You Are Here: Home » Articles posted by Aleksandar Marinković
Aleksandar Marinković

Number of Entries : 136

Poreklo prezimena, selo Košuta (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Košuta kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Na zapadnoj strani ceste u općini Trusini, koja zauzima veći dio zaravni između Nevesinjskog i Dabarskog Polja. S desne strane rijeke Košute, na visini od 1.100 metara. Vrlo malo seljaka imaju svoju zemlju. Age su Pitići iz Sto ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šehovina (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Šehovina kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Istočno od Udrežnja, a sjeverno od Biograda, četvrt sata južno od varoši Nevesinja. Kuće su pod ogrankom Vilenjaka pri Nevesinjskom Polju. Osim tri seljaka koji pored svoje imaju i aginske zemlje, svi ostali su kmetovi; od njih s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Udrežnje (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Udrežnje kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Zapadno od Biograda u jednoj uvali; većim dijelom krševito je, ali sa ravnijim dijelovima. Svaki domaćin ima svoje zemlje, a uz to drže i aginske, kao ''porci''. Selo ima 5 mahala: Kula, Zamršten, Mahala, Sabljača i Guberaš. ...

Read more

Poreklo prezimena, grad Ada (Bačka)

Prikaz istorije i stanovništva grada Ade u Bačkoj prema akademiku BRANISLAVU BUKUROVU. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Ada leži na dodiru Tisine aluvijalne ravni i nižeg lesnog platoa. Počev od malog poluostrva, koje je između doline rečice Budžaka i aluvijalne ravni, Ada se pruža prema severozapadu u obliku trougla. Duž puteva koji vezuju Adu s Molom, podignut je novi deo njen, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Biograd (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Bigorad kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Selo i seoska opština do 4 km južno od Nevesinjskog Polja. Većinom su seljaci kmetovi, a ima ih koji imaju i svoje zemlje. Jedni su ućemisljeni, a drugi plaćaju trećinu. Selo neobično razbijenog pravog starovlaškog tipa. Dijeli ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Drežanj (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Drežanj kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Na cesti Nevesinje – Stolac, na oba brijega rijeke Drežnice, u manjoj uvali, a na visini oko 880 metara. Seljaci su većinom kmetovi, a imaju nešto i svoje zemlje, a ima ih priorača. Age su većinom Mostarci. Selo se dijeli na Do ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rogače (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Rogače kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Selo se razbilo najako krševitom karsnom polju s apsolutnom visinom od 930 metara.  Snijeg počinje dva dana ranije padati nego u ostalim selima, a održi se pet do šest dana duže. Seljaci su mahom kmetovi, age su nevesinjski Mus ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jugovići (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Jugovići kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   U jugoistočnom uglu Lukavačkog Polja, tako da su kuće poredane uz obje poljske ivice. Veća polovina seljaka kmetovi; age su nevesinjski, stolački i ljubinjski Muslomani. Selo se dijeli na dvije mahale: Jugoviće i Gredu...rastav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Selo (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Gornje Selo kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Sjeverno od Dodnjeg Polja, u općini Lukavac, na podnožju brda Ostrvice i Potrba, u prisoju. Seljaci su većinom kmetovi, age su Stočani, Mostarci i Nevesinjci. Ima ih koji su ućemisljeni. Diobom pojedinih zadruga počele su se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Polje (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Donje Polje kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Na ivici Luikavačkog Polja, na podnožju brda Grebenka i Radojeva Osoja, na visino oko 860 metara. Seljaci su svi kmetovi aga iz Nevesinja i Mostara kojima plaćaju trećinu ili ugovoreni ćesim. Siromašniji seljaci priorači bog ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top