You Are Here: Home » Articles posted by Milodan (Page 162)
Milodan

Number of Entries : 1625

Poreklo prezimena, selo Sinoševići (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Sinoševići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Seoski atar se sastoji od širokih dolova između kojih su niske a široke zaravnjene kose i svaki „džemat“ je na po jednoj kosi, ti to po njihovim krajevima. Dolovima teku potoci Roginac, Miroš i drugi, koje skupljaju rečice Ljeskovica i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ločevci (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Ločevci, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Selo je u dolini Dičine, sa obe njene strane. Džemati su po kratkim kosama, upravnim prema toku Dičine; ustvari do su delovi širokih terasa. Godine 1901. počelo je spuštanje u polje (prvi je biio Ivan Stojanović) i sada ima znatan broj ku ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Takovo (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva naselja Takovo, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj naselja. Ovo prostrano naselje je prvobitno ležalo po kosama i stranama oko rečica Dičine, Ljeskovice i Rijeke (Klatičevske) i to tako da se starije kuće sad nalaze po terasiranim širokim kosama; u novije vreme podignute su neke kuće i u polju ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šarani (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Šarani, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo je razbacano po mnogim stranama i kosama ispod brda Rožnja i Krvavca, pretežno na levoj strani Dičine, na dugačkoj Ozrića Kosi. Oko 1875. godine počelo je naseljavanje na „planini“, po Rožnju gde su do tada bila samo trla. Vod ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Drenova (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Drenova, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. Naselje je veoma prostrano i raspoređeno po mnogim kosama i stranama oko Drenovice i njenih pritočica (Buban Do, Dobra Voda, Jezero i Rožište). Vode. Glavni izvori su: Pantelića Izvor ili Mlačac, Živalj, Jezero, Uroševića Česma, Dobra Vo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Beršići (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Beršići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Položaj sela. -To je prostrano naselje i velike su razlike u položajima i nadmorskoj visini između pojedinih delova – oko 300 metara. Selo je bilo u šumi ispod brda Galiča (688 m) a od oko 1880. godine počelo je spuštanje u Rijeku i u Polje pored Dičine, gde su ranije bila smao trla, tako da s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Srezojevci (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Srezojevci, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. -Selo leži po širokim i plećatim kosama i stranama ispod brda Galiča, Visa, Kamenite i dr. i oko rečice Rijeke i potoka Carevića, koj izviru ispod Galiča. U novije vreme nastanjuje se i u „planina“ među brdima Bubalištem i Vaskovom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brezna (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Brezna, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. Položaj sela. -Sa izuzetkom „varošice“, koja je pored Brezanske rečice, selo je po dugačkim kosama i stranama sa obe strane Rijeke Đurovače i njene glavne pritočoce Matovića Potoka – čiji je krak Brezanska Rječica. Đurovača se posle zove Drenovica i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lozanj (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Lozanj, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela. -Selo je na dugačkoj a širokoj (terasiranoj) kosi između rečica Dičine i Brusnice s' Osremicom. Od pre 60 godina kuće se grade i u polju, pored druma, gde su ranije bile gotovo jedino livade. Čekinski Potok (Čekinovac ili Kusovac), koji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brajići (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Brajići, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Milenka Filipovića „Takovo“.   Položaj sela. Selo leži na kosama i po stranama oko dolova ispod planine Suvobora, a neposredno pod Danilovim Vrhom. Vode. Izvori u selu su: Tešova Česma, Česmica, Petrovića Česmica, Vrela, Pantovića Vrelo i Stublina. Kroz selo teče više potoka od koji postaje Brajićka Rijeka. Ima i ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top