim i velikim kosama, između kojih sz potoci širokih dolina. Pored tih potoka i po pitomim dolinama su mnoge livade. Glavni potoci su Duboka, koji izvire ispod Tripovca i njena leva pritoka Slatina. Oko sela su visovi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nakučani (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Nakučani, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Naselje leži po kosama i stranama oko Reke (Krčevine) i Svetipolja a međi njima je oštra kosa Spasovina, nenaseljena. Reka postaje od potoka Vranovca i jednog potočića od Mramora, zatim prima više potočića koji imaju vode samo i kišno do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrnčani (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Vrnčani, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Veći deo naselja leži u slivu Vrčanske Rijeke, i to raspoređen u polugrug po vencu koji predstavlja razvođe između Zapadne Morave i Kolubare. Zaseoci, odnosno grupe kuća, većinom su po kosama. Jedan deo sela – delovi Novog Sela i Drma – ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ručići (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Ručići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Naselje je veoma prostrano; atar mu je po prostranstvu gotovo kao vrnčanski, ali je manje naseljeno. Nad selom je brdo Straževica a grupe kuća su većinom na širokim i kratkim prisojnim kosama, ali ih ima i na desnoj, osojnoj strani, potok ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top