You Are Here: Home » Articles posted by Defendor (Page 12)
Defendor

Number of Entries : 118

Srbi u Budmiru (Mađarska)

Budmir (mađ. Nagybudmér) je selo u Baranji, smešteno severoistočno od Šikloša. Srbi su u tursko doba naselili Veliki i obližnji Mali Budmir, a tada su ova sela pripadala sandžaku Mohač, odnosno Sečuj. Prema državnom popisu iz 1695. godine u Velikom i Malom Budmiru živeli su Srbi i manji broj Šokaca. Prilikom kanoničke vizitacije, koju je sprovela Pečujska biskupija 1721. godine, pregledane su i srpske crkve, al ...

Read more

Martolozi u gradovima u Baranji

Martolozi (ngrč. αμαρτολως, tur. martoloz) su bili hrišćani koji su kao vojnici služili u turskim pograničnim gradovima tokom 16. i 17. veka. Padom podunavskog dela Baranje pod tursku vlast, nakon Mohačke bitke 1526. godine, dolazi do formiranja Mohačkog sandžaka, a nepune dve decenije kasnije, padom Stonog Beograda, Ostrogona, Višegrada i Nograda, dođe do formiranja još osam sandžaka (Budimski, St. Beogradski, ...

Read more

Srbi u Sečuju (Mađarska)

Sečuj (mađ. Dunaszekcső) je staro naselje na Dunavu u Baranji, koje je pripadalo Baranjskoj županiji, Pečujskoj dijecezi. Posle izgona Turaka iz Ugarske i Velike seobe Srba Sečuj je, iako malo naselje, jedno vreme imao znatnu istorijsku ulogu. Već 1695. godine osnovana je u Baranju posebna eparhija pod nazivom Pečujsko-mohačko-sečujsko-sigetska. Ubrzo, godine 1697. dobio je patrijarh Arsenije III Čarnojević od c ...

Read more

Srbi u Šumberku (Mađarska)

Šumberak (mađ. Somberek) je veće seosko naselje u Baranji smešteno severno od Mohača. Za vreme osmanlijske vlasti pripadalo je sandžaku Mohač - Sečuj, a tada je bilo naseljeno isključivo Srbima, kao i većina mesta u ovom delu Ugarske. Posle oslobođenja Baranje (1686), za vreme Velike seobe Srba (1690), u Šumberku se naselilo još nekoliko srpskih porodica. U popisu Baranje sa početka XVIII veka (Conscriptio domestic ...

Read more

Srbi u Vilanju (Mađarska)

Vilanj (mađ. Villány) je baranjsko selo na istočnim obroncima Vilanjskog brega, kraj istorijskog grada Šikloša. Naseljeno je srpskim življem u XVI veku.  Za vreme turske vladavine u Baranju su pristizali srpski doseljenici, pa je tada u celoj oblasti bilo mnogo srpskih sela koja su pripadala sandžaku Mohač - Sečuj. Među ovim selima je i Vilanj. Posle proterivanja Turaka iz Baranje 1687. godine i posle Velike seobe Srb ...

Read more

Srbi u Bremenu (Mađarska)

Bremen (mađ. Beremend) je baranjsko selo, smešteno jugozapadno od Šikloša. U starijim dokumentima sreće se pod nazivom Berenye ili Berement, dok ga na srpskom jeziku srećemo kao Breme ili Bremen. Nije poznato kada je naseljeno Srbima, ali je sasvim izvesno da ih je bilo u tursko doba, kao i da se za vreme Velike seobe u Bremenu zadržalo nekoliko srpskih porodica. Prema popisima stanovništva Ugarske iz 1715. i ...

Read more

Iz antroponimije srpskih naselja Južne Baranje

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović U drugom tomu Hrvatskog dijalektološkog zbornika iz 1966. godine, objavljen je rad Stjepana Sekereša «Antroponimija i toponimija Južne Baranje». Autor je u tom radu obuhvatio i osam srpskih naselja Južne Baranje. U nastavku donosimo odlomak koji govori o njima ... U srpskim naseljima u Baranji su također prezimena vrlo raznolika, jer su u Baranju doseljavali Srbi o ...

Read more

Poreklo prezimena Dugić

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Branko Todorović Prezime Dugić spada u red retkih prezimena. Nalazimo ga koncentrisanog u trima manjim i međusobno udaljenim geografskim i istorijskim celinama na prostoru bivše SFRJ. Jedan deo Dugića živi u Hrvatskoj, u okolini Zagreba; drugi u Bosni, u okolini Modriče; i treći u Šumadiji, uglavnom u okolini Kragujevca. Sve tri ove grupe Dugića su verski i nacionalno različite ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top